انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1097 100 1

ارس

/'aras/

معنی اسم ارس

اسم: ارس
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام رودی در مرز شمالی ایران

معنی ارس در لغت نامه دهخدا

ارس. [ اَ ] (اِ) اشک. (جهانگیری ). آب چشم. (صحاح الفرس ) (اوبهی ). اشک چشم. دمع. دمعة :
ز آهم بود یک شراره درخش
اَرَس باشداَرْس ِ مرا مایه بخش.
قریعالدهر.
اَرَس شد اَرْس ِ من از جستجویت.
لطفی.

ارس.[ اِ ] (ع اِ) بیخ و اصل پاک. نژاد پاک. نسل طیب.

ارس. [ اَ ] (ع مص ) کشاورز شدن. برزگری کردن. برزگر شدن. (تاج المصادر بیهقی ).

ارس. [ اَ رِ ] (ع ص ) کشاورز. ج ، اریسون. اَرارسه.

ارس. [ اُ ] (اِ) سرو کوهی. (جهانگیری ) (آنندراج ). شعوری بکسر راء آورده گوید: درخت آراج و بعضی فرهنگ ها درخت چنار نوشته اند. (شعوری ).
گونه ایست از سرو کوهی که آنرا به خراسان اُرس نامند و در جاده ٔ چالوس وگچسر هورَس گویند و در نوده بنام اَورَس مشهور است و در منجیل اَربس نام دارد و در هرزویل اردوج خوانده می شود و در آمل موسوم به وَرس باشد و در قوشخانه و سوالدی مسمی به اَرچه است و نیز آنرا ارچا و اُرسا گفته اند. مؤلف برهان گوید: و بعربی آنرا ابهل و عرعرخوانند و تخم ثمر آنرا جوزالابهل و ثمرةالعرعر گویند. (برهان قاطع). این درخت بیشتر در زمینهای استپی و آخر جنگلهای مرطوب چون منجیل و نوده و قوشخان و خراسان شرقی و کوههای میان چالوس و طهران منتشر است در ارتفاع 500 گزی نوده تا 2000 گزی قوشخانه. (گااوبا) :
الا تا مؤمنان دارند روزه
الا تا هندوان گیرند لکهن
بدریابار باشد عنبرتر
بکوه اندر بود کان خماهن
نروید از درخت ارس ، کافور
نخیزد از میان لاد، لادن
زیادی خرم و خرم زیادی
میان مجلس شمشاد و سوسن.
منوچهری.
از برای قوت دل گر بخوری بایدم
صندل و مندل نیابم غیر چوب ارس و تاغ.
ابن یمین.
رجوع به ابهل و عرعر و جوزالابهل و ثمرةالعرعر و پیرو و هُوَرْس شود.

ارس. [ اُ رُ ] (ص ، اِ) در تداول عوام ، روس. روسی.

ارس. [ ] (اِخ ) نویین. از امرای مغول که در سال 661 هَ. ق. با امیرباغو و دوازده هزار سوار به سیستان شد. (تاریخ سیستان ص 400).

ارس. [ اَ رَ ] (اِخ ) (رود...) آب ارس از جنوب بشمال میرود و از کوههای قالیقلا و ارزن الروم برمیخیرد و بولایت ارمن و آذربایجان و اران میگذرد و به آب کُروقراسو ضم شده در حدود گشتاسفی بدریای خزر میریزد و در این ولایات که ممر این آب است بر آن زراعت بسیار است. طول این رود صد و پنجاه فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب ص 212). جغرافیون عرب ، ارس را الرّس (رس ّ) ضبط کرده اند و بعقیده ٔ بعضی مستشرقین آن همان رود دائی تیای مذکور در اوستا است. آنرا در قدیم اِرِاسک و یونانیان آراکس مینامیدند . نام رودی بزرگ است که از کوههای ارزن الروم آید و بر صحرای نخجوان و از آنجا به ارّان رود و بچندین بخش گردد و بر بیشتر مزارع آن ولایت رسد و اندکی که باقی ماند به رود کر پیوندد و هر دو بدریای آبسکون که قلزم نیز میخوانند منتهی شود. (صحاح الفرس ). رودخانه ای است مشهور که از کنار تفلیس و مابین آذربایجان و اران میگذرد. (برهان ). ارس ، اسم رودی است که از کوههای قالیقلا خارج میشود در محلی که طول آن شصت و هفت و عرض چهل و یک و از اردبیل میگذرد و طول آن هفتاد و سه و عرض سی و نه و نصف است و بعد به اراضی ورثان می گذرد و سپس در نزدیکی بحر خزر به نهر کُر متصل می شود و متحداً بدریای خزر ریزند. (تقویم البلدان از مرآت ). رود ارس از ارمینیه خارج شود و از ورثان گذشته از پشت مغان و نهر کر گردیده بدریای طبرستان ریزد. (ابن حوقل ). ارس که مورخین یونانی آنرا آراکس مینامیده اند از رودهای عظیم آسیاست. سرچشمه ٔ این رود در جبال ارمینیةالکبری است. جریانش از مغرب بمشرق و رودخانه های آرپه چای و آق چای و قراسو داخل این رود میشود و ازجنوب بادکوبه ببحر خزر میریزد. این رود عظیم و جریانش تند است اما چندان عمق ندارد. در قدیم هر چه خواسته بودند بر روی آن پلی استوار کنند ممکن نشده بود، یعنی هر چه ساخته بودند بجهت طغیان آب در فصل بهار خراب شده. هنوز آثار خرابی اغلب از آن پلها باقی است.و مؤلف مرآت البلدان گوید: من خود در شعبان هزار و دویست و هشتاد که بمأموریت اقامت پاریس میرفتم ، از جلفا از روی ارس گذشتم. چون اوایل زمستان بود آب رودخانه قسمی منجمد بود که از روی یخ عبور کردم. در مراجعت در شعبان هزار و دویست و هشتاد و سه که اواخر پائیز بود آب یخ نکرده بود با کرجی عبور کردم. (مرآت البلدان ). رود ارس (آراکس قدیم ) تقریباً به طول هشتصدهزار گز از کوه هزار برکه در جنوب اَرزروم سرچشمه گرفته از حوالی دوالو تا قره دونی در سرحد ایران جاری میباشد و پس از آن از خاک مغان داخل قراباغ قفقازیه شده و در جِسر جواد، رود کر یا کوروش که از تفلیس می آید به آن ملحق گردیده بعد بجنوب شرقی منحرف. و در سالیان دو شعبه شده یکی در شمال خلیج قزل آقاج وارد بحر خزر میشود و دیگری بخلیج مزبور میریزد. مجرای این رود که بین کوه های قراداغ و قراباغ جاری است بسیار باریک و دره ٔ آن هولناک و جریانش سریع است و از ساحل یمین و یسار شعبات متعددی ضمیمه ٔ آن میشود. مهمترین رودهائی که از قفقازیه به آن ملحق میگردد عبارت است از:آرپا و رود نخجوان و رود آقرا که نزدیک پل خداآفرین به ارس متصل میشود. رودهای وارده ٔ به ارس در ایران از این قرار است : اول رود ماکو یا زنگمار که سرچشمه ٔآن در بایزید ترکیه است و اراضی ماکو را مشروب کرده در شمال غربی نخجوان به ارس متصل میشود. دوم آق چای (سفیدرود) که دارای دو شعبه است : یکی موسوم به قُتورچای که از خوی میگذرد و دیگری رود مَرَند که در جنوب ماری کند به قُتورچای وصل میشود و در ماری کند شعبه ٔ اصلی آق چای که از جنوب چالدران میگذرد به آنها ملحق گردیده ، در مغرب جلفا به ارس وارد میشود، در شرق آق چای خط آهن جلفا به تبریز از روی ارس عبور میکند. سوم رودهای کوچک مانند گوگ گنبد و غیره از قراداغ سرچشمه گرفته به ارس میریزد. چهارم اندرآب که دارای دو شعبه است یکی از اهر و دیگری از اردبیل جاری و سرچشمه ٔ رود اردبیل از کوه سبلان و سرچشمه ٔ اهر از جنوب کوه های قراداغ است. رود ارس از آرتاکزاستا (به ارتفاع 790 گز محل اتصالش با رود کوروش 12 گز دارای یک نشیب 778 گزی است در صورتی که طول آن پانصد هزار گز است. این نشیب بطریق ذیل تقسیم میشود: از اولین نقطه ٔ سرحدی تا جلفا که فاصله ٔ آن 150هزار گز است ، 60 گز، از جلفا تا ابتدای دشت مغان که فاصله ٔ آن 200 هزار گز است ، 540 گز، از ابتدای دشت مغان تا قلعه ٔ گوسفند (قویون ) که فاصله اش 150 هزار گز است ، 178 گز، از قلعه ٔ گوسفند تا کنار دریا که فاصله ٔ آن 100 گز است و ارس به کوروش ملحق میشود 38 گز.پس حد اعلای نشیب آن بین جلفا و کویر مغان در هر گزی 0/0027 است. در صورتی که در مغرب جلفا 0/0004 و در قسمت سفلی یعنی از کویر مغان به بعد 0/000864 است. (جغرافیای طبیعی تألیف کیهان صص 65-67) : شهرک باژگاه برلب رود ارس نهاده است. (حدود العالم ).
ارس را در بیابان جوش باشد
بدریا چون رسد خاموش باشد.
نظامی.
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس.
حافظ.
درآورد کشتی به آب ارس
ز دریای لشکر ارس ماند پس.
هاتفی.
ارس شد ارس من از جستجویت.
لطفی.
و رجوع به حبط ج 2 ص 168 و 410 و ذیل جامعالتواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 177 و 182 و 222و ایران باستان ص 692، 1387، 1474، 1689، 1908، 1918، 2268، 2284، 2368، 2370، 2371، 2374، 2376، 2459،2593 و تاریخ مغول ص 120، 129، 137، 205، 206، 324 شود.

ارس. [ ] (اِخ ) از قصبات فرغانه. (جهانگشای جوینی ج 1 ص 73).

ارس. [ ] (اِخ ) برادر توقماق از نوکران امیر چوپان.(ذیل جامعالتواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 98).

ارس. [ ] (اِخ ) یا راس یا اربس بن وندیح (ویذیح ، وندیح ، وندیچ و وندح ) از اجداد جودرز (گودرز). (تاریخ سیستان صص 34-35 حاشیه بنقل از طبری ).

ارس. [ اَ رَ ] (اِخ )(... خان ) نام شاهزاده ای است از قبچاق :
به پور ارس خان سپردش عنان
قوی دست کردش به تیغ و سنان.
هاتفی (از شعوری ).

ارس. [ اِ رُ ] (اِخ ) اِروس. نام یونانی رب النوع عشق.

ارس. [ اِ رُ ] (اِخ ) طبیب. وی در قرن اول قبل از میلاد میزیسته است. ارس نامی طبیب ژولی دختر اغوسطس بود و دو تن دیگر نیز بنام ارس خوانده میشوند که یکی از آنان در قرن دوازدهم میلادی میزیسته است. ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء (ج 1 ص 33) در زمره ٔ کتب ابقراط((رسالة فی منسوبات افلاطن علی ارس )) را یاد کند و جای دیگر نیز (ص 109) نام او را در طبقات اطباء اسکندرانیین و من کان فی ازمنتهم من الاطباء النصاری و غیرهم آورده است. ابن الندیم نیز در الفهرست در ذکر ارس آرد: او را دو کتاب است بزرگ و کوچک در صنعت کیمیا.

ارس. [ اُ رُ ] (اِخ ) (از لاطینی اِاوروس ) باد مشرق نزد یونانیان.

ارس. [ اَ رُس س ] (اِخ ) موضعی است در قول مطیربن الاشیم :
تطاول لیلی بالأرُس ّ فلم أنم
کأنی أسُوم العَیْن نَوماً محرّما
تَذَکّر ذِکری لابن عَم ّ رزِئته ُ
کأنی أرانی بعده عِشت ُ أجذما
فان تک بالدّهنَا صَرَمت َ اقامةً
فباﷲ ماکُنّا مَلِلْناک عَلْقَما.
(معجم البلدان ).

ارس. [ اِ رِ ] (اِخ ) موضعی قرب لِس بُس. (ایران باستان ص 1281).

معنی ارس به فارسی

ارس
خدای عشق
۱ - روس . ۲ - ( صفت ) روسی از مردم روسیه.
از امرائ مغول
[ گویش مازنی ] /oros/ از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر & سروکوهی
او در صنعت کیمیا بحث کرده
چرک کنج چشم بز کوهی و گاو کوهی و آن کار تریاک فاروق کند
کرسی ناحیه رن
یکتن از خارجیان سپاه اسکندر که براو طغیان کرد و اسکندر او را کشت
خره از ماکو
[ گویش مازنی ] /ares kin/ آرنج
چپر است ٠ چپ و راست ٠ قسمی از تکمه های ابریشم که در ایران اکثر به (( چپکن )) و در هندوستان سپاهیان و جوانان به قبا های بخیه دوز دوزند ٠
کنایه از رود ارس که در سرحد شمالی ایران جاری است ٠

معنی ارس در فرهنگ معین

ارس
( اُ رُ) نک اروس .
( اُ) (اِ.) نام چند گونه سرو کوهی جزو تیرة ناژویان که در اغلب نقاط استپی و خاتمة جنگل های مرطوب پراکنده اند، ارسا، ارجه .
( اَ ) [ په . ] (اِ.) اشک ، آب چشم .

معنی ارس در فرهنگ فارسی عمید

ارس
اشک: ز آهم بُوَد یک شراره درخش / اَرَس بود اَرس مرا مایه بخش (فرید الدهر: مجمع الفرس: ارس).
درختی از خانوادۀ سرو با چوبی سخت که در کوه ها و کنارۀ جنگل ها می روید، سرو کوهی، ارجا، ابهل.
۱. روسیه.
۲. از مردم روسیه، روسی.

ارس در دانشنامه ویکی پدیا

ارس
اَرَس در پارسی در زبان ارمنی:آراکس، Արաքս) نام رودخانه ای نسبتاً پرآب و خروشان است که از کوه های بینگول منطقه آناتولی ترکیه سرچشمه می گیرد. رود آرپا در نزدیکی مرز ترکیه و ارمنستان به رود ارس می ریزد و سپس مرز مشترک نخجوان را بطول ۱۱ کیلومتر ترسیم کرده و پس از گذر از مرز ایران و نخجوان، از مرز میان ایران و ارمنستان عبور کرده و دوباره مرز مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان را شکل داده و در منتهی الیه شمالی استان اردبیل (شهرستان پارس آباد) وارد جمهوری آذربایجان شده و به رودخانه کورا می ریزد. این رود ۱۰۷۲ کیلومتر طول دارد و از طولانی ترین رود داخلی ایران، یعنی از کارون طولانی تر است.
رودخانه ارس در سال ۱۸۱۳ میلادی در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و امپراطوری روسیه برگزیده شد و تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه افزوده شد. بعدها ایران و اتحاد شوروی با همکاری همدیگر سدی در ناحیه پلدشت به نام سد ارس بنا کردند. سپس سد خداآفرین به صورت مشترک با جمهوری آذربایجان بر روی رود ارس احداث شد. هم اکنون سد قیزقعله سی به صورت مشترک با جمهوری آذربایجان بر روی رود ارس احداث می شود. بر روی ارس تا کنون پنج پل نیز ساخته شده است که عبارتنداز: پل آهن جلفا، پل شوسه جلفا، پل پلدشت، پل خداآفرین و پل نوردوز در مرز ارمنستان.
ریشهٔ واژهٔ فارسی «ارس» و واژه های یونانی و ارمنی مربوطه احتمالاً از مادی «اَرَخس» *Araxs است که برگرفته است از نیاایرانی *Raxša- که یعنی «تیزرو»، «آنچه به سرعت جریان دارد».
در سنن ارمنی این رودخانه به نام آراست نوه بزرگ خاندان افسانه ای ارمنی هایک گذاشته شده است. این نام بعداً یونانی شده و به Araxes دگرگون شد و برای فرهنگ کورا-ارسی استفاده شد. تمدنی پیش از تاریخ که در دره کورا و ارس شکوفا شده بود؛ ولی در بسیاری از زمان ها این رود ولگا بوده که به نام Araxes نامیده شده به ویژه در تاریخ هرودوت. همچنین این رود در آخرین فصل آننید هشتم اثر ویرجیل به نام خشم در پل ثبت شده است پس از آنکه رومیها با ساختن یک پل بر روی آن توانستند بر دشمن پیروز شوند. برخی بر این باورند که ارس با دو رودخانه پیشون و گیهون که در فصل دوم کتاب مقدس به آن اشاره شده مرتبط است. در قرآن کریم از قومی بنام اصحاب رس یاد شده که طبق کتاب عیون اخبار الرضا و روایتی از امام علی اصحاب رس قومی بودند که در حاشیه رود ارس زندگی می کرده و درخت صنوبر را عبادت می نمودند. اصحاب رس جزو اقوامی بودند که بر آنان عذاب نازل شد.
عکس ارس
اَرَس رودی ست که بخشی از آن مرز ایران با نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد.
اُرِس (گیاه)، نوعی درخت که گونه ای سرو است
اُرِس (سرده)
اَرَس (خودرو)
اَرَس (میانه)
ارس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اَرَس یک خودروی تاکتیکی ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است. از این خودرو در ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، همزمان با روز ملی صنعت دفاعی ایران و با حضور وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور وقت این کشور، محمود احمدی نژاد، رونمایی شد. به گفته سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران این خودرو در آینده در اختیار مردم نیز قرار خواهد گرفت.
گزارش تصویری/ خودروی تاکتیکی ارس، خبرگزاری ایسنا، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۱.
خودروی تاکتیکی-فرماندهی ارس با ۳٫۴ تن وزن و توان ۱۳۳ اسب بخار با دو کابین یکپارچه به عنوان خودروی حامل فرماندهان، خودرویی هجومی و خودروی پشت خاکریز قابلیت استفاده در تمام مناطق عملیاتی صعب العبور و شهری را دارد. قابلیت زرهی، پوشش تلفیقی، گرم کن گازوئیلی و محافظ پشت سر از مهمترین ویژگی های این خودرو محسوب می شود.
اطلاعات فنی:
در این خودرو از شاسی تویوتا f4.5 و موتور وانت زامیاد 24 استفاده شده است و نسبت به طرح های قبلی از نظر ظاهری کاملاً متفاوت و بروز و قابل قبول می باشد.
اُرس یا وَرس یا سرو کوهی، (نام علمی: Juniperus ) سرده ایست از رده ناژویان تیره سرویان که دربردارنده بیش از 50 گونه متفاوت است و در سرتاسر نیمکره شمالی از شمالگان تا جنگل های بارانی آفریقا و از آمریکای شمالی و مرکزی تا خاورمیانه و شمال هیمالیا در ارتفاعات گوناگون رویش دارد. 5 گونه آن در سه دیسه درختی و درختچه ای و خزنده در ایران یافت می شود.
ارس خاردار
اُرس یا وَرس یا سرو کوهی که به نام های هُورَس، اَورَس، اُرسا، اَریس،اَرچا و اردوج نیز خوانده می شود، سرده ای بسیار با ارزش و دیرزی از تیره سرو است که در مناطق کوهستانی و بیشتر در ارتفاعات بیش از ۲۵۰۰ متر می روید. این سرده که بومی ایران نیز است در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز، از آذربایجان تا خراسان و به ویژه در شرق کشور و در ارتفاعات به طور گسترده یافت می شود. اُرس بسیار پایدار و سازگار با هر نوع آب و هوا است و برگ هایش مانند دیگر گونه های سرو به شکل سوزنی می باشد. این درخت دارای عمر طولانی بیش از دو هزار سال است و در برابر بیماری ها و انگل های طبیعی بسیار مقاوم است، چنان که آسیب انگل ها تنها موجب دیسه مندی این گیاه و تنوع رخ و ریخت تنه و شاخه های آن شده اند که این خود به زیبایی و جوراجوری اشکال اُرس در گذر میلیون ها سال فرگشت انجامیده است. پراکندگی این گیاه در سطح کشور ایران دو میلیون هکتار است که بیشتر در البرز تمرکز دارد. اُرس در ایران از جمله درختان حفاظت شده به شمار می آید که قطع آن ممنوع است. از دیرباز در فرهنگ ایران اُرس و سرو نماد جاودانگی و نامیرایی بوده است و به شکل نگارگری ایرانی در سنگ نگاره های پیش از اسلام و در شکل نماد ترمه پس از اسلام در گستره هنرهای تجسمی ایران همواره نقش اساسی داشته است. گونه ای از دیسه خزنده آن را می توان در دامنه های شمالی البرز که میزان بارندگی بیشتری دارد همچون ارتفاعات سماموس و ارفه کوه یافت. منطقه شهرستانک یکی از زیستبوم های دیسه درختی اُرس است که شمار فراوانی از آن را اگرچه تُنُک در خود جای داده است که از آن میان برخی بسیار کهنسال اند. گمان می رود در روزگاری نه چندان دور سرتاسر البرز پوشیده از گونه های جوراجور اُرس به ویژه گونه درختی بوده است که در گذر زمان به خاطر بیش بهره برداری از انبوهی آن کاسته شده چنان که اکنون تنها نشانه هایی از آن پوشش گسترده یافت می شود که در برخی نقاط مانند هزارمسجد یا شهرستانک و منطقه ماز -دلیچایی می توان بازمانده هایی از آن انبوهی گذشته را جُست. در فراسوی البرز در بلندی های نواحی کوهستانی پارک ملی خَبر جوامعی از ارس های تنومند و کهنسال وجود دارند که در سطوح سنگی و پرشیب استقرار یافته اند همچنین در ارتفاعات جیرفت کرمان منطقه سربیژن و دلفارد نیز این گیاه به صورت پراکنده یافت می شود. بهره برداری از این گیاه در گذشته و اکنون رواج داشته و دارد و موارد بهره برداری شامل: به کار بردن چوب بسیار سخت و استوار و مقاوم در برابر موریانه در خانه سازی؛ بهره بردن در مصارف عطرسازی و همچنین عطاری بوده است که مورد اخیر هنوز ادامه دارد. گفتنی ست در گذشته از شاخه اُرس در لابلای پارچه های پشمی برای گریزاندن حشرات موذی چون بید استفاده می شده است. درخت اُرس به خاطر رشد اندکی که دارد-کمتر از یک میلی متر در سال- می تواند اگرچه با قطری به ظاهر کم عمری دراز داشته باشد ازینرو در گستره البرز و دیگر نقاط ایران وجود اُرس هایی کهنسال تا دست کم ۱۰۰۰ سال معمول است هرچند برخی از این درختان اُرس، مانند درخت اُرس روستای ابرسیج و اُرس شهر دیباج قدمتی چند هزار ساله پیدا کرده و به واسطه در معرضِ دید بودن شناس می شوند. اُرس در رشته کوه زاگرس و رشته کوه های مرکزی ایران نیز یافت می شود. این درخت در ترکی آردئچ، آتوش و آردئش و در کردی (کرمانجی) مَرخ خوانده می شود و اعراب میوه آن را ابهل نامند.
ارس (Juniperus) سرده بزرگی مشتمل بر ۶۰ گونه است که به طور گسترده در نیمکرهٔ شمالی، از مناطق سرد و قطبی مانند گرینلند، شمال سیبری و آلاسکا تا کوه های بلند مناطق گرمسیری انتشار یافته است. گونه های این سرده همیشه سبز، به صورت درختانی بلند، کوچک یا درختچه ای و خزنده بوده، دیر زیستی و عمر برخی درختان آن بسیار زیاد و حتی تا بیش از ۲۰۰۰ سال می رسد. به جز گونهٔ J. deppeana معمولاً پوست به فلس های طولی از تنه جدا می شود. شاخه های پیرامونی گسترده و نا منظم هستند، برگ ها فلسی و آرایش آن ها متقابل متلاقی یا در چرخه های ۳ تایی، در درختان جوان همیشه سوزنی یا نیشتری شکل، ولی در درختان مسن به صورت یکی از دو نوع نامبرده یا هر دو با هم دیده می شوند. معمولاً دوپایه، به ندرت تک پایه، گل های نر شاتونی، به شکل تخم مرغی یا واژ تخم مرغی و بر روی شاخه ها ی کوتاه انتهایی یا محوری هستند. گل آذین یا مخروط ماده به شکل کروی و از ۳ تا ۶ فلس تشکیل شده است در زیر بعضی یا همهٔ آن ها ۱ یا ۲ تخمک وجود دارد. مخروط کروی شکل، شفت مانن، غیر شکوفا و در سال اول یا دوم از رشد خود رسیده، فلس ها ۳ تا ۶ عدد، کم و بیش گوشتی به صورت بسته و چسبیده به هم، معمولاً موقع رسیدن به رنگ آبی تیره یا از غبار سفید رنگی پوشیده شده و خیلی صمغ دار هستند. در داخل هر مخروط ۱ تا ۱۰ دانه گرد، تخم مرغی یا گوشه دار با پوشش سخت و بدون بال قرار دارد. لپه ۲ یا ۴ تا ۶ عدد می باشد.
در میوه های سرو کوهی به مقدار جزئی پیرو اکسالیک اسید و چند اسید دیگر و کمی قند و در حدود ۰٫۸–۱٫۲ درصد اسانس یافت می شود
ارس (نام علمی: Juniperus excelsa) نام یک گونه از سرده ارس است.
ارس یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قزل اوزن بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده است.
ارس آب خور (نام علمی: Juniperus macropoda) نام یک گونه از سرده ارس است. این درخت بومی شمال و مرکز استان بلوچستان پاکستان و جنوب شرق افغانستان است. در زبان پشتو به این درخت اوبښته (ōbəx̌ta) می گویند که به معنای «مکندهٔ آب» است.
ارس آزور (نام علمی: Juniperus brevifolia) نام یک گونه از سرده ارس است.
ارس آفریقایی (نام علمی: Juniperus procera) نام یک گونه از سرده ارس است.
ارس اسپانیایی (نام علمی: Juniperus thurifera) نام یک گونه از سرده ارس است.
ارس استندلی (نام علمی: Juniperus standleyi) نام یک گونه از سرده ارس است.
اچ ام سی اس ارس (به انگلیسی: HMCS Arras) یک کشتی بود که طول آن ۱۳۰ فوت (۴۰ متر) بود. این کشتی در سال ۱۹۱۷ ساخته شد.
بخش ارس یکی از بخش های تابعه شهرستان پلدشت در استان آذربایجان غربی است.
دهستان گچرات شرقی
دهستان گچرات غربی
دهستان های بخش مرکزی
شهر نازک علیا
جمهوری ارس، حکومتی کوتاه در قفقاز جنوبی بود. بعد از شکست عثمانیها در جنگ جهانی اول، آنها متعهد شدند تا از قفقاز خارج شوند، ولی از اجرای کامل این تعهد سرباززدند و ستادهای نظامی آنها در جنوب غرب قفقاز – نخجوان باقی ماندند. این گروه نظامی با کمک مساواتی های نخجوان هسته های اولیه بنیان جمهوری ارس را تشکیل دادند. جمهوری ارس با حمایت و دخالت مستقیم لشکر ۹ ترکیه تأسیس گردید که حوزه عملکرد آن از غرب به قارص و از شرق به اردوباد کشیده شده بود و اراضی وسیعی از ناحیه ارس را می پوشاند. این جمهوری از ۱۲ آوریل سال ۱۹۱۸ میلادی شروع به فعالیت رسمی نمود.
Dr. Andrew Andersen, Ph.D. Atlas of Conflicts: Armenia: Nation Building and Territorial Disputes: 1918-1920
پرچم
قلمرو جمهوری ارس از ایگدیر تا مهری کشیده شده بود که شامل نخجوان، شرور، دره لیز، و دی باسار، قمرلی، جلفا، اردوباد و مهری بود.
جمهوری ارس تا ۱۲ فوریه سال ۱۹۱۹ میلادی در جنوب غرب قفقاز ادامه داشت تا اینکه در ژانویه سال ۱۹۱۹ میلادی نیروهای انگلیسی نخجوان را اشغال کردند.
حوضه آبریز رودخانه ارس یکی از حوضه های باز ایران است که در تقسیم بندی حوضه های آبریز ایران، حوضهٔ فرعی به شمار می رود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز دریای مازندران است. مساحت این حوضه، ۳۹٬۵۳۴ کیلومتر مربع و رود اصلی آن، ارس است.
حوضهٔ آبریز رودخانه ارس شامل بیش از نیمی از مساحت استان اردبیل و بخش هایی از استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. آبراههٔ اصلی حوضه، رود ارس است که شاخهٔ اصلی آن از کوه هزاربرکه در جنوب ارزروم ترکیه سرچشمه می گیرد و بخشی از مرز ترکیه و ارمنستان را شکل می دهد. در شمال شرقی روستای دیم قشلاق وارد مرز ایران می شود و در مرز ایران با ارمنستان و آذربایجان امتداد می یابد تا این که در شرق پارس آباد وارد جمهوری آذربایجان می شود. مهم ترین شاخه های این رود در ایران، زنگمار، قطورچای و دره رود هستند که از کوه های آذربایجان سرچشمه می گیرند و در جهت شمال جریان می یابند.
برپایهٔ دستور العمل تقسیم بندی حوضه های ایران، حوضهٔ آبریز ارس به زیرحوضه های زیر تقسیم می شود:
خفاش ارس یا خفاش نارتر گونه ای خفاش است که در سرتاسر اروپا، جنوب ترکیه و کرانه آسیای غربی دریای مدیترانه و بخش های شمال غربی ایران زندگی می کند.
گوشک این خفاش بلندتر از نصف طول گوش، نوک تیز و استوانه ای شکل است. موهای سطح بدن در بالای آن قهوه ای متمایل به خاکستری است و در سطح شکم سفید متمایل به خاکستری می شود. این خفاش طولی میان ۷۸ تا ۱۰۴ میلی متر دارد و وزن آن ۵ تا ۱۲ گرم است.
دریاچه سد ارس یک دریاچه مصنوعی در ۴۰ کیلومتری شهرستان جلفا واقع در شمال غربی ایران است که بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان پشت سد ارس واقع شده است. مخزن دریاچه به طول ۵۲ کیلومتر، دارای عمق متوسط ۲۰ متر، مساحتی حدود ۱۴۵ کیلومتر مربع و حجم کل آن ۱۲۵۴ میلیون مترمکعب است.
ماهنامه ترویجی سبزینه - شماره هفتم
حداکثر درجه حرارت هوا در تابستان ۴۰ درجه سانتی گراد و در زمستان ۲۰- درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است. وسعت حوزه آبریز آن ۱۰۰۲۲۰ کیلومتر مربع بوده که ۳۸ درصد آن در خاک نخجوان و ۲۳ درصد در خاک ترکیه و ۳۹ درصد آن در خاک ایران قرار دارد. حداقل دبی رودخانه در این منطقه ۳۳۹ مترمکعب در ثانیه و حداکثر ۲۲۴۰ مترمکعب در ثانیه است.
آب مخزن دریاچه سرشار از مواد بیوژن است و به همین دلیل زنجیره غذایی آن شامل پلانکتونها، موجودات بنتیکی می باشد.
دلاگرده ارس (به لاتین: Araz Dilağarda) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان فضولی واقع شده است. دلاگرده ارس ۲٬۸۵۱ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
زرگر ارس (به لاتین: Araz Zərgar) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان فضولی واقع شده است. زرگر ارس ۳٬۲۶۱ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
مختصات: ۳۹°۰۵′۲۷″شمالی ۴۵°۲۳′۵۷″شرقی / ۳۹٫۰۹۰۸۳۵°شمالی ۴۵٫۳۹۹۲۷۵°شرقی / 39.090835; 45.399275
سد ارس در ۴۰ کیلومتری شهر جلفا بر روی رودخانه ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد.
ساخت و بهره برداری از این سد به صورت مشترک توسط ایران و جمهوری آذربایجان انجام شده است.
این سد شامل چهار توربین کاپلان (هر طرف دو عدد) جمعاً به قدرت ۴۴ مگاوات (هر کدام ۱۱ مگاوات) است که با سرعت ۱۸۷٫۵ دور در دقیقه دوران می کند.
شهرک ارس، روستایی است از توابع بخش ارس و در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی ایران.
این روستا در دهستان گچلرات شرقی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال 1395 جمعیت آن 1888نفر (537 خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ارس

ارس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

علیرضا ٠٨:٣٠ - ١٣٩٥/٠٦/٠٥
اَرِّس. (ا.). جائی در شمال فرانسه کهن و ایالتی در هلند امروزی که هلندیان اوترشت یا -خت گویند. م.
|

آریا بهداروند ١٦:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥
در دوران حکومت آریایی ها
منطقه قفقاز
را آران*آلان.آیران*نامیدند
شهر ایروان ارمنستان

قوم آلانیا *آرانیا.آیرانیا.آلبانیا*در جمهوری اوستیا شمالی و جنوبی در روسیه

منطقه آیرن در اوستیا.

شهر آلانیا در ترکیه

کشور آلبانی در اروپا*آلبانیا*

کشور کرواسی در اروپا
*کرواشی. کروشی. کورشی. کورش**

و نام رود ارس از نام قوم پارس
گرفته شده
رود پارس::رود ارس
منطقه پارسوا در جنوب دریاچه ارومیه

شهر پارسوماش در خوزستان
*مسجد سلیمان *

منطقه پارسه*استان پارس*

شهر پارسان*فارسان بختیاری **
|

ℳelika ٢٠:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٧
آرس در یونان به معنی اله ی جنگ است
|

ارس رضایی ٠٥:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
ارس را در دریا جوش باشد چو ب دریا رسد خاموش باشد
|

امیر ١٠:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٢
ارس به بلوچی همان اشک می باشد،ارس کش(اشک کش) نیز پادشاه اشکانی می باشد
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• منطقه آزاد ارس خودرو   • شهر ارس   • منطقه آزاد ارس کجاست   • محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد ارس   • سایت منطقه آزاد ارس   • سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس جلفا   • درخت ارس   • سایت اداری منطقه آزاد ارس ایران   • معنی ارس   • مفهوم ارس   • تعریف ارس   • معرفی ارس   • ارس چیست   • ارس یعنی چی   • ارس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارس
کلمه : ارس
اشتباه تایپی : hvs
آوا : 'aras
نقش : اسم خاص مکان
عکس ارس : در گوگل


آیا معنی ارس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )