برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از آثار تاریخی کرمانشاه

از آثار تاریخی کرمانشاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضاداعی
سراب نیلوفر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از آثار تاریخی کرمانشاه   • مفهوم از آثار تاریخی کرمانشاه   • تعریف از آثار تاریخی کرمانشاه   • معرفی از آثار تاریخی کرمانشاه   • از آثار تاریخی کرمانشاه چیست   • از آثار تاریخی کرمانشاه یعنی چی   • از آثار تاریخی کرمانشاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از آثار تاریخی کرمانشاه
کلمه : از آثار تاریخی کرمانشاه
اشتباه تایپی : hc Hehv jhvdod ;vlhkahi
عکس از آثار تاریخی کرمانشاه : در گوگل

آیا معنی از آثار تاریخی کرمانشاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )