برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1149 100 1

ارشمیدس

/'araSmidos/

معنی ارشمیدس در لغت نامه دهخدا

ارشمیدس. [ اَ ش ِ دِ ] (اِخ ) ارخمیدس. ارشمیدوس. ارشمدوس . از مردم سوراقوسا از جزیره ٔ صقلیه . مولد او287 ق.م. و وفات وی در 212 ق.م. بزرگترین مهندس و حکیم ریاضی قدیم. وی در جوانی برای کسب علم نزد اقلیدس به اسکندریه رفت و چون بوطن خویش بازگشت به تحقیقات و مطالعات پرداخت و اختراعات گرانبها کرد و بفرضیه ٔ اهرم چندان اعتقاد داشت که میگفت : اگر نقطه ٔ اتکائی بدست آرم زمین ازجای خویش بجنبانم. وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از وزن اعضای او که در آب فرورفته بود کاسته شده و دید که با سهولت بسیار میتواند یک ساق خویش را بلند کند. نبوغ وی او را بکشف ((اصل ارشمیدس )) هدایت کرد و با کمال شوقی که در او ایجاد شده بود، برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد: یافتم ! یافتم ! و این کلمه از آن پس چون مثلی زبانزد گردید. آنگاه که روم به سوراقوسا قشون کشید، ارشمیدس بدفاع وطن خویش پرداخت و مدت سه سال با اعمال علوم طبیعی خود عساکر مارسلوس را شکست میداد و منجنیقهائی برای پرتاب کردن تیر و سنگ بفواصل بعیده بساخت وبوسیله ٔ مرایا المحرقة کشتیهای دشمن را محترق میکرد. معهذا رومیان پیروزمند شدند و به سوراقوسا درآمدند. ارشمیدس آنگاه چندان در مسئلتی هندسی مستغرق بود که از اوضاع خبر نیافت و در این حال بدست سربازی رومی کشته شد. مارسلوس از قتل او بسیار متأسف شد و برای او مقبره ای بساخت. آثار عمده ٔ ارشمیدس بما رسیده است. قفطی در تاریخ الحکماء گوید: ارشمیدس حکیم ریاضی دان یونانی ، وی در مصر میزیست و در آنجا کسب علم کرد و از مصریان انواع فنون هندسه را بیاموخت. زیرا آنان از قدیم در این فن دست داشتند. ارشمیدس را کتابهای نیکو و ارجمند است که خطیب امین الدین ابوالحسن علی بن احمدبن جعفربن عبدالباقی الابانی العثمانی الاموی ّ القفطی که در نباهت و فضل و بلاغت و مشارکت (؟) بزرگترین کسی است که من دیده ام ، مرا حکایت کرد که گروهی از اجله ٔ مشایخ بلاد خود را درک کردم و همه متفق بودند بر آنکه آنکس که اراضی اکثر قرای مصر را خشک کرد و پلها بکرد و بدانها قریه ها را بهنگام طغیان نیل بهم پیوست ، ارشمیدس بود. او این کار را برای یکی از پادشاهان انجام داد و سبب آن بود که اکثر ساکنین مصر بوقت طغیان نیل ، ترک قریه های خود کرده از ترس غرق شدن بکوهستان مقابل میرفتند ...

معنی ارشمیدس به فارسی

ارشمیدس
مهندس و حکیم ریاضی عهد باستان ( و . ۲۸۷ - ف . ۲۱۲ ق . م . ) . وی از موطن خود سوراقوسا ( صقیله ) باسکندریه رفت ( و شاید همین امر موجب شد که او را معاصر اسکندر دانسته اند بجای ارسطو ) و در آنجا کسب علوم پرداخت و او بود که می گفت : [ اگر نقطه اتکایی یابم زمین را از جای خویش بجنبانم ]
[Archimedean spiral/ Archimede spiral] [ریاضی] ← مارپیچ

ارشمیدس در دانشنامه ویکی پدیا

ارشمیدس
ارشمیدس (به یونانی: Άρχιμήδης) (زادهٔ ۲۸۷ ق. م – ۲۱۲ ق. م∗) فیلسوف، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونان باستان و از اهالی جزیره ساموس در دریای مدیترانه بود.
تعیین عدد پی
ساخت قرقره ارشمیدس
قانون چگالی در مایعات
ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال ۲۷۸ قبل از میلاد در شهر سیراکوز یونان چشم به جهان گشود و در جوانی برای آموختن دانش به اسکندریه رفت. بیشتر دوران زندگی اش را در زادگاهش گذراند و با فرمانروای این شهر دوستی نزدیک داشت. زندگی ارشمیدس با آرامش کامل می گذشت. زمانی که رومیان در سال ۲۱۲ قبل از میلاد شهر سیراکوز را به تصرف خود درآوردند، سردار رومی مارسلوس دستور داد که هیچ یک از سپاهیانش حق اذیت و آزار و توهین و ضرب و جرح این دانشمند و متفکر مشهور و بزرگ را ندارند، با این حال ارشمیدس قربانی غلبه رومیان بر شهر سیراکوز شد. او به دست یک سرباز مست رومی در ۲۱۲ قبل از میلاد به قتل رسید و این در حالی بود که در میدان بازار شهر در حال اندیشیدن به مسئله ای ریاضی بود. می گویند آخرین سخن او این بود: دایره هایم را خراب نکن.
چنین گفته شده است که هیرو (هایرُن)، پادشاه سیراکوز، زرگری را مأمور کرده بود تا برایش تاجی از طلای خالص بسازد. وقتی تاج تکمیل شد و به دست پادشاه رسید، تردید داشت که زرگر تمام طلا را به کار برده باشد. شاه هیرو دوست خود ارشمیدس را احضار کرد و از این ریاضیدان مشهور خواست تا بفهمد آیا واقعاً تاج از طلای خالص است و تمام فلز باارزشی که پادشاه به زرگر داده در آن به کار رفته است یا نه. در سدهٔ سوم پیش از میلاد، شیمی تحلیلی به اندازهٔ ریاضیات پیشرفته نبود و ارشمیدس در ریاضیات و مهندسی توانایی بسیار داشت. ارشمیدس قبلاً برای محاسبهٔ حجم جامدهایی که شکلی منظم مثل کُره یا استوانه داشتند دستورهای ریاضی ابداع کرده بود. او می دانست که اگر بتواند حجم تاج هیرو را تعیین کند، خواهد فهمید که آیا تاج از طلای خالص درست شده است یا از مخلوطی از طلا با فلزات دیگر. وقتی پا به خزینه گذاشت و دید که آب از آن سرریز کرد، متوجه شد که حجم آبی که بیرون ریخته است دقیقاً با حجم قسمتی از بدن او که وارد آب شده برابری می کند؛ بنابراین دریافت که اگر تاج را در ظرف آبی قرار دهد، حجم آبی که از ظرف سرریز می شود یا در آن بالا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارشمیدس در دانشنامه آزاد پارسی

اَرَشْمیدُس (ح ۲۸۷ـ۲۱۲پ م)(Archimedes)
اَرَشْمیدُس
(به یونانی: اَرْخِمیدِس) ریاضی دان یونانی. به کشفیات مهمی در هندسه، هیدروستاتیک، و مکانیکدست یافت و او را بنیانگذار علوم استاتیکو هیدروستاتیک به شمار می آورند. قانون جابه جایی سیال براثر فروبردن جسم در آن و کاهش وزن جسم را وضع کرد (اصل ارشمیدس). ابداع پیچ ارشمیدسرا، که وسیله ای برای بالا بردن آب است، منسوب به او می دانند. روش او در زمینۀ پیدا کردن اثبات ریاضی برای تأیید تجربه و مشاهده در دوران رنسانس متعالیبه روش علم نوین بدل شد.هیدروستاتیک و اصل ارشمیدس. معروف ترین نتیجۀ تحقیقات ارشمیدس در زمینۀ هیدروستاتیک اصل ارشمیدس است. بنابراین اصل، اگر تمام یا قسمتی از جسمی در سیالی در حال تعادل فرو رود، به اندازۀ وزن سیال جابه جا شده از وزن جسم کاسته می شود. حجم سیال جابه جاشده برابر است با حجم قسمتی از جسم که در سیال قرار دارد. می گویند ارشمیدس زمانی این قانون را کشف کرد که وارد خزینۀ حمام عمومی شد و سرریز شدن آب را مشاهده کرد. او چنان از این کشف به شوق آمد که برهنه بیرون دوید و فریاد زد: اورِکا، اورِکا (یافتم! یافتم!). گویا او با استفاده از این کشف ثابت کرد که زرگرِ هیرون دوم، پادشاه سیراکوز، در ساختن تاج زرین او تقلب و نقره را با طلا مخلوط کرده است. او پی برد که اگر طلا با نقره، که چگالی اش از طلا کمتر است، مخلوط شده باشد، تاج نسبت به طلای خالصی با همان وزن، حجم بیشتری دارد و بنابراین آب بیشتری را جابه جا می کند. درنتیجه، مشخص شد که تاج ناخالصی دارد و زرگرِ بخت برگشته اعدام شد.
استاتیک و اهرم. ارشمیدس در زمینۀ استاتیک برهان های ریاضی دقیقی برای قانون اهرم به دست آورد. دانشمندان پیشین هم اهرم را به کار می بردند، ولی ارشمیدس بنابه محاسبه نشان داد که در بالا بردن بار به کمک اهرم، نسبت نیروی لازم به بار برابر است با عکس نسبت فواصل نیرو و بار از محور یا تکیه گاه اهرم. می گویند ارشمیدس ادعا می کرد که اگر جایی به اندازۀ کافی دور برای ایستادن می داشت، می توانست زمین را با اهرم حرکت دهد. گویا این ادعا هیرون را برانگیخت که از او بخواهد لااقل نشان دهد که چگونه می توان یک جسم فوق العاده سنگین را به راحتی حرکت داد. ارشمیدس به این منظور سیستمی از قرقره های مرکب طراحی کرد. بنابه نوشتۀ پلوتارکدر زندگی مارسلوس، ...

ارتباط محتوایی با ارشمیدس

ارشمیدس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریبرز باغشمالی
ارشميدس (Archimedes)، رياضي دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و منجم یونانی است. در سال هاي 212 تا 287 قبل از ميلاد (75 سال) زندگي مي كرده است. متولد شهر سیراکوز کشور یونان است. کاشف ’اصل ارشمیدس‘، ’پیچ ارشمیدس‘، ’استاتیک سیالات‘، ’اهرم ها‘، ’تعیین عدد پی‘، و ... است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیچ ارشمیدس   • قانون ارشمیدس چیست   • یافتم یافتم به زبان یونانی   • اختراعات ارشمیدس   • عنصر شماره 86 اتمی   • قانون ارشمیدس به زبان ساده   • اولین ماهواره   • معنی ارشمیدس   • مفهوم ارشمیدس   • تعریف ارشمیدس   • معرفی ارشمیدس   • ارشمیدس یعنی چی   • ارشمیدس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارشمیدس
کلمه : ارشمیدس
اشتباه تایپی : hvaldns
آوا : 'araSmidos
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ارشمیدس : در گوگل

آیا معنی ارشمیدس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )