برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

اشتباک نجوم

اشتباک نجوم در دانشنامه اسلامی

اشتباک نجوم
نمایان شدن انبوه ستارگان را اشتباک نجوم گویند. از آن به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.
زمان مغرب، پس از محو سرخی پدید آمده در سمت مشرق و پیش از نمایان شدن انبوه ستارگان است.
پایان وقت فضیلت نماز مغرب
طبق برخی روایات، اشتباک نجوم، پایان وقت فضیلت نماز مغرب است و تأخیر بدون عذر آن تا زمان ظاهر شدن انبوه ستارگان، مکروه و تأخیر آن به قصد این که وقت فضیلت مغرب، هنگام اشتباک است، حرام می باشد.

اشتباک نجوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشتباک نجوم   • مفهوم اشتباک نجوم   • تعریف اشتباک نجوم   • معرفی اشتباک نجوم   • اشتباک نجوم چیست   • اشتباک نجوم یعنی چی   • اشتباک نجوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشتباک نجوم
کلمه : اشتباک نجوم
اشتباه تایپی : hajfh; k[,l
عکس اشتباک نجوم : در گوگل

آیا معنی اشتباک نجوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )