برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

استمرار

/'estemrAr/

مترادف استمرار: ادامه، بقا، تداوم، دوام، مداومت، همیشگی

معنی استمرار در لغت نامه دهخدا

استمرار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) گذشتن و رفتن پیوسته. || بر یک روش رفتن. (منتهی الارب ). || روان شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (غیاث ). || همیشگی کردن. (منتهی الارب ). || همیشه بودن. (مجمل اللغة) (غیاث ). اتصال. توالی. پیوستگی : از روی سلامت نیت و استقامت عزیمت و استمرارهواداری درین باب... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 316). و بر این قاعده ٔ درست و سنن استقامت استمرار و اطراد یافت. (کلیله و دمنه ). بشرایط طاعت و استمرار بر قضیت عبودیت... قیام کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 440).
- استمرار دادن ؛ ادامه دادن.
- استمرار داشتن ؛ باقی بودن. مستمر بودن.
|| توانا گردیدن در برداشتن چیزی. (منتهی الارب ). || محکم و استوار شدن. (منتهی الارب ). قوی شدن. استواری و روا شدن کار. استوار شدن. (تاج المصادر بیهقی ). || استمرت مریرته و مریره علیه ؛ استحکم علیه و قویت شکیمته. (قطر المحیط) (منتهی الارب ).

معنی استمرار به فارسی

استمرار
۱ - ( مصدر ) گذشتن و رفتن پیوسته بر یک روش رفتن . ۲ - روان شدن . ۳ - همیشه بودن پیاپی بودن . ۴ - توانا گردیدن در بر داشتن چیزی . ۵ - محکم و استوار شدن قوی شدن . ۶ - ( اسم ) اتصال پیوستگی . ۷ - توانایی .
( مصدر ) ادامه دادن مستمر و مدام ساختن پیوستگی دادن .
( مصدر ) باقی بودن مستمر بودن دوام داشتن .

معنی استمرار در فرهنگ معین

استمرار
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پیوسته رفتن . ۲ - همیشه روان بودن . ۳ - (اِمص .) اتصال ، پیوستگی .

معنی استمرار در فرهنگ فارسی عمید

استمرار
ادامه داشتن، پیوستگی، دوام.

استمرار در دانشنامه اسلامی

استمرار
ادامه داشتن و ادامه دادن را استمرار گویند و این عنوان به مناسبت در باب های طهارت، صلات، صوم، اعتکاف و امر به معروف آمده است.
استمرار نیّت در عبادات مانند نماز، وضو و تیمّم، صحّت آن ها است.

استمرار در اعتکاف
استمرار ماندن به مدّت سه روز در مسجد، شرط صحّت اعتکاف است.

استمرار گناه در نهی از منکر
استمرار ارتکاب گناه و اصرار بر آن، در وجوب نهی از منکر شرط است.

استمرار بیماری تا رمضان بعد
...
این مقاله درباره استمرار امامت در نسل حضرت ابراهیم علیه السّلام و هدف از این استمرار است.
امامت، امری مستمر در نسل ابراهیم علیه السّلام تا روز قیامت است:واذ قال ابرهیم لابیه وقومه. الا الذی فطرنی فانه سیهدین و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش (عمویش آزر) و قومش گفت: «من از آنچه شما می پرستید بیزارم. مگر آن کسی که مرا آفریده، که او هدایتم خواهد کرد!»وجعلها کلمة باقیة فی عقبه... او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسل های بعد از خود قرار داد، شاید به سوی خدا باز گردند!(در حدیثی از امام صادق علیه السّلام «کلمة باقیة فی عقبه» به امامت تا روز قیامت تفسیر شده است.)
هدف از استمرار امامت در نسل ابراهیم
بازگشت مردم به سوی توحید و عبادت الهی، هدف از استمرار امامت در نسل ابراهیم علیه السّلام است:واذ قال ابرهیم لابیه وقومه.. الا الذی فطرنی فانه سیهدین وجعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون. (مقصود از «یرجعون» بازگشت از بت پرستی و شرک به عبادت خدای یگانه است.) امروز تمام ادیانی که در کره زمین دم از توحید می زنند از تعلیمات توحیدی ابراهیم (علیه السلام ) الهام می گیرند، و سه پیامبر بزرگ الهی موسی (علیه السلام ) و عیسی (علیه السلام ) و محمد (صلی اللّه علیه وآله وسلّم ) از دودمان او هستند، و این دلیل صدق پیشگوئی قرآن در این زمینه است.
این مقاله در مورد نیاز بش ...

ارتباط محتوایی با استمرار

استمرار در جدول کلمات

استمرار و پیوستگی
مداومت

معنی استمرار به انگلیسی

continuity (اسم)
دوام ، اتصال ، پیوستگی ، تسلسل ، استمرار
duration (اسم)
طول ، استمرار ، بقاء ، مدت ، طی

معنی کلمه استمرار به عربی

استمرار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
اصرار
مینا یعقوبی
در حال تکرار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• استمرار یعنی چه   • مترادف واسطه   • معنی انبار غذا   • نام پسر به معنای نیک نام   • معنی واسطه   • نام پسر به معنی نیک نام   • مترادف انبار غذا   • معنی کلمه واسطه   • معنی استمرار   • مفهوم استمرار   • تعریف استمرار   • معرفی استمرار   • استمرار چیست   • استمرار یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی استمرار
کلمه : استمرار
اشتباه تایپی : hsjlvhv
آوا : 'estemrAr
نقش : اسم
عکس استمرار : در گوگل

آیا معنی استمرار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )