برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1267 100 1

ارمنستان صغیر

معنی ارمنستان صغیر در لغت نامه دهخدا

ارمنستان صغیر. [ اَ م َ ن ِ ن ِ ص َ ] (اِخ ) رجوع به ارمنستان و ارمنیّه شود.

معنی ارمنستان صغیر به فارسی

ارمنستان صغیر
حکومتی که در عصر جنگهای صلیبی توسط ارمنیان مهاجر در کیلیکیا ( سیلیسی ) دایر شد ارمنیه صغری ارمنستان کوچک .

ارمنستان صغیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارمنستان صغیر   • مفهوم ارمنستان صغیر   • تعریف ارمنستان صغیر   • معرفی ارمنستان صغیر   • ارمنستان صغیر چیست   • ارمنستان صغیر یعنی چی   • ارمنستان صغیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارمنستان صغیر
کلمه : ارمنستان صغیر
اشتباه تایپی : hvlksjhk wydv
عکس ارمنستان صغیر : در گوگل

آیا معنی ارمنستان صغیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )