برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از لج گازر تمبون نجس کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
از لَجِ گازُر تَمبون نجس کردن درگویش یزدی یعنی کنایه ازاینکه برای به زحمت انداختن دیگری خودرا دچار بلا وزحمت
بیشتر کردن (( گازُر= رخت شوی )) و ((تَمبون درگویش یزدی = زیرشلواری ))

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از لج گازر تمبون نجس کردن   • مفهوم از لج گازر تمبون نجس کردن   • تعریف از لج گازر تمبون نجس کردن   • معرفی از لج گازر تمبون نجس کردن   • از لج گازر تمبون نجس کردن چیست   • از لج گازر تمبون نجس کردن یعنی چی   • از لج گازر تمبون نجس کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از لج گازر تمبون نجس کردن
کلمه : از لج گازر تمبون نجس کردن
اشتباه تایپی : hc g[ 'hcv jlf,k k[s ;vnk
عکس از لج گازر تمبون نجس کردن : در گوگل

آیا معنی از لج گازر تمبون نجس کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )