برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

ازهار

/'azhAr/

معنی ازهار در لغت نامه دهخدا

ازهار. [ اِ ] (ع مص ) شکوفه بیاوردن نبات. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). ازّهار. شکوفه بیرون آوردن گیاه. (منتهی الارب ). شکوفه برآوردن. || روشن کردن چراغ. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (غیاث اللغات ). || ازهار نار؛ روشن گردانیدن آتش. (از منتهی الارب ).

ازهار. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ زَهر (دهار) و زَهرة. (منتهی الارب ). شکوفه ها. ج ، ازاهیر.

معنی ازهار به فارسی

ازهار
شکوفه ها، جمع هر و زهره
( اسم ) جمع : زهر و زهره شکوفه ها گلها.
شکوفه ها

معنی ازهار در فرهنگ معین

ازهار
( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) جِ زهر و زهرة ، شکوفه ها، گل ها.

معنی ازهار در فرهنگ فارسی عمید

ازهار
شکوفه ها.

ازهار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
ستارگان درخشنده مثل زهره
مجتبی
شکوفه ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ازهار   • مفهوم ازهار   • تعریف ازهار   • معرفی ازهار   • ازهار چیست   • ازهار یعنی چی   • ازهار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ازهار
کلمه : ازهار
اشتباه تایپی : hcihv
آوا : 'azhAr
نقش : اسم
عکس ازهار : در گوگل

آیا معنی ازهار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )