برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1303 100 1

ارتفاع دینامیکی

معنی ارتفاع دینامیکی به فارسی

ارتفاع دینامیکی
[dynamic elevation, dynamic height] [مهندسی نقشه برداری] ارتفاعی که از تقسیم عدد ژئوپتانسیل بر مقدار ثابتی از گرانیِ مرجع به دست می آید

ارتفاع دینامیکی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارتفاع دینامیکی   • مفهوم ارتفاع دینامیکی   • تعریف ارتفاع دینامیکی   • معرفی ارتفاع دینامیکی   • ارتفاع دینامیکی چیست   • ارتفاع دینامیکی یعنی چی   • ارتفاع دینامیکی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارتفاع دینامیکی
کلمه : ارتفاع دینامیکی
اشتباه تایپی : hvjthu ndkhld;d
عکس ارتفاع دینامیکی : در گوگل

آیا معنی ارتفاع دینامیکی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )