برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1295 100 1

استبداد ثمود (قرآن)

استبداد ثمود (قرآن) در دانشنامه اسلامی

استبداد ثمود (قرآن)
قوم ثمود با پیامبر خویش برخورد مستبدانه داشتند.
الم یاتکم نبؤا الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود... جاءتهم رسلهم بالبینـت...(آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، به شما نرسید؟! «قوم نوح» و «عاد» و «ثمود» و آنها که پس از ایشان بودند؛ همانها که جز خداوند از آنان آگاه نیست؛ پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی آنها (از روی تعجب و استهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند: «ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید، کافریم! و نسبت به آنچه ما را به سوی آن می خوانید، شک و تردید داریم!»)
← تفسیر آیه فوق
وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظــلمین((ولی) کافران به پیامبران خود گفتند: «ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما بازگردید!» در این حال، پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که: «ما ظالمان را هلاک می کنیم!) واستفتحوا وخاب کل جبار عنید.(و شما را بعد از آنان در زمین سکوت خواهیم داد، این (موفقیّت)، برای کسی است که از مقام (عدالت) من بترسد؛ و از عذاب (من) بیمناک باشد!») " استفتاح"، فتح و پیروزی خواستن، و" خیبه" ناامید شدن و زیان کردن و هلاکت است، " عنید" هم مانند" معاند" به معنای لجوج است. ضمیر در" استفتحوا" به رسولان بر می گردد، یعنی رسولان وقتی دستشان از همه جا کوتاه شد و ظلم ظالمان و تکذیب معاندین به نهایت رسید، از خدا طلب فتح و پیروزی کردند، مانند حضرت نوح که گفت: " انی مغلوب فانتصر" ممکن هم هست ضمیر مذکور را هم به رسولان و هم به کفار برگردانیم، چون کفار هم اصرار داشتند که انبیاء آن نصرتی را که برای خود پیشگویی کرده بودند نشان دهند و مکرر سرکوب می کردند که پس چه شد نصرتی که می گفتید؟ " متی هذا الفتح" یا" متی هذا الوعد" بنابراین تقدیر معنای آیه چنین می شود که، رسولان از یک سو و کفار از سوی دیگر فتح خدایی را می خواستند، و سرانجام، خیبت و نومیدی و هلاکت نصیب کفار شد.

ارتباط محتوایی با استبداد ثمود (قرآن)

استبداد ثمود (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استبداد ثمود (قرآن)   • مفهوم استبداد ثمود (قرآن)   • تعریف استبداد ثمود (قرآن)   • معرفی استبداد ثمود (قرآن)   • استبداد ثمود (قرآن) چیست   • استبداد ثمود (قرآن) یعنی چی   • استبداد ثمود (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استبداد ثمود قرآن
کلمه : استبداد ثمود (قرآن)
اشتباه تایپی : hsjfnhn el,n (rvHk)
عکس استبداد ثمود (قرآن) : در گوگل

آیا معنی استبداد ثمود (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )