برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

ارویس

معنی ارویس در لغت نامه دهخدا

ارویس. [ اَرْ ] (اِ) تخته ای را گویند که فارسیان اسباب پرستش را بر بالای آن گذارند، به این معنی باشین نقطه دار هم بنظر آمده است. (برهان ). در اصطلاح زرتشتیان ((اورویس گاه )) سنگ بزرگی است چهارگوشه که درمراسم دینی آلات مخصوصه ای از قبیل هاون و دسته ٔ هاون و برسمدان و طشت و ورس را بر روی آن می نهند. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ص 195). || ریسمانی را نیز گفته اند که از موی بز تافته باشند.(برهان ). در گیلکی ((وریس )) و در دزفولی ((وِرِس )) طنابی را گویند که از خوشه های خشکیده ٔ برنج تافته باشند و در اصطلاح زرتشتیان ((ورس )) ریسمانی است که از موی گاو بافته شود و شاخه های برسم را با آن بهم پیوندند. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ص 195).

معنی ارویس به فارسی

ارویس
تخته را گویند که فارسیان اسباب پرستش را بر بالای آن گذارند
( اسم ) ( در آداب دینی زرتشتی ) سنگ بزرگی است چهار گوشه که آلت های مخصوص از قبیل هاون و دست. هاون و برسمدان و طشت و ورس را بر روی آن مینهند .

معنی ارویس در فرهنگ معین

(اَ) (اِمر.) (در آداب دینی زرتشتی ) سنگ بزرگی است چهار گوشه که آلت های مخصوص از قبیل هاون و دستة هاون و برسمدان و طشت و ورس را بر روی آن می نهند.

ارویس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین
سلام
من فرهنگی هستم دانش آموزی زرتشتی داشتم با نام آرویس ، وقتی معنی اسمش را پرسیدم گفت در ادبیات ما یعنی (شکوه نماز ) خواستم یا شما به اشتراک بگذارم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارویس   • مفهوم ارویس   • تعریف ارویس   • معرفی ارویس   • ارویس چیست   • ارویس یعنی چی   • ارویس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارویس
کلمه : ارویس
اشتباه تایپی : hv,ds
عکس ارویس : در گوگل

آیا معنی ارویس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )