برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1296 100 1

استخدام (علم بدیع)

استخدام (علم بدیع) در دانشنامه اسلامی

استخدام (علم بدیع)
یکی از اصطلاحات ادبیات فارسی، استخدام بوده که در لغت به معنی «به خدمت گماردن» و در اصطلاح علم بدیع آن است که از یک لفظ دو معنی مختلفِ آن را در سخن به کار گیرند، به گونه ای که اگر هر یک از آن دو معنی را در سخن اعتبار نکنند، در معنی آن خللی پدید آید. ادبا برای این اصطلاح انواع خاصی ارائه کرده اند ، که در این مقاله به آن می پردازیم.
برای استخدام اقسامی ذکر شده است:
← مضمر
استخدام ممکن است با صنعت «ایهام» (توریه) اشتباه شود، زیرا در هر دو صنعت به لفظی نیاز است که دارای دو معنی باشد. تفاوت استخدام با ایهام آن است که در ایهام فقط یکی از دو معنی لفظ اعتبار می شود، و به معنای دیگر فقط اشاره ای می شود، امّا در استخدام حفظ هر دو معنی در سخن ضروری، و حذف هر یک موجب اختلال معنی است.برخی از این صنعت با عنوان «اِستحدام» «اِستخدام» و «اِستحذام» نیز یاد کرده اند.
سعادت، اسماعیل، دانش نامه زبان و ادب فارسی، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۶۲.
 ۱. ↑ سعادت، اسماعیل، دانش نامه زبان و ادب فارسی، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۶۲.
منبع
...

ارتباط محتوایی با استخدام (علم بدیع)

استخدام (علم بدیع) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخدام (علم بدیع)   • مفهوم استخدام (علم بدیع)   • تعریف استخدام (علم بدیع)   • معرفی استخدام (علم بدیع)   • استخدام (علم بدیع) چیست   • استخدام (علم بدیع) یعنی چی   • استخدام (علم بدیع) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخدام علم بدیع
کلمه : استخدام (علم بدیع)
اشتباه تایپی : hsjonhl (ugl fndu)
عکس استخدام (علم بدیع) : در گوگل

آیا معنی استخدام (علم بدیع) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )