برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1308 100 1

استخدام کردن

معنی استخدام کردن به انگلیسی

engage (فعل)
مشغول کردن ، گرفتن ، از پیش سفارش دادن ، نامزد کردن ، استخدام کردن ، بکار گماشتن ، متعهد کردن ، درهم انداختن ، گیر دادن ، گرو گذاشتن ، گرو دادن ، قول دادن ، نامزد گرفتن ، عهد کردن
employ (فعل)
مشغول کردن ، استعمال کردن ، استخدام کردن ، بکار گرفتن ، بکار گماشتن ، استخذام کردن
hire (فعل)
استخدام کردن ، اجیر کردن ، کرایه دادن ، کرایه کردن

معنی کلمه استخدام کردن به عربی

استخدام کردن
استخدام , اشغل
مجند

استخدام کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخدام کردن   • مفهوم استخدام کردن   • تعریف استخدام کردن   • معرفی استخدام کردن   • استخدام کردن چیست   • استخدام کردن یعنی چی   • استخدام کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخدام کردن
کلمه : استخدام کردن
اشتباه تایپی : hsjonhl ;vnk
عکس استخدام کردن : در گوگل

آیا معنی استخدام کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )