برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از آثار معروف دقیقی

از آثار معروف دقیقی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن مرادنوری
جناب ابو منصور دقیقی از شعرای قبل از فردوسی بود که سعی در زنده نگاه داشتن زبان فارسی داشت، او قبل از اینکه مجموعه ی خود را به پایان برساند توسط غلام خودش کشته شد.
از زادگاهش چندین شهر ذکر شده که ظاهرا توس مورد اتفاق محققان بیشتری میباشد.
جناب فردوسی در شاهنامه خود از وی سخن گفته و اشعار او که حدود هزار بیت بود، را در شاهنامه خود گنجانده.

گشتاسپ نامه یکی از آثار معروف ایشان میباشد.
جوادقیاسوند
گشتاسپ نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از آثار معروف دقیقی   • مفهوم از آثار معروف دقیقی   • تعریف از آثار معروف دقیقی   • معرفی از آثار معروف دقیقی   • از آثار معروف دقیقی چیست   • از آثار معروف دقیقی یعنی چی   • از آثار معروف دقیقی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از آثار معروف دقیقی
کلمه : از آثار معروف دقیقی
اشتباه تایپی : hc Hehv luv,t nrdrd
عکس از آثار معروف دقیقی : در گوگل

آیا معنی از آثار معروف دقیقی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )