برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1273 100 1

اسب کندرو

معنی اسب کندرو به انگلیسی

slug (اسم)
چارپاره ، ضربت مشت ، یک جرعه مشروب ، حلزون بی صدف ، جانور کندرو ، ضربه سنگین زدن ، گلوله بی شکل ، جانور تنبل ، گردونه کندرو ، اسب کندرو ، تکه فلز خام

معنی کلمه اسب کندرو به عربی

اسب کندرو
دودة بزاقة

اسب کندرو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمود ، نون کاتی ۶۷ ساله !
اسب تنبل و کند رو می شود : چمند !

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسب کندرو   • مفهوم اسب کندرو   • تعریف اسب کندرو   • معرفی اسب کندرو   • اسب کندرو چیست   • اسب کندرو یعنی چی   • اسب کندرو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسب کندرو
کلمه : اسب کندرو
اشتباه تایپی : hsf ;knv,
عکس اسب کندرو : در گوگل

آیا معنی اسب کندرو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )