برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1279 100 1

اشتباه ‏

/'eStebAh/

مترادف اشتباه ‏: خبط، خطا، خطیئه، ریب، سهو، غلط، لغزش، مغلوط، نادرست، ناصواب

متضاد اشتباه ‏: صواب

برابر پارسی: لغزش، کوتاهی، گمراهی، کژی، نادرست، نادرستی، نرسپان

معنی اشتباه ‏ در لغت نامه دهخدا

اشتباه. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) مانند شدن. یقال : اشتبها؛ اذا اشبه کل واحد منهما الآخر حتی التبسا. (منتهی الارب ). مانند چیزی شدن. (زوزنی ). مانند شدن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 13). چیزی را بغلط عوض چیزی گرفتن. (فرهنگ نظام ). چیزی یا کسی را بجای چیزی یا کسی گرفتن : و هرگاه که در آن اشتباهی افتاد ادراک معانی ممکن نگردد. (کلیله و دمنه ).
اصل غیرتها بدانیداز اله
آن خلقان فرع حق بی اشتباه.
مولوی.
|| پوشیده شدن کار و مانند آن. (منتهی الارب ). پوشیده شدن کار. (تاج المصادر بیهقی ). پوشیده گشتن کار. (زمخشری ).
- اشتباه داشتن ؛ شبیه بودن. مانند بودن :
فلکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوانم
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری.
سعدی.
- اشتباه کاری ؛ تلبیس. بهم درآمیختن. در کاری خطا کردن.
- اشتباه کردن ؛ سهو کردن. خطاکردن.
- اشتباه ِ لُپی ؛ درتداول عامه ، اطلاق کلمه ٔ کتاب مثلاً بر دفتر بطور غلطو اشتباه.
- امثال :
اشتباه برمیگردد ؛ از نو آغاز میکنیم. از نو میشمریم.

معنی اشتباه ‏ به فارسی

( مصدر ) ۱ - پوشیده شدن نهفته ماندن . ۲ - مانند شدن . ۳ - باز نشناختن باز ندانستن . ۴ - ( اسم ) سهو خطا. جمع : اشتباهات .
[blunder] [مهندسی نقشه برداری] خطایی که از بی توجهی افراد یا معیوب بودن دستگاه ناشی شود
خیمه ای که در بزرگی به آسمان ماند

معنی اشتباه ‏ در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پوشیده شدن . ۲ - مانند شدن چیزی به چیز دیگر. ۳ - (اِ.) سهو، خطا.

معنی اشتباه ‏ در فرهنگ فارسی عمید

۱. مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان.
۲. یکی را به جای دیگری گرفتن.
۳. کاری به غلط انجام دادن.
۴. (اسم) سهو، خطا.

اشتباه ‏ در دانشنامه اسلامی

مردّد شدن چیزی میان چند چیز را اشتباه گویند. از این موضوع در باب های مختلف از جمله طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.
موارد اشتباه یا همراه علم اجمالی است و یا بدون آن. اشتباه در صورت دوم، به شک بازمی گردد. موضوع سخن در این جا اشتباهی است که همراه با علم اجمالی باشد.
اقسام اشتباه
افراد مورد اشتباه یا محصور است و یا غیر محصور. از اوّلی به شبهه محصوره و از دومی به شبهه غیر محصوره تعبیر می شود.
شبهۀ غیر محصوره
اگر اشتباه در عدد غیر محصور باشد مانند اشتباه یک ظرف غصبی یا نجس میان هزاران ظرف که به طور معمول مورد استفادۀ انسان نیستند به قول مشهور، اثری بر این علم اجمالی مترتّب نیست و حکم شک را دارد. بنابراین، اجتناب واجب نیست.
شبهۀ محصوره
...
در این مقاله به آیاتی اشاره می کنیم که جناب بلقیس ملکه سبا با دیدن عظمت و قدرت حضرت سلیمان به خداوند، ایمان آورد.
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة... «من زنی را دیدم که بر آنها حکومت می کند و همه چیز در اختیار داشت (مخصوصا) تخت عظیمی دارد...به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، اما هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از آب بگذرد اما سلیمان) گفت (این آب نیست) بلکه قصری است از بلور صاف، (ملکه سبا) گفت پروردگارا! من به خود ستم کردم، و با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم».
جلوه صحن بلورین
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر...
← تفسیر آیه
انی وجدت امراة تملکهم... • قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر... کلمه (صرح) به معنای قصر و هر بنایی است بلند و مشرف بر سایر بناها، و نیز به معنای محلی است که آن را تخت کرده باشند و سقف هم نداشته باشد و کلمه (لجة) به معنای آب بسیار زیاد است و کلمه (ممرد) اسم مفعول از تمرید است که به معنای صاف کردن ...

اشتباه ‏ در دانشنامه ویکی پدیا

اشتباه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
در ادبیات فارسی به معنی خطا می باشد.
اشتباه (فیلم ۱۳۳۱) نام فیلمی ایرانی به کارگردانی منصور مبینی و محصول سال ۱۳۳۱.
اشتباه (رمان) نام رمانی یونانی نوشته شده توسط آنتونیس ساماراکیس.
اشتباه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
در ادبیات فارسی به معنی خطا می باشد.
اشتباه (فیلم ۱۳۳۱) نام فیلمی ایرانی به کارگردانی منصور مبینی و محصول سال ۱۳۳۱.
اشتباه (رمان) نام رمانی یونانی نوشته شده توسط آنتونیس ساماراکیس.
اشتباه (به یونانی: Το λάθος) معروفترین رمان آنتونیس ساماراکیس رمان نویس یونانی است. این رمان در سال ۱۹۶۵ چاپ شده است و جز رمانهای جاسوسی و پلیسی محسوب می شود. این رمان در ایران با عنوان نقطه ضعف ترجمه شده است ، در سال ۱۳۶۲ مرحوم محمدرضا اعلامی فیلمی به نام نقطه ضعف بر اساس همین رمان ساخت که در آن جواد گلپایگانی ، حسین پرورش و جمشید هاشم پور در آن نقش ایفاء کردند.
جایزه ادبی دوازده تن یونان در ۱۹۶۶(مشهورترین جایزه ادبی یونان)
جایزه ادبیات پلیسی، برای بهترین کتاب خارجی در سال ۱۹۷۰ از طرف هیئت داوران فرانسه
این کتاب برنده جوایز مشهوری چون:
اشتباه نام فیلمی است به کارگردانی منصور مبینی که محصول سال ۱۳۳۱ می باشد.
هایده برای اینکه مرد محبوبش نادر را متوجه خود سازد با نزدیک شدن به مردی دیگر سعی در تحریک حسادت می کند. نادر نیز اشتباه هایده را کامل تر کرده و از راه انتقامجویی دست به ازدواجی ناموفق می زند. ازدواجی که پایان آن به قتل همسر خیانتکارش می انجامد.
وبگاه سوره
اشت ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اشتباه ‏ در دانشنامه آزاد پارسی

اِشتِباه
اصطلاحی در حقوق. یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد آن است که طرفین با قصد و رضای کامل و خالی از هر گونه عیب و اشتباه قرارداد را منعقد کنند (مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی). یکی از نشانه های سلامت و صحت اعلام رضایت در معاملات و قراردادها آن است که رضایت شخص مبتنی بر اشتباه نباشد؛ وگرنه چنین معامله ای از نظر حقوقی اشکال دارد و نافذ نیست (مادۀ ۲۰۰). اشتباه در معاملات و قراردادها به دو صورت ممکن است پیش آید: اول، اشتباه دربارۀ شخصیت طرف معامله مانند این که شخصی به تصور این که طرف معامله او نقاش معروفی است، کشیدن تابلویی را به او سفارش دهد، اما بعداً معلوم می شود چنین نیست. در این صورت اگر شخصیت طرف، علت عمدۀ قرارداد بوده، چنین قراردادی باطل است (مادۀ ۲۰۱)؛ دوم، اشتباه در موضوع معامله، مانند این که کسی اتومبیل پیکانی را با این تصور که مدل سال ۱۳۸۳ است خریداری کند، اما بعداً ثابت شود اتومبیل مذکور مدل ۱۳۸۲ بوده است. در این صورت چون دربارۀ اوصاف ذاتی موضوع معامله اشتباه رخ داده، معامله باطل است (مادۀ ۲۰۰). ملاک دربارۀ اشتباه در اوصاف مال موضوع معامله، عرف است.

نقل قول های اشتباه ‏

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه نامه آن را ویکی سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.
• «هیچ اشتباهی وجود ندارد و هیچ چیز تصادفی نیست. همهٔ وقایع نعمت هایی هستند که برای عبرت به ما داده شده اند.» الیزابت کوبلر-راس
• متخصص کسی است که تمامی اشتباهات ممکن در یک رشتهٔ محدود را به وجود آورده باشد. نیلز بور ، فیزیکدان مشهور دانمارکی

ارتباط محتوایی با اشتباه ‏

اشتباه ‏ در جدول کلمات

معنی اشتباه ‏ به انگلیسی

fault (اسم)
چینه ، گناه ، اشتباه ، عیب ، نقص ، خطا ، تقصیر ، نا درستی ، کاستی ، گسله ، شکست زمین ، حرج
flounder (اسم)
اشتباه ، لغزش ، سفره ماهی ، نوعی ماهی پهن
fumble (اسم)
اشتباه
gaffe (اسم)
اشتباه ، خبط ، لغزش ، اشتباه در گفتار یا کردار
boo (اسم)
اشتباه
inaccuracy (اسم)
غلط ، اشتباه ، نا درستی ، عدم دقت ، عدم صحت ، چیز ناصحیح و غلط
snafu (اسم)
اشتباه ، اشفته بودن
misgiving (اسم)
بیم ، ترس ، اشتباه ، بدگمانی ، شبهه ، مشتبه سازی ، سوء تفاهم ، عدم اطمینان
slip (اسم)
گمراهی ، باریکه ، اشتباه ، روکش ، سهو ، خطا ، اولاد ، ستون ، نسل ، لغزش ، قلمه ، زیر پیراهنی ، خطا به خواندن ، نهال ، تکه کاغذ ، لیزی
error (اسم)
ضلالت ، غلط ، اشتباه ، سهو ، خطا ، خبط ، تقصیر ، لغزش ، عقیدهنادرست
mistake (اسم)
غلط ، اشتباه ، سهو ، خطا ، خبط ، بد شانسی
errancy (اسم)
گمراهی ، غلط ، اشتباه
blame (اسم)
سب ، سرزنش ، گناه ، عتاب ، اشتباه ، مذمت
wrong (اسم)
اشتباه ، سهو ، تقصیر و جرم غلط
mix-up (اسم)
اشتباه ، درهم و برهمی
erroneous (صفت)
غلط ، نا درست ، اشتباه ، مغلوط ، پراز غلط
mis- (پیشوند)
غلط ، بد ، دشمنی ، اشتباه ، سوء ، نادرست

معنی کلمه اشتباه ‏ به عربی

تحسس , خاطي , خطا , زلة , سمک مفلطح , لائمة
خطا فاحش
مفارقة تاريخية
عثرة
غلطة
خطا فاحش
اشراف
ملخبط
اجهض , تحسس , تهلوس , خطا فاحش , زغب , زلة
ادحض
غير معصوم
إساءة التقدير
لايحْطِي
خطا في التقدير

اشتباه ‏ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هلیا
این واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
رمژن ramžan (پارسی دری: رمژک)
برانت brãnt (سنسکریت: بْهْرانتی bhrãnti)
مودات mudãt (سنسکریت: مودهَتوَ mudhatva)
ویریدیت viridit (سنسکریت: ویریدیتَ)
شهریار آریابد
در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
جمشید احمدی
گژگزینی/نادرست/
پ ص ر parviz13371348@gmail.com
بدکنش (زبر "ب" ، پیش "ک" ، زیر "ن")

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اشتباه كردم   • عشق اشتباه   • معنی اشتباه   • اشتباه عشقی   • جمله در مورد اشتباه   • اشتباه در حقوق   • اشتباه اهنگ   • معنی کلمه اشتباه   • مفهوم اشتباه ‏   • تعریف اشتباه ‏   • معرفی اشتباه ‏   • اشتباه ‏ چیست   • اشتباه ‏ یعنی چی   • اشتباه ‏ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشتباه ‏
کلمه : اشتباه ‏
اشتباه تایپی : hajfhi ‏
آوا : 'eStebAh
نقش : صفت
عکس اشتباه ‏ : در گوگل

آیا معنی اشتباه ‏ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )