برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

اسب انگیز

معنی اسب انگیز در لغت نامه دهخدا

اسب انگیز. [ اَ اَ] (نف مرکب ) اسب انگیزنده. آنکه اسب را به انگیز درآورد. (سروری ). || (اِ مرکب ) مهماز. (سروری ) (جهانگیری ). مهمیز. آهنی باشد که بر پاشنه ٔ کفش و موزه نصب کنند و بهنگام سواری بر پهلوی مرکوب زنند تا تیز رود. (جهانگیری ).

معنی اسب انگیز به فارسی

اسب انگیز
۱ - ( اسم ) اسب انگیزنده آنکه اسب را بر انگیزد . ۲ - ( اسم ) مهمیز آهنی که بر پاشن. کفش سوار باشد و هنگام سواری بر پهلوی اسب زند تا اسب تیزتر رود .

معنی اسب انگیز در فرهنگ معین

اسب انگیز
(اَ. اَ) ۱ - (اِفا.) آن که اسب را برانگیزد، اسب انگیزنده . ۲ - (اِمر.) مهمیز.

معنی اسب انگیز در فرهنگ فارسی عمید

اسب انگیز
۱. برانگیزانندۀ اسب، آن که اسب را به حرکت وا می دارد.
۲. (اسم) وسیله ای فلزی که هنگام سواری بر پاشنۀ چکمه می بندند و به پهلوی اسب می زنند تا تندتر حرکت کند، مهمیز.

اسب انگیز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسب انگیز   • مفهوم اسب انگیز   • تعریف اسب انگیز   • معرفی اسب انگیز   • اسب انگیز چیست   • اسب انگیز یعنی چی   • اسب انگیز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسب انگیز
کلمه : اسب انگیز
اشتباه تایپی : hsf hk'dc
عکس اسب انگیز : در گوگل

آیا معنی اسب انگیز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )