انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 992 100 1

اسکندر افرودیسی

معنی اسکندر افرودیسی در لغت نامه دهخدا

اسکندر افرودیسی. [ اِ ک َ دَ رِ اَ ] (اِخ ) ابن الندیم گوید او به روزگار ملوک الطوائف میزیست پس از اسکندر.و او جالینوس را دریافته و میان جالینوس و اسکندر مشاغبات و مخاصماتی رفته است. ابوزکریا یحیی بن عدی گوید من شرح اسکندر را بر کتاب سماع (سماع طبیعی ) در ترکه ٔ ابراهیم بن عبداﷲ نصرانی ناقل و مترجم دیدم و این دو شرح را ورثه ٔ او یکصد و بیست دینار قیمت می نهادند و من برای دست و پا کردن این مبلغ رفتم و چون بازگشتم هر دو را در ضمن کتب دیگر بمردی خراسانی به سه هزار دینار فروخته بودند. و او کتابهای ارسطو را شرح کرده است. او راست : تفسیرقاطیغوریاس که قریب 3000 ورقه است. تفسیر باری ارمینیاس ارسطو. تفسیر انالوطیقای اولای ارسطو تا الأشکال الجمیلة، و او را دو تفسیر است و دومی از اوّلین نیکوتر است. شرح انالوطیقای ثانی ارسطو. شرح کتاب الکون و الفساد ارسطو. تفسیر طوبیقای ارسطو. تفسیر سوفسطیقای ارسطو. تفسیر سماع طبیعی و مقاله ٔ ارسطو و آن هشت مقاله است ، و ابن الندیم گوید: تنها از این تفسیر مقاله ٔ اولی در دست است در دو مقاله و مقاله ٔ دوم هم ناتمام است ، تفسیر مقاله ٔ دوم از نفس کلام ارسطالیس در یک مقاله و آنرا حنین از یونانی بسریانی برده است و مقاله ٔ سوم آن در دست نیست اما مقاله ٔ چهارم را درسه مقاله تفسیر کرده است و موجود از آن دو مقاله ٔ اول و قسمتی از مقاله ٔ سوم است تا مبحث زمان ، و مقاله ٔ پنجم در یک مقاله و مقاله ٔ ششم در یک مقاله و از آن کمی بیش از نصف موجود است ، و مقاله ٔ هفتم در یک مقاله و مقاله ٔ هشتم از آن چند ورق موجود است. شرح قسمتی از مقاله ٔ اولی کتاب السماء و العالم ارسطو. تفسیر حرف نون و لام از کتاب الحروف (الهیات ) ارسطو. و تلخیص کتاب النفس ارسطو. و علاوه بر آن ، کتب ذیل از تألیفات خود اوست : کتاب النفس.کتاب الرد علی جالینوس فی التمکن. کتاب الرد علی جالینوس فی الزمان و المکان. کتاب الأبصار. کتاب اصول العامیة. کتاب عکس المقدمات. کتاب مبادی الکل ّ علی رأی ارسطالیس. کتاب فی ان ّ الموجود لیس مجنس للمقولات العشر. کتاب العنایة. کتاب الفرق بین الهیولی و الجنس. کتاب الردّ علی من قال انه لایکون شی ٌٔ الاّ من شی ٔ. کتاب فی ان ّ الأبصار لاتکون الاّ بشعاعات تنبث من العین و الردّ علی من قال بانبثاث الشعاع. کتاب اللون. کتاب الفصل علی رأی ارسطالیس. کتاب المالیخولیا - انتهی.
اسکندر یا اسکندروس افرودیسی یکی از حکمای مشائی است که در اواخر قرن دوم م. در شهر قدیم افرودیسیا که بین منتشا و آیدین واقع است ، متولد گردید و در عصر سپتیم سور در اسکندریه بتدریس اشتغال داشت و همه ٔ آثار ارسطو را شرح کرد و کافّه ٔ این شروح بزبان عربی ترجمه گردیده حتی در اواخر بزبان لاتین هم ترجمه و اکثر آنها در وندیک طبع شده. خود او نیز سه اثر مستقل درباره ٔ روح ، قدر و حرّیت نوشته است. ابن ابی اصیبعه در طبقات الاطباء پس از شمردن شروحی که وی به آثار ارسطو نگاشته گوید مصنّفات خود او ازین قرار است که بلسان عربی ترجمه شده :
کتاب النفس. مقالة فی عکس المقدّمات. مقالة فی العنایة. مقالة فی الفرق بین الهیولی و الجنس. مقالة فی الردّ علی من قال انه لایکون شی ٌٔ الاّمن شی ٔ. مقالة فی ان ّ الابصار لایکون بشعاعات تنبث من العین و الرد علی من قال بانبثاث الشعاع. مقالة فی اللون و ای ّ شی ٔ هو علی رأی الفیلسوف. مقالة فی الفصل خاصّة ما هو علی رأی ارسطوطالیس. مقالة فی المالیخولیا. مقالة فی الاجناس و الانواع. مقالة فی الرد علی جالینوس فی المقالة الثامنة من کتابه فی البرهان. مقالة فی الرد علی جالینوس فیما طعن علی قول ارسطوطالیس ان کل ما یتحرک فانما یتحرک عن محرک. مقالة فی الرد علی جالینوس فی مادّة الممکن. مقالة فی الفصول التی تقسم بها الاجسام. مقالة فی العقل علی رأی ارسطوطالیس. رسالة فی العالم و ای اجزائه تحتاج فی ثباتها و دوامها الی تدبیر اجزاء اخری. کتاب فی التوحید. مقالة فی القول فی مبادی الکل ّ علی رأی ارسطوطالیس. کتاب آراء الفلاسفة فی التوحید. مقالة فی حدوث الصور لا من شی ٔ. مقالةفی قوام الامور العامیة. مقالة فی تفسیر ما قاله ارسطوطالیس فی طریق القسمة علی رأی افلاطون. مقالة فی ان الکیفیات لیست اجساماً. مقالة فی الاستطاعة. مقاله فی الاضداد و انها اوائل الأشیاء علی رأی ارسطوطالیس. مقالة فی الزمان. مقالة فی الهیولی و انّها معلولة مفعولة. مقالة فی ان ّ القوّة تقبل الاضداد جمیعاً علی رأی ارسطوطالیس. مقالة فی الفرق بین المادة و الجنس. مقالة فی المادة و العدم و الکون و حل مسئلة لِنّاس من القدماء ابطلوا بها الکون من کتاب ارسطوطالیس فی سمع الکیان. مقالة فی الامور العامیة و الکلیة و انها لیست اعیاناً قائمة. مقالة فی الرد علی من زعم ان الاجناس مرکبة من الصور اذ کانت الصور تنفصل منها. مقالة فی ان الفصول التی بها ینقسم جنس من الاجناس لیس واجب ضرورة ان تکون انما توجد فی ذلک الجنس وحده الذی ایاه تقسم بل قد یمکن ان یقسم بها اجناساً اکثر من واحد لیس بعضها مرتباً تحت بعض. مقالة فیما استخرجه من کتاب ارسطوطالیس الذی یدعی بالرومیة ثولوجیا و معناه الکلام فی توحید اﷲتعالی. رسالة فی ان کل علة مباینةفهی فی جمیع الاشیاء و لیست فی شی ٔ من الاشیاء. مقالةفی اثبات الصور الروحانیة التی لا هیولی لها. مقالة فی العلل التی تحدث فی فم المعدة. مقالة فی الجنس. مقالة تتضمن فصلاً من المقالة الثانیة من کتاب ارسطوطالیس فی النفس. رسالة فی القوة الاَّتیة من حرکة الجرم الشریف الی الاجرام الواقعة تحت الکون و الفساد. و رجوع بفهرست تاریخ الحکمای قفطی و تتمه ٔ صوان الحکمة و عیون الانباء ج 1 صص 69 - 70 و رجوع بفهرست همین کتاب شود.

معنی اسکندر افرودیسی به فارسی

اسکندر افرودیسی
ابن الندیم گویند او بروزگار ملوک الطوایف میزیست پس از اسکندر .

اسکندر افرودیسی در دانشنامه اسلامی

اسکندر افرودیسی
اِسْکَنْدَرِ اَفْرودیسی ، فیلسوف مشائی و برجسته ترین مفسر و شارح نوشته های ارسطو می باشد.
وی از شهر افرُدیسیاس در شمال خاوری ناحیه کاریا در آسیای صغیر بوده است که اکنون ویرانه های آن در منطقه آیدین ، در ترکیه قرار دارد. هرچند تاریخ دقیق زندگی اسکندر شناخته نیست ، اما می دانیم که وی در میان نیمه دوم سده ۲ و آغاز سده ۳م می زیسته ، و هم عصر امپراتوران رُم سِپتیموس سِوِروس (۱۹۳- ۲۱۱م ) و پسر وی کاراکالا (۲۱۱-۲۱۷م ) بوده است . ایشان در حدود ۱۹۸م ، یا اندکی پس از آن ، اسکندر را برای تدریس به آتن فراخواندند و وی برای سپاسگزاری ، یکی از نوشته های خود با عنوان «درباره سرنوشت » را به آنان تقدیم کرد.
اسکندر در منابع یونانی
از اسکندر در منابع یونانی ، غالباً با عنوان «مفسر» و ارسطوی دوم ، نام برده می شود.
شارح آثار ارسطو
نوشته های او از منابع عمده برای شارحان بعدی آثار ارسطو به شمار می رفته است و هنوز نیز شرح های او بر نوشته های ارسطو، برای پژوهشگران زندگی و آثار آن فیلسوف یونانی بسیار مشکل گشاست .
آثار
...

اسکندر افرودیسی در دانشنامه ویکی پدیا

اسکندر افرودیسی
اسکندر افرودیسی (به یونانی: Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς )در قرن دوم میلادی در آتن می زیست و هم روزگار جالینوس بود. اسکندر کتاب منطق ارسطو و بسیاری از کتب دیگر او را شرح کرد و خود کتابهای بسیاری از جمله در نفس و قضا و قدر نوشت. وی در فلسفه ارسطو تعدیلهایی سودمند پدیدآورد؛ به گونه ای که بعدها فلاسفه از او تأثیر پذیرفتند؛ از آن جمله، در نظریه عقل معتقد شد که عقل دو جزء دارد و مفارق از ماده نیست: یکی عقل هیولایی، یعنی عقل مادی و بالقوه، و دیگری عقل بالملکه یعنی عقل بالفعل. عقل بالملکه نمی تواند فعلیت یابد مگر تحت تأثیر عقلی سوم موسوم به عقل فعال که جزئی است از عقل الهی، نه از نفس ما که با فنای جسد فانی می شود.
Alexander on Information Philosopher
Online Greek texts:
Scripta minora, ed. Bruns
Aristotelian commentaries: Metaphysics, Prior Analytics I, Topics, De sensu and Meteorology,
او در فلکیات معتقد است اختران ذاتاً نفس، طبع و حرکت دارند و از غیر خویش حرکت نمی پذیرند، یعنی حرکتشان ذاتی، طبعی و اختیاری است. هم چنین حرکت آنها قدیم و ازلی است و بنابراین کون و فساد نمی پذیریند.
وی از شهر افرُدیسیاس در شمال خاوری ناحیه کاریا در آسیای صغیر بوده است که اکنون ویرانه های آن در استان آیدین، در ترکیه قرار دارد. هرچند تاریخ دقیق زندگی اسکندر شناخته نیست ، اما می دانیم که وی در میان نیمه دوم سده ۲ و آغاز سده ۳م می زیسته ، و هم عصر امپراتوران رُم سِپتیموس سِوِروس (۱۹۳- ۲۱۱م ) و پسر وی کاراکالا (۲۱۱-۲۱۷م ) بوده است . ایشان در حدود ۱۹۸م ، یا اندکی پس از آن ، اسکندر را برای تدریس به آتن فراخواندند و وی برای سپاسگزاری ، یکی از نوشته های خود با عنوان «درباره سرنوشت » را به آنان تقدیم کرد.
وی ظاهراً بسیاری از آثار ارسطو - اگر نه همه آنها - را شرح کرده که بیشتر آن ها از میان رفته ، و آنچه از آن ها بر جای مانده است ، اکنون در مجموعه «تفسیرهای یونانی بر آثار ارسطو»، یافت می شود. شرح ها و نوشته های دیگر وی نیز در مجموعه «ضمیمه های ارسطویی » در ۳ جلد (برلین ، ۱۸۸۵-۱۹۰۳م ) منتشر شده است .
عکس اسکندر افرودیسی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اسکندر افرودیسی در دانشنامه آزاد پارسی

اسکندرِ اَفْرودیسی (اوایل قرن ۳م)(Alexander of Aphrodisias)
فیلسوف مشهور مشّایی، از نخستین شارحان ارسطو، اهل کاریا در جنوب غربی آسیای ‎صغیر. در حدود ۲۰۰م در آتن به تدریس مشغول بود. او با عقاید افلاطونی و عرفانی زمانه اش مخالف بود و از اندیشه های ارسطو دفاع می کرد. منکر واقعیت زمان و نامیرایی نفس بود. شهرت او بیشتر به سبب تفسیرش از آرای ارسطو است. بسیاری از آثار او به عربی ترجمه شد و بر فیلسوفان اسلامی تأثیر بسیار گذاشت.

اسکندر افرودیسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی اسکندر افرودیسینام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسکندر افرودیسی   • مفهوم اسکندر افرودیسی   • تعریف اسکندر افرودیسی   • معرفی اسکندر افرودیسی   • اسکندر افرودیسی چیست   • اسکندر افرودیسی یعنی چی   • اسکندر افرودیسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسکندر افرودیسی
کلمه : اسکندر افرودیسی
اشتباه تایپی : hs;knv htv,ndsd
عکس اسکندر افرودیسی : در گوگل


آیا معنی اسکندر افرودیسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )