برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1180 100 1

اسلحه گرم

اسلحه گرم در جدول کلمات

نوعی اسلحه گرم کمری
ششلول

معنی اسلحه گرم به انگلیسی

piece (اسم)
سر ، خرده ، دانه ، مهره ، تکه ، قطعه ، لقمه ، پاره ، بخش ، نمونه ، پارچه ، کمی ، عدد ، اسلحه گرم ، قطعه ادبی یا موسیقی ، نمایشنامه قسمت
firearm (اسم)
اسلحه گرم
shooting iron (اسم)
اسلحه گرم

معنی کلمه اسلحه گرم به عربی

اسلحه گرم
سلاح ناري

اسلحه گرم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
کلت،تفنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سلاح گرم چیست   • انواع سلاح های سرد   • انواع سلاح گرم   • معرفی انواع اسلحه   • انواع اسلحه کمری   • انواع اسلحه شکاری   • انواع اسلحه های جنگی   • اسلحه سرد   • معنی اسلحه گرم   • مفهوم اسلحه گرم   • تعریف اسلحه گرم   • معرفی اسلحه گرم   • اسلحه گرم چیست   • اسلحه گرم یعنی چی   • اسلحه گرم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسلحه گرم
کلمه : اسلحه گرم
اشتباه تایپی : hsgpi 'vl
عکس اسلحه گرم : در گوگل

آیا معنی اسلحه گرم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )