برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1279 100 1

استمراری

/'estemrAri/

معنی استمراری در لغت نامه دهخدا

استمراری. [ اِ ت ِ ] (ص نسبی ) منسوب به استمرار. || (اِ) مستمری. وظیفه. مقرری.

معنی استمراری به فارسی

استمراری
( صفت اسم ) منسوب به استمرار . ۱ - چیزی که پیوستگی و استمرار داشته باشد . ۲ - مستمری وظیفه مقرری . ۳ - حالتی است از فعل که دوام و استمرار معنی فعل را در زمان گذشته یا حال میرساند . یا ماضی استمراری . فعل ماضی که در زمان گذشته دوام و استمرار داشته باشد و علامت آن ( همی ) ( در قدیم )و ( می ) ( در قدیم و عصر حاضر ) است که بر سر فعل در میاید وگاه نیز ( ی ) بتنهایی در آخر فعل در میامده و زمانی ( ی ) در آخر و ( می ) بر سر فعل افزوده میشده است : همی رفت می رفت رفتی می رفتی . یا مضارع استمراری . فعل مضارع که در زمان حال دوام و استمرار داشته باشد و علامت آن ( همی ) ( در قدیم ) و ( می ) ( در قدیم و عصر حاضر ) است که بر سر فعل در میاید : همی رود می رود .

معنی استمراری در فرهنگ معین

استمراری
(اِ تِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ۱ - مستمری ، وظیفه ، مقرری . ۲ - حالت فعلی که مفهوم دوام و استمرار آن را در زمان گذشته یا حال برساند.

معنی استمراری در فرهنگ فارسی عمید

استمراری
۱. ویژگی آنچه استمرار و پیوستگی دارد.
۲. (ادبی) در دستور زبان، ویژگی فعلی که بر دوام و استمرار کاری در گذشته یا حال دلالت می کند: مضارع استمراری.

استمراری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرحیم ریگی
هموارگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گذشته استمراری   • چند جمله حال استمراری انگلیسی   • مثال برای حال استمراری انگلیسی   • زمان حال استمراری در فارسی   • حال استمراری در زبان فارسی   • حال ساده و حال استمراری در انگلیسی   • زمان حال کامل استمراری در انگلیسی   • حال استمراری به انگلیسی   • معنی استمراری   • مفهوم استمراری   • تعریف استمراری   • معرفی استمراری   • استمراری چیست   • استمراری یعنی چی   • استمراری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استمراری
کلمه : استمراری
اشتباه تایپی : hsjlvhvd
آوا : 'estemrAri
نقش : صفت
عکس استمراری : در گوگل

آیا معنی استمراری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )