برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1321 100 1

استبداع

معنی استبداع در لغت نامه دهخدا

استبداع. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بدیع شمردن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (زوزنی ). بدیع داشتن. بدیع دیدن. نو شمردن.

معنی استبداع به فارسی

استبداع
( مصدر ) نوشمردن تازه انگاشتن بدیع دانستن .

معنی استبداع در فرهنگ معین

استبداع
(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) نو شمردن ، بدیع دانستن .

معنی استبداع در فرهنگ فارسی عمید

استبداع
چیزی را تازه و بدیع دانستن.

استبداع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استبداع   • مفهوم استبداع   • تعریف استبداع   • معرفی استبداع   • استبداع چیست   • استبداع یعنی چی   • استبداع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استبداع
کلمه : استبداع
اشتباه تایپی : hsjfnhu
عکس استبداع : در گوگل

آیا معنی استبداع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )