برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1275 100 1

اسب آموز

معنی اسب آموز در لغت نامه دهخدا

اسب آموز. [ اَ ] (نف مرکب ) رایض. رائض. (مهذب الاسماء).

معنی اسب آموز به فارسی

اسب آموز
( اسم ) رایض نگهبان و پرورشگر اسب مهتر اسب .
رایض

اسب آموز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسب آموز   • مفهوم اسب آموز   • تعریف اسب آموز   • معرفی اسب آموز   • اسب آموز چیست   • اسب آموز یعنی چی   • اسب آموز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسب آموز
کلمه : اسب آموز
اشتباه تایپی : hsf Hl,c
عکس اسب آموز : در گوگل

آیا معنی اسب آموز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )