برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از دیگران به زشتی یاد کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
بدگویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از دیگران به زشتی یاد کردن   • مفهوم از دیگران به زشتی یاد کردن   • تعریف از دیگران به زشتی یاد کردن   • معرفی از دیگران به زشتی یاد کردن   • از دیگران به زشتی یاد کردن چیست   • از دیگران به زشتی یاد کردن یعنی چی   • از دیگران به زشتی یاد کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از دیگران به زشتی یاد کردن
کلمه : از دیگران به زشتی یاد کردن
اشتباه تایپی : hc nd'vhk fi cajd dhn ;vnk
عکس از دیگران به زشتی یاد کردن : در گوگل

آیا معنی از دیگران به زشتی یاد کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )