برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسیزکور

اسیزکور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
ایزد اسیزکور
که می باید "بر بالای نیایشگاه بنشیند تا ایزدان برایش هدایا آورند.
تا کارها با دست او تعیین شوند،
هیچ چیز زیبا آفریده نمیشود مگر به دست او.
چهار (نژاد) سیاهسران در میان آفریده های او است،
هیچ خدایی جز او از گاه آنان آگاه نیست."
منبع: حماسه انوما الیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسیزکور   • مفهوم اسیزکور   • تعریف اسیزکور   • معرفی اسیزکور   • اسیزکور چیست   • اسیزکور یعنی چی   • اسیزکور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسیزکور
کلمه : اسیزکور
اشتباه تایپی : hsdc;,v
عکس اسیزکور : در گوگل

آیا معنی اسیزکور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )