برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از دهن خلق حرف را گرفتن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
از دَهَنِ خَلق حَرف را گِرِفتَن-
کنایه از این که در میان حرف مردم حرف زدن،پریدن تو سخن کسی،حرف تو حرف شدن،نوکِ صحبت کسی را چیدن!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از دهن خلق حرف را گرفتن   • مفهوم از دهن خلق حرف را گرفتن   • تعریف از دهن خلق حرف را گرفتن   • معرفی از دهن خلق حرف را گرفتن   • از دهن خلق حرف را گرفتن چیست   • از دهن خلق حرف را گرفتن یعنی چی   • از دهن خلق حرف را گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از دهن خلق حرف را گرفتن
کلمه : از دهن خلق حرف را گرفتن
اشتباه تایپی : hc nik ogr pvt vh 'vtjk
عکس از دهن خلق حرف را گرفتن : در گوگل

آیا معنی از دهن خلق حرف را گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )