برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

ارتفاع یاب

/'ertefA'yAb/

معنی ارتفاع یاب در لغت نامه دهخدا

ارتفاع یاب.[ اِ ت ِ ] (اِ مرکب ) سدس فخری. آلتی که بدان فاصله ٔ زاویه ٔ ستارگان و ارتفاع آن را بر فراز افق اندازه کنند و ابوحامد محمود خجندی مهندس ایرانی این آلت را برای فخرالدوله ٔ دیلمی نخستین بار وضع کرد. || و امروز تئودولیت را نیز ارتفاع یاب گویند.

معنی ارتفاع یاب به فارسی

ارتفاع یاب
( اسم ) ۱ - آلتی است که بدان فاصل. زائی. ستارگان و ارتفاع آنها را بر فراز افق اندازه کنند . ابو حامد محمود خجندی مهندس ایرانی این آلت را نخستین بار برای فخرالدول. دیلمی وضع کرد سدس فخری . ۲ - آلتی دارای آلیداد و دوربین که برای اندازه گرفتن زوایای افق یا فواصل سمت الرائ سی ستارگان بکار میرود تئودولیت .

معنی ارتفاع یاب در فرهنگ فارسی عمید

ارتفاع یاب
وسیله ای دارای دوربین برای اندازه گرفتن زوایای افق یا فاصله های سمت الرٲسی ستارگان.

ارتفاع یاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ارتفاع سنج هواپیما   • فشار بارومتریک شهرهای ایران   • آلتیمتر ارتفاع   • سنسور ارتفاع سنج هواپیما   • ارتفاع سنج رادیویی   • بارومتر چیست   • فشار بارومتریک چیست   • ارتفاع سنج بارومتریک   • معنی ارتفاع یاب   • مفهوم ارتفاع یاب   • تعریف ارتفاع یاب   • معرفی ارتفاع یاب   • ارتفاع یاب چیست   • ارتفاع یاب یعنی چی   • ارتفاع یاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارتفاع یاب
کلمه : ارتفاع یاب
اشتباه تایپی : hvjthu dhf
آوا : 'ertefA'yAb
نقش : اسم
عکس ارتفاع یاب : در گوگل

آیا معنی ارتفاع یاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )