برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1145 100 1

ارزش اخباری

معنی ارزش اخباری به فارسی

ارزش اخباری
[predictive value] [علوم سلامت] توانایی یک آزمون در پیش آگهی و خبر دادن دربارۀ بیماری
[positive predictive value, PPV] [علوم سلامت] نسبت افرادی که آزمون آنها مثبت شده است و وضعیت خاص دارند به کل کسانی که آزمون آنها مثبت است
[negative predictive value, NPV] [علوم سلامت] نسبت افرادی که آزمون آنها منفی شده است و وضعیت خاصی ندارند و سالم اند به کل کسانی که آزمون آنها منفی است

ارزش اخباری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حساسیت و ویژگی در spss   • حساسیت وویژگی   • تعریف ویژگی   • منفی کاذب   • معنی negative چیست   • معنی نگاتیو در آزمایش حاملگی   • رسم منحنی roc در spss   • معنی negative در آزمایش بارداری   • معنی ارزش اخباری   • مفهوم ارزش اخباری   • تعریف ارزش اخباری   • معرفی ارزش اخباری   • ارزش اخباری چیست   • ارزش اخباری یعنی چی   • ارزش اخباری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارزش اخباری
کلمه : ارزش اخباری
اشتباه تایپی : hvca hofhvd
عکس ارزش اخباری : در گوگل

آیا معنی ارزش اخباری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )