برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1255 100 1

از فناوری های جدید

از فناوری های جدید در جدول کلمات

از فناوری های جدید
نانو سیلور

از فناوری های جدید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
نانوسیلور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از فناوری های جدید   • مفهوم از فناوری های جدید   • تعریف از فناوری های جدید   • معرفی از فناوری های جدید   • از فناوری های جدید چیست   • از فناوری های جدید یعنی چی   • از فناوری های جدید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از فناوری های جدید
کلمه : از فناوری های جدید
اشتباه تایپی : hc tkh,vd ihd [ndn
عکس از فناوری های جدید : در گوگل

آیا معنی از فناوری های جدید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )