برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1335 100 1

از صور فلکی

از صور فلکی در جدول کلمات

از صور فلکی
جوزا, اسد, ثور, قوس
از صور فلکی نیمکره جنوبی آسمان
نهر
از صور فلکی نیمکره شمالی
شور
از صور فلکی و از منازل قمر
اکلیل

از صور فلکی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سماعلی
دب
علی دوستی نوگورانی
ثریا
حمیدرضاداعی
سنبله
هدیه
روباهک !
عجیبه و به سختی به دستش اوردم .
علی دوستی نوگورانی
جوزا
مهدی سررشته داری
دب اصغر
مسعود خلیلی
سه پایه
حمیدزاده
هفت خواهران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از صور فلکی   • مفهوم از صور فلکی   • تعریف از صور فلکی   • معرفی از صور فلکی   • از صور فلکی چیست   • از صور فلکی یعنی چی   • از صور فلکی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از صور فلکی
کلمه : از صور فلکی
اشتباه تایپی : hc w,v tg;d
عکس از صور فلکی : در گوگل

آیا معنی از صور فلکی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )