انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1076 100 1

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک در دانشنامه ویکی پدیا

اسید نوکلئیک
اسید نوکلئیک به زنجیره های طویل مولکولی که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده است گفته می شود. اسیدهای نوکلئیک در همه جانداران یافت می شوند. اسیدهای نوکلئیک پلیمرهای خطی هستند؛ که از تکرار واحدهایی به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند. در واقع نوکلئوتیدها واحدهای تک پار اسیدهای نوکلئیک به شمار می آیند؛ که دارای سه زیرواحد ساختمانی هستند: قند پنج کربنه پنتوز، باز هتروسیکلیک و گروه فسفات استر.گوانوزین تری فسفات   گوانوزین دی فسفات   گوانوزین مونو فسفات   آدنوزین تری فسفات   آدنوزین دی فسفات   آدنوزین مونو فسفات   تیمیدین تری فسفات   تیمیدین دی فسفات   تیمیدین مونو فسفات   سیتوزین تری فسفات   سیتوزین دی فسفات   سیتوزین مونو فسفات   یوریدین تری فسفات   یوریدین دی فسفات   یوریدین مونو فسفات
در ساختمان این اسیدها دو نوع قند پنتوز دیده می شود. قند موجود در آر ان ای از نوع ریبوز است. در صورتی که در ساختمان دی ان ای از قند مشابهی به نام دئوکسی ریبوز استفاده می شود. پیشوند دئوکسی نمایشگر فقدان یک گروه OHدر جایگاه ۲ است. در دی ان ای و آر ان ای بازها از طریق پیوند بتاان گلیکوزیدی با برداشت یک مولکول آب از پنتوز (گروه هیدروکسیل) و باز (هیدروژن) تشکیل می گردند.
دو دسته از بازهای مهم و اصلی در این اسیدها پورین ها و پیریمیدین ها هستند.
پورین ها شامل بازهای آدنین و گوانین هستند؛ که در آر ان ای و دی ان ای دیده می شوند. سیتوزین و اوراسیل وتیمین سه باز پیریمیدینی مهم هستند. سیتوزین در آر ان ای و دی ان ای وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در آر ان ای و تیمین در دی ان ای یافت می شود. در موارد نادر ممکن است تیمین در آر ان ای و اوراسیل در دی ان ای نیزدیده شود.
عکس اسید نوکلئیک
توالی نوکلئیک اسید به ترتیب و آرایش جای گرفتن نوکلئوتیدها در دی ان آ یا آران آ گفته می شود. این توالی را از چپ به راست، از پایانهٔ '۵ به پایانهٔ '۳، با حرفهای اختصاری نوکلئوتیدها نشان می دهند.
A: آدنین
C: سیتوزین
G:گوانین
T: تایمین
R: باز G یا A
Y: باز T یا C
K: باز T یا G
M: باز A یا C
S: باز G یا C
W: باز A یا T
B: باز G, C, T
D: باز G, T, A
H: باز T, C, A
V: باز G, C, A
N: هر یک از چهار باز A, C, G, T
نوکلئیک اسیدها زنجیره ای از واحدهایی به نام نوکلئوتیدها هستند. هر نوکلئوتید از سه زیر بخش تشکیل شده است: یک گروه فسفات، یک گروه قند که ستون رشته ها را می سازد و یک باز نوکلئوتیدی که به ستون متصل می شود. بازهای نوکلئوتیدی با یکدیگر تشکیل پیوندهای شیمیایی می دهند که در نهایت منجر به تشکیل ساختاری مرتبه بالاتر دوم و سوم می شوند. نمادهای مورد استفاده A, C, G, T هستند که به ترتیب نشان دهندهٔ بازهای آدنین، سیتوزین، گوانین و تایمین هستند. توالی نوکلئوتیدها را با قرار دادن این نمادها پشت یکدیگر (برای مثال به صورت AAACCGGT) نشان می دهند. هر توالی دارای یک رشته مکمل است که نشان دهندهٔ رشته ای است که در مقابل آن به صورت معکوس قرار می گیرد.
علاوه بر چهار نماد گفته شده، از نمادهای دیگری نیز برای نشان دادن ابهام هنگامی که بیش از یک باز در یک مکان می تواند قرار گیرد نیز استفاده می شود. این نمادها توسط آیوپاک به صورت زیر استاندارد شده است:
این نمادگذاری برای آران آ نیز برقرار است با این تفاوت که به جای T (تایمین) باز U (یوراسیل) استفاده می شود.
ساختار دوم اسید نوکلئیک (به انگلیسی: Nucleic acid secondary structure) به برهم کنش بازهای جفت شده درون یک مولکول یا مجموعه ای از مولکول ها گفته می شود و می توان آن را به صورت لیستی از بازهای جفت شده با هم درون یک مولکول اسید نوکلئیک نشان داد. ساختار دوم دی ان ای و آران ای با یکدیگر متفاوت اند: مولکول دی ان ای به صورت مارپیچ دو رشته ای که همهٔ بازهای آن جفت شده اند وجود دارد و ساختار منظمی دارد، اما آران ای مولکولی تک رشته ای است و بازهای آن آزادند تا جفت بازهای پیچیده ای تشکیل دهند و به همین دلیل ساختار دوم و ساختار سوم پیچیده ای به خود می گیرد.
ساختار واقعی مولکول در طبیعت ساختار سوم یا همان شکل سه بعدی مولکول است و ساختار دوم در واقع یک ساختار انتزاعی و نگاشتی از ساختار سه بعدی در صفحه است.
در زیست شناسی مولکولی، به دو نوکلئوتید در رشته های دی ان ای و آران ای که توسط پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل شده اند، جفت باز گفته می شود. جفت بازهای معروف به واتسون-کریک، در دی ان ای، جفت شدن آدنین(A) با تیمین(T) و جفت شدن گوانین(G) با سیتوزین(C) می باشد. در آران ای، به جای تیمین، اوراسیل(U) قرار دارد. الگوهای دیگری نیز از تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازها وجود دارد، مانند جفت بازهای ووبل و جفت بازهای هوگستین، که معمولاً در آران ای رخ می دهند و منجر به ایجاد ساختار سوم پیچیده ای برای مولکول می گردند.
هیبرید شدن، فرایند متصل شدن جفت بازهای مکمل است که یک ساختار مارپیچ دو رشته ای را تشکیل دهند. ذوب، فرایندی است که توسط آن برهم کنش بین دو رشته مارپیچ منقطع شده و منجر به جدا شدن دو رشته اسید نوکلئیک از یکدیگر می گردد. این پیوندها ضعیف بوده و به سادگی توسط حرارت بالا، آنزیم یا نیروی فیزیکی شکسته می شوند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اسید نوکلئیک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسید نوکلئیک   • مفهوم اسید نوکلئیک   • تعریف اسید نوکلئیک   • معرفی اسید نوکلئیک   • اسید نوکلئیک چیست   • اسید نوکلئیک یعنی چی   • اسید نوکلئیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسید نوکلئیک
کلمه : اسید نوکلئیک
اشتباه تایپی : hsdn k,;gmd;
عکس اسید نوکلئیک : در گوگل


آیا معنی اسید نوکلئیک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )