برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1277 100 1

اسب پیر

معنی اسب پیر به انگلیسی

jade (اسم)
زن هرزه ، اسب پیر ، یشم ، زنکه ، مرد بی معنی ، دختر لاسی ، پشم سبز
hack (اسم)
برش ، ضربه ، ضربت ، فاحشه ، چاک ، نویسنده مزدور ، جنده ، خش ، مزدور ، کلنگ ، سرفه خشک وکوتاه ، اسب کرایه ای ، اسب پیر ، درشکه کرایه

معنی کلمه اسب پیر به عربی

اسب پیر
ماجور , يشم
فرس

اسب پیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسب پیر   • مفهوم اسب پیر   • تعریف اسب پیر   • معرفی اسب پیر   • اسب پیر چیست   • اسب پیر یعنی چی   • اسب پیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسب پیر
کلمه : اسب پیر
اشتباه تایپی : hsf ~dv
عکس اسب پیر : در گوگل

آیا معنی اسب پیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )