برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1299 100 1

اشتباه بلقیس (قرآن)

اشتباه بلقیس (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اشتباه بلقیس (قرآن)
در این مقاله به آیاتی اشاره می کنیم که جناب بلقیس ملکه سبا با دیدن عظمت و قدرت حضرت سلیمان به خداوند، ایمان آورد.
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة... «من زنی را دیدم که بر آنها حکومت می کند و همه چیز در اختیار داشت (مخصوصا) تخت عظیمی دارد...به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، اما هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از آب بگذرد اما سلیمان) گفت (این آب نیست) بلکه قصری است از بلور صاف، (ملکه سبا) گفت پروردگارا! من به خود ستم کردم، و با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم».
جلوه صحن بلورین
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر...
← تفسیر آیه
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر... کلمه (صرح) به معنای قصر و هر بنایی است بلند و مشرف بر سایر بناها، و نیز به معنای محلی است که آن را تخت کرده باشند و سقف هم نداشته باشد و کلمه (لجة) به معنای آب بسیار زیاد است و کلمه (ممرد) اسم مفعول از تمرید است که به معنای صاف کردن است و کلمه (قواریر) به معنای شیشه است.و اگر فرمود: (بدو گفته شد داخل صرح شو)، گویا گوینده آن، بعضی از خدمتکاران سلیمان علیه السّلام بوده، که در حضور او ملکه سباء را راهنمایی کرده که داخل شود و این رسم همه پادشاهان بزرگ است.(فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها) - یعنی وقتی ملکه سباء آن صرح را دید، خیال کرد استخری از آب است، (چون خیلی آن شیشه صاف بود) لذا جامه های خود را از ساق پا بالا زد تا دامنش تر نشود.(قال انه صرح ممرد من قواریر)- گوینده این سخن سلیمان است، که به آن زن، می گوید: این صرح، لجه نیست. بلکه صرحی است که از شیشه ساخته شده است.

ارتباط محتوایی با اشتباه بلقیس (قرآن)

اشتباه بلقیس (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشتباه بلقیس (قرآن)   • مفهوم اشتباه بلقیس (قرآن)   • تعریف اشتباه بلقیس (قرآن)   • معرفی اشتباه بلقیس (قرآن)   • اشتباه بلقیس (قرآن) چیست   • اشتباه بلقیس (قرآن) یعنی چی   • اشتباه بلقیس (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشتباه بلقیس قرآن
کلمه : اشتباه بلقیس (قرآن)
اشتباه تایپی : hajfhi fgrds (rvHk)
عکس اشتباه بلقیس (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اشتباه بلقیس (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )