انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1040 100 1

ارشمیدس

/'araSmidos/

معنی ارشمیدس در لغت نامه دهخدا

ارشمیدس. [ اَ ش ِ دِ ] (اِخ ) ارخمیدس. ارشمیدوس. ارشمدوس . از مردم سوراقوسا از جزیره ٔ صقلیه . مولد او287 ق.م. و وفات وی در 212 ق.م. بزرگترین مهندس و حکیم ریاضی قدیم. وی در جوانی برای کسب علم نزد اقلیدس به اسکندریه رفت و چون بوطن خویش بازگشت به تحقیقات و مطالعات پرداخت و اختراعات گرانبها کرد و بفرضیه ٔ اهرم چندان اعتقاد داشت که میگفت : اگر نقطه ٔ اتکائی بدست آرم زمین ازجای خویش بجنبانم. وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از وزن اعضای او که در آب فرورفته بود کاسته شده و دید که با سهولت بسیار میتواند یک ساق خویش را بلند کند. نبوغ وی او را بکشف ((اصل ارشمیدس )) هدایت کرد و با کمال شوقی که در او ایجاد شده بود، برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد: یافتم ! یافتم ! و این کلمه از آن پس چون مثلی زبانزد گردید. آنگاه که روم به سوراقوسا قشون کشید، ارشمیدس بدفاع وطن خویش پرداخت و مدت سه سال با اعمال علوم طبیعی خود عساکر مارسلوس را شکست میداد و منجنیقهائی برای پرتاب کردن تیر و سنگ بفواصل بعیده بساخت وبوسیله ٔ مرایا المحرقة کشتیهای دشمن را محترق میکرد. معهذا رومیان پیروزمند شدند و به سوراقوسا درآمدند. ارشمیدس آنگاه چندان در مسئلتی هندسی مستغرق بود که از اوضاع خبر نیافت و در این حال بدست سربازی رومی کشته شد. مارسلوس از قتل او بسیار متأسف شد و برای او مقبره ای بساخت. آثار عمده ٔ ارشمیدس بما رسیده است. قفطی در تاریخ الحکماء گوید: ارشمیدس حکیم ریاضی دان یونانی ، وی در مصر میزیست و در آنجا کسب علم کرد و از مصریان انواع فنون هندسه را بیاموخت. زیرا آنان از قدیم در این فن دست داشتند. ارشمیدس را کتابهای نیکو و ارجمند است که خطیب امین الدین ابوالحسن علی بن احمدبن جعفربن عبدالباقی الابانی العثمانی الاموی ّ القفطی که در نباهت و فضل و بلاغت و مشارکت (؟) بزرگترین کسی است که من دیده ام ، مرا حکایت کرد که گروهی از اجله ٔ مشایخ بلاد خود را درک کردم و همه متفق بودند بر آنکه آنکس که اراضی اکثر قرای مصر را خشک کرد و پلها بکرد و بدانها قریه ها را بهنگام طغیان نیل بهم پیوست ، ارشمیدس بود. او این کار را برای یکی از پادشاهان انجام داد و سبب آن بود که اکثر ساکنین مصر بوقت طغیان نیل ، ترک قریه های خود کرده از ترس غرق شدن بکوهستان مقابل میرفتند و در آنجا تا بهنگام فروکش شدن نیل میماندند و سپس بسرزمین خود بازمیگشتند و زراعت را آغاز میکردند و قسمتهای فرورفته ٔ زمین بسبب آبی که در آنها مانده بود مانع آن می شد که به قسمتهای بالابرسد مگر آنکه زمین خشک گردد و بدین جهت زراعت ممکن نبود و در نتیجه محصول بسیار از دست میرفت و چون ارشمیدس از آن آگاه شد، اراضی اکثر قری را نسبت بسطحی بالاتر از سطح نیل مقیاس گرفت و بین قریه ها جسرها ساخت و در وسط جسرها پل هائی بست که آب قریه ای بتوسط آنها بقریه ٔ دیگر میرسید. پس مردم در وقت خود بزراعت مشغول میشدند و از هر ضیعه ، زمین معین را وقف کرد تا محصول آن بمصرف اصلاح این جسرها رسد و تا کنون نیز این عمل مجراست و در مصر دیوانی خاص برای آن موجود است که بنام ((دیوان فدن الجسورة)) نامیده میشود و مورد توجه و اعتناء تام است - انتهی. لیبنیتز میگفت : ((کسانی که ارشمیدس را شناخته اند بعظیم ترین اکتشافات نوین وقعی نمی نهند)). و او را اختراعات و اکتشافات غریب بوده است. ابن الندیم گوید که رومیان از کتب او پانزده بار بسوختند و ظاهراً کتبی را که ابن الندیم نام میبرد، آن قسمت از کتابهای ارشمیدس است که بعربی نقل شده است. او راست : کتاب ارشمیدس. (کشف الظنون ). کتاب تربیعالدائرة، یک مقاله. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). کتاب تسبیعالدائرة، یک مقاله. (ابن الندیم ). رساله ٔ تکسیر دائرة، و آن در ضمن مجموعه ٔ گرانبها در کتابخانه ٔ مدرسه ٔ سپهسالار جدید طهران موجود است. کتاب الخطوط المتوازیة. (ابن الندیم ). کتاب خواص المثلثات القائمة الزوایا. (کشف الظنون ). کتاب الدوائرالمماسة، یک مقاله. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). کتاب الساعات الاَّلات الماء التی ترمی بالبنادق. (کشف الظنون ). کتاب عمل الاَّلة التی تطرح البنادق ، یک مقاله. (ابن الندیم ). کتاب الکرة و الاسطوانة، دو مقاله. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). کتاب المأخوذات فی اصول الهندسة، اصل آن یک مقاله است و ثابت بن قرة پانزده شکل آنرا ترجمه کرده است. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). کتاب المثلثات ، یک مقاله. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). کتاب المسبع فی الدائرة. (کشف الظنون ). (ظ. همان تسبیعالدائرة). کتاب المفروضات ، یک مقاله. (ابن الندیم ) (کشف الظنون ). از کتب او: الاجرام القائمه در مجله ٔ آسیائی (فرانسوی )1879 م. بطبع رسیده است. مؤلف برهان گوید:ارشمیدس نام حکیمی بوده انیس و جلیس اسکندر (!!):
که بود از ندیمان خسروخرام
هنرپیشه ای ارشمیدس بنام.
نظامی.
رجوع بتاریخ الحکمای قفطی ص 64، 66، 67، 73، 167، 195، 354 و الفهرست ابن الندیم و عیون الانباء ج 1 ص 224 و ج 2 ص 94 و 98 و تتمه ٔ صوان الحکمة چ لاهور سال 1351 هَ. ق. ص 109 ح ، 119، 162، 203 والتفهیم بیرونی ص 17، 18، 30، 47 و معجم المطبوعات شود.

معنی ارشمیدس به فارسی

ارشمیدس
مهندس و حکیم ریاضی عهد باستان ( و . ۲۸۷ - ف . ۲۱۲ ق . م . ) . وی از موطن خود سوراقوسا ( صقیله ) باسکندریه رفت ( و شاید همین امر موجب شد که او را معاصر اسکندر دانسته اند بجای ارسطو ) و در آنجا کسب علوم پرداخت و او بود که می گفت : [ اگر نقطه اتکایی یابم زمین را از جای خویش بجنبانم ]
[Archimedean spiral/ Archimede spiral] [ریاضی] ← مارپیچ

ارشمیدس در دانشنامه ویکی پدیا

ارشمیدس
ارشمیدس (به یونانی: Άρχιμήδης) (زادهٔ ۲۸۷ ق. م – ۲۱۲ ق. م∗) فیلسوف، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونان باستان و از اهالی جزیره ساموس در دریای مدیترانه بود.
تعیین عدد پی
ساخت قرقره ارشمیدس
قانون چگالی در مایعات
ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال ۲۷۸ قبل از میلاد در شهر سیراکوز یونان چشم به جهان گشود و در جوانی برای آموختن دانش به اسکندریه رفت. بیشتر دوران زندگی اش را در زادگاهش گذراند و با فرمانروای این شهر دوستی نزدیک داشت. زندگی ارشمیدس با آرامش کامل می گذشت. زمانی که رومیان در سال ۲۱۲ قبل از میلاد شهر سیراکوز را به تصرف خود درآوردند، سردار رومی مارسلوس دستور داد که هیچ یک از سپاهیانش حق اذیت و آزار و توهین و ضرب و جرح این دانشمند و متفکر مشهور و بزرگ را ندارند، با این حال ارشمیدس قربانی غلبه رومیان بر شهر سیراکوز شد. او به دست یک سرباز مست رومی در ۲۱۲ قبل از میلاد به قتل رسید و این در حالی بود که در میدان بازار شهر در حال اندیشیدن به مسئله ای ریاضی بود. می گویند آخرین سخن او این بود: دایره هایم را خراب نکن.
چنین گفته شده است که هیرو (هایرُن)، پادشاه سیراکوز، زرگری را مأمور کرده بود تا برایش تاجی از طلای خالص بسازد. وقتی تاج تکمیل شد و به دست پادشاه رسید، تردید داشت که زرگر تمام طلا را به کار برده باشد. شاه هیرو دوست خود ارشمیدس را احضار کرد و از این ریاضیدان مشهور خواست تا بفهمد آیا واقعاً تاج از طلای خالص است و تمام فلز باارزشی که پادشاه به زرگر داده در آن به کار رفته است یا نه. در سدهٔ سوم پیش از میلاد، شیمی تحلیلی به اندازهٔ ریاضیات پیشرفته نبود و ارشمیدس در ریاضیات و مهندسی توانایی بسیار داشت. ارشمیدس قبلاً برای محاسبهٔ حجم جامدهایی که شکلی منظم مثل کُره یا استوانه داشتند دستورهای ریاضی ابداع کرده بود. او می دانست که اگر بتواند حجم تاج هیرو را تعیین کند، خواهد فهمید که آیا تاج از طلای خالص درست شده است یا از مخلوطی از طلا با فلزات دیگر. وقتی پا به خزینه گذاشت و دید که آب از آن سرریز کرد، متوجه شد که حجم آبی که بیرون ریخته است دقیقاً با حجم قسمتی از بدن او که وارد آب شده برابری می کند؛ بنابراین دریافت که اگر تاج را در ظرف آبی قرار دهد، حجم آبی که از ظرف سرریز می شود یا در آن بالا می رود حجم تاج است. وی که بسیار هیجان زده شده بود برهنه از حمام بیرون دوید و فریاد زد یافتم! یافتم! (یورکا یورکا). او در آزمایش خود تشخیص داد که تاج شاهی میزان بیشتری آب را نسبت به شمش طلای هم وزنش پس می راند، ولی این میزان آب کمتر از میزان آبی است که شمش نقره هم وزن آن را جابه جا می کند. به این ترتیب ثابت شد که تاج شاهی از طلای ناب و خالص ساخته نشده، بلکه جواهرساز آن را از مخلوطی از طلا و نقره ساخته است و این گونه ارشمیدس یکی از چشمگیرترین رازهای طبیعت را کشف کرد؛ یعنی اینکه می توان حجم اجسام با شکل نامنظم را با کمک مقدار مایعی که جابه جا می کنند اندازه گیری کرد.
اگرچه به نظر می رسد این داستان همچون بسیاری از کشفیات علمی (مثل داستان نیوتن و درخت سیب) دچار غلو و انحراف شده باشد، ولی شهرتی عالمگیر دارد و تقریبا در میان تمام ملل جهان شناخته شده است. روایت دیگری که به نظر می رسد از وجاهت بیشتری برخودار باشد مربوط می شود به فرمان ساخت کشتی غول آسایی به نام «سیراکوسیا» از سوی پادشاه هایرون، که منجر به کشف قانون شناوری یا همان اصل ارشمیدس شد.
عکس ارشمیدس
ارشمیدس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ارشمیدس
عدد ارشمیدس
ارشمیدس (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
این دهانه ۱۹ دهانه اقماری دارد.
سیارک ۳۶۰۰ (به انگلیسی: 3600 Archimedes، نامگذاری:1978SL7) سه هزار و ششصدمین سیارک کشف شده است که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸ کشف شد.
سیارک در دادگان اجرام کوچک ناسا
قدر مطلق سیارک برابر ۱۲٫۹۰ است.
اصل ارشمیدس اصلی در فیزیک است که بیان می کند نیروی شناوری رو به بالای وارد بر جسمی که در یک مایع (یا گاز) فرو می رود، با وزن مقداری از مایع که بر اثر فرورفتن جسم جابه جا شده است برابر است. برای بهتر فهمیدن آن به مثال زیر توجه کنید : برای مثال اگر ظرفی را لب تا لب پر از آب کنید و یک سنگ را در آن بیندازید وزن آبی که از ظرف خارج می شود برابر با نیروی شناوری است که از طرف شاره (آب) به جسم وارد می شود.
کشش سطحی
این اصل نخستین بار توسط ریاضی دان و مخترع یونانی ارشمیدس مطرح شد. نیروی شناوری ایجادشده از اثرات جانبی نیروی گرانش است.
اس اس ارشمیدس (به انگلیسی: SS Archimedes) یک کشتی بود که طول آن ۱۲۵ فوت (۳۸ متر) بود. این کشتی در سال ۱۸۳۸ ساخته شد.
پیچ ارشمیدس، اختراعی منسوب به ارشمیدس که در گذشته از آن برای آبیاری و بالا کشیدن آبهای زیر زمینی استفاده می کردند، به شکل لوله ای مارپیچ بود که محور آن زاویه ای ۴۵ درجه با راستای افقی می ساخت. یک سر پیچ در مخزن آب قرار داشت و با چرخاندن پیچ آب از لوله بالا می رفت. برخی از محقّقان معتقدند که نوع دیگری از این پیچ برای آبیاری باغهای معلق بابل استفاده می شده است.
مبدل انرژی کشندی
او مخترع پمپ انتقال مایعات که پیچ ارشمیدس نام دارد، می باشد. او پس از کشف پیچ ارشمیدس تا ساعت ها از خوشحالی دور میدانی می دوید. ارشمیدس هم چنین قانون اهرم ها را کشف نموده است. ارشمیدس تا لحظهٔ مرگ به مطالعهٔ هندسه پرداخت.
تندر ارشمیدس یک توپ بخار بود که شرح آن در برگه های لئوناردو دا وینچی در اواخر قرن ۱۵ آمده است. داونیچی این اختراع خود را به ارشمیدس، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونان باستان که در قرن سوم پیش از میلاد می زیسته تقدیم کرده و به افتخار او نامگذاری کرده است.
توضیحات داوینچی میان برگه های او گم شده بود تا آنکه اتین-ژین دلکیوز از بنیاد فرانسه آن را در سال ۱۸۳۸ دوباره کشف کرده و در سال ۱۸۴۱، خیلی پیش از آن که موتورهای بخار فشار قوی اختراع شوند، در مجلهٔ له آرتیست به چاپ رساند.
حلزونی ارشمیدس نوعی حلزونی در ریاضیات است، و به مجموعه نقاطی گفته می شود که در سیستم مختصات قطبی از معادله زیر پیروی میکند:
که در آن a و b اعداد حقیقی اند.
عدد ارشمیدس(به انگلیسی: Archimedes number) که با (Ar) نشان داده می شود یک عدد بدون بعد می باشد که تعیین کننده حرکت مایعات به علت تفاوت چگالی می باشد .این عدد به افتخار دانشمند یونانی ارشمیدس نامگذاری شده است.
g = شتاب گرانشی (9.81 m/s²),
ρl = چگالی سیال, k g / m 3 {\displaystyle kg/m^{3}}
ρ = چگالی بدنه, k g / m 3 {\displaystyle kg/m^{3}}
μ {\displaystyle \mu }   = dچگالی دینامیکی, k g / m s {\displaystyle kg/ms}
L = طول مؤثر بدنه, m
در این رابطه:
دینامیک سیالات
مارپیچ ارشمیدس نوعی مارپیچ در ریاضیات است، و به مجموعه نقاطی گفته می شود که در سیستم مختصات قطبی از معادله زیر پیروی میکند:
که در آن a و b اعداد حقیقی اند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارشمیدس در دانشنامه آزاد پارسی

اَرَشْمیدُس (ح ۲۸۷ـ۲۱۲پ م)(Archimedes)
اَرَشْمیدُس
(به یونانی: اَرْخِمیدِس) ریاضی دان یونانی. به کشفیات مهمی در هندسه، هیدروستاتیک، و مکانیکدست یافت و او را بنیانگذار علوم استاتیکو هیدروستاتیک به شمار می آورند. قانون جابه جایی سیال براثر فروبردن جسم در آن و کاهش وزن جسم را وضع کرد (اصل ارشمیدس). ابداع پیچ ارشمیدسرا، که وسیله ای برای بالا بردن آب است، منسوب به او می دانند. روش او در زمینۀ پیدا کردن اثبات ریاضی برای تأیید تجربه و مشاهده در دوران رنسانس متعالیبه روش علم نوین بدل شد.هیدروستاتیک و اصل ارشمیدس. معروف ترین نتیجۀ تحقیقات ارشمیدس در زمینۀ هیدروستاتیک اصل ارشمیدس است. بنابراین اصل، اگر تمام یا قسمتی از جسمی در سیالی در حال تعادل فرو رود، به اندازۀ وزن سیال جابه جا شده از وزن جسم کاسته می شود. حجم سیال جابه جاشده برابر است با حجم قسمتی از جسم که در سیال قرار دارد. می گویند ارشمیدس زمانی این قانون را کشف کرد که وارد خزینۀ حمام عمومی شد و سرریز شدن آب را مشاهده کرد. او چنان از این کشف به شوق آمد که برهنه بیرون دوید و فریاد زد: اورِکا، اورِکا (یافتم! یافتم!). گویا او با استفاده از این کشف ثابت کرد که زرگرِ هیرون دوم، پادشاه سیراکوز، در ساختن تاج زرین او تقلب و نقره را با طلا مخلوط کرده است. او پی برد که اگر طلا با نقره، که چگالی اش از طلا کمتر است، مخلوط شده باشد، تاج نسبت به طلای خالصی با همان وزن، حجم بیشتری دارد و بنابراین آب بیشتری را جابه جا می کند. درنتیجه، مشخص شد که تاج ناخالصی دارد و زرگرِ بخت برگشته اعدام شد.
استاتیک و اهرم. ارشمیدس در زمینۀ استاتیک برهان های ریاضی دقیقی برای قانون اهرم به دست آورد. دانشمندان پیشین هم اهرم را به کار می بردند، ولی ارشمیدس بنابه محاسبه نشان داد که در بالا بردن بار به کمک اهرم، نسبت نیروی لازم به بار برابر است با عکس نسبت فواصل نیرو و بار از محور یا تکیه گاه اهرم. می گویند ارشمیدس ادعا می کرد که اگر جایی به اندازۀ کافی دور برای ایستادن می داشت، می توانست زمین را با اهرم حرکت دهد. گویا این ادعا هیرون را برانگیخت که از او بخواهد لااقل نشان دهد که چگونه می توان یک جسم فوق العاده سنگین را به راحتی حرکت داد. ارشمیدس به این منظور سیستمی از قرقره های مرکب طراحی کرد. بنابه نوشتۀ پلوتارکدر زندگی مارسلوس، سرداری رومی که سیراکیوز را تسخیر و غارت کرد، ارشمیدس با استفاده از این سیستم کشتی ای را به راحتی حرکت داد که عدۀ زیادی با زحمت بسیار آن را از لنگرگاه به خشکی کشانده بودند. این کشتی مملو از مسافر، خدمه، و بار بود، ولی او که در فاصله ای دور از کشتی نشسته بود ظاهراً توانست آن را چنان روی ساحل بکشاند که گویی روی آب می لغزد.
ریاضیات. ارشمیدس رساله های بسیاری در ریاضیات نوشته است که بعضی از آن ها به یونانی و بعضی به صورت های گوناگون در ترجمه های مسلمانان به جا مانده اند. تقریب ارشمیدس برای عدد πاز همۀ برآوردهای قبلی دقیق تر بود. وی این مقدار را بین۷۱/۲۲۳و ۷۰/۲۲۰برآورد کرد. میانگین این دو عدد کمتر از۰.۰۰۰۳ با تقریب های امروزی عدد πاختلاف دارد. او دستگاه شمارشی برای نمایش اعداد خیلی بزرگ ابداع کرد و از آن برای برآورد کردن تعداد دانه های شن موجود در عالم بهره گرفت. هرچند عدد حاصل، ۱۰۶۳، دقت چندانی نداشت، ولی ارشمیدس به این طریق نشان داد که در نظر گرفتن اعداد بزرگ و محاسبه با آن ها عملاً امکان پذیر است. او روش هایی نیز برای حل معادلات درجۀ سومو تقریب ریشه های دومابداع کرد. فرمول های او در زمینۀ تعیین مساحت و حجم سطوح خمیده و اجسام، نطفه های اولیۀ حساب انتگرال بود که ۲هزار سال بعد پدید آمد. ارشمیدس وصیت کرد که بر سنگ قبرش شکل استوانه ای حک شود که کره ای در آن محاط است و فرمول نسبت حجم های آن ها نیز آورده شود. او این کشف را مهم ترین دستاورد خود می دانست.
زندگی ارشمیدس. در سیراکیوز، واقع در سیسیل، زاده شد. دربارۀ جزییات زندگی شخصی او و صحت و سقم داستان هایی که دربارۀ آثارش نقل می شود، اطلاعات موثقی وجود ندارد. یکی از دوستانش با نام هراکلیدسشرحی دربارۀ زندگی او نوشت، که به جا نمانده است. از این رو، مورخانِ علم به ناچار باید به رساله هایی اکتفا کنند که انتساب آن ها به ارشمیدس معلوم است. همچنین، آن ها به شروحی دربارۀ زندگی او مراجعه می کنند که یونانیانِ بعد از او نوشته اند. ارشمیدس مدتی در اسکندریه، که مرکز مهم آموزش ریاضی بود، اقامت گزید و زیر نظر کونون(حدود ۲۵۰پ م)، و ریاضی دانانی که زیر نظر اقلیدستعلیم دیده بوده اند، تحصیل کرد. پس از بازگشت به وطن، زندگی خود را صرف تحقیق جدی در ریاضیات و فیزیک کرد و برای تفنن به طراحی ابزارهای مکانیکی نیز می پرداخت. این طراحی ها شهرت فراوانی برایش به ارمغان آورد. ارشمیدس برای دفاع از سیراکیوز در برابر حملۀ رومیان تجهیزاتی طراحی کرد و سرانجام پس از تسخیر شهر کشته شد.
سایر ابداعات. ازجمله اختراعات ارشمیدس، افلاک نمایی بود که می توانست حرکت خورشید، ماه، کرات، و احتمالاً صور فلکی را در آسمان نشان دهد. گمان می رود پیچ ارشمیدس را در زمان اقامتش در مصر اختراع کرده و احتمالاً ایدۀ آن را نیز از ایشان گرفته باشد.

ارشمیدس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فریبرز باغشمالی ٠٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩
ارشميدس (Archimedes)، رياضي دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و منجم یونانی است. در سال هاي 212 تا 287 قبل از ميلاد (75 سال) زندگي مي كرده است. متولد شهر سیراکوز کشور یونان است. کاشف ’اصل ارشمیدس‘، ’پیچ ارشمیدس‘، ’استاتیک سیالات‘، ’اهرم ها‘، ’تعیین عدد پی‘، و ... است.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Reyhaneh > get to know
جواد طایفی > Eurious
sina > tip over
Mah > Tug of love
محسن نجات حسینی > نظرات
مسعو ذهنیان > انگوری
عباس کاظمی > compresores
reza > providence

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیچ ارشمیدس   • قانون ارشمیدس چیست   • یافتم یافتم به زبان یونانی   • اختراعات ارشمیدس   • عنصر شماره 86 اتمی   • قانون ارشمیدس به زبان ساده   • اولین ماهواره   • معنی ارشمیدس   • مفهوم ارشمیدس   • تعریف ارشمیدس   • معرفی ارشمیدس   • ارشمیدس یعنی چی   • ارشمیدس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارشمیدس
کلمه : ارشمیدس
اشتباه تایپی : hvaldns
آوا : 'araSmidos
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ارشمیدس : در گوگل


آیا معنی ارشمیدس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )