برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

اشتباه کار

/'eStebAhkAr/

معنی اشتباه کار به انگلیسی

peccant (صفت)
غلط ، فاسد ، نا صحیح ، گناهکار ، خطا ، ناخوش ، اشتباه کار

معنی کلمه اشتباه کار به عربی

اشتباه کار
ملخبط

اشتباه کار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشتباه کار   • مفهوم اشتباه کار   • تعریف اشتباه کار   • معرفی اشتباه کار   • اشتباه کار چیست   • اشتباه کار یعنی چی   • اشتباه کار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشتباه کار
کلمه : اشتباه کار
اشتباه تایپی : hajfhi ;hv
آوا : 'eStebAhkAr
نقش : صفت
عکس اشتباه کار : در گوگل

آیا معنی اشتباه کار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )