انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1068 100 1

اشعار

/'aS'Ar/

مترادف اشعار: ابراز، اظهار، اعلام، بیان، آگاهانیدن، آموختن

برابر پارسی: چامه، چکامه ها، سروده، سروده ها

معنی اشعار در لغت نامه دهخدا

اشعار. [ اِ ] (ع مص ) آگاهی و اطلاع دادن. (فرهنگ نظام ). اشعره الامر؛ آگاهانید وی را از آن کار و کذا اشعره بالامر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || شعار پوشانیدن کسی را. || اشعر الجنین ؛ موی برآورد بچه در شکم مادر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || اشعر الخف ؛ موی را داخل موزه کرد. (منتهی الارب ). اشعر الخف و الجبة؛ بَطَّنَها بشعر. (اقرب الموارد). || اشعرت الناقة؛ بچه ٔ موی برآورده انداخت ماده شتر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || اشعر الهم قلبه ؛ بجای شعار شد اندوه دل او را. و کل ما الزقته بشی ٔ فقد اشعرته به. (منتهی الارب ). اشعر الهَم ﱡ قلبی ؛ لصق به و کل ما الصقته بشی ٔ فقد اشعرته به. (اقرب الموارد). || اشعر القوم ؛ ندا کردند آن قوم بر شعار خود تا اینکه یکدیگر را بشناسند. و شعار قراردادند آن قوم برای خود. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || اشعر البدنة؛ خون آلود کرد کوهان شترقربانی را تا آنکه شناخته شود. (منتهی الارب ). اشعر البَدَنَةَ؛ اعلمها ای جعل لها علامة و هو ان یشق جلدها او یطعنها فی اَسنمتها حتی یظهر الدم و یعرف انهاهَدی. (اقرب الموارد). || اشعر الرجل همّاً؛ بجای شعار آن مرد چسبید بهم. (منتهی الارب ) . || اشعر فلاناً شراً؛ پوشانید فلان بدی را بفلان. (منتهی الارب )؛ غشیه به. (اقرب الموارد). || اشعره الحب مرضاً؛ فروگرفت عشق او را به بیماری. (منتهی الارب ). اشعر الحب فلاناً مرضاً؛ امرضه. (اقرب الموارد). || اشعر السکین شعرة؛ ساخت برای کارد مر شعیرة. (منتهی الارب ). اشعر نصاب النصل ؛ جعل له شعیرة. (اقرب الموارد). || اُشعر الملک (مجهولاً)؛ کشته شد ملک. (منتهی الارب ). عرب به پادشاهانی که کشته میشدند، میگفتند: اُشْعِروا و به مردم عامی که مقتول میشدند، میگفتند: قُتِلوا. (از اقرب الموارد). || اشعره سناناً؛ خالطه به. || اشعر امر فلان ؛ آنرا معلوم و مشهور ساخت. || اشعر فلاناً؛ جعله علماً بقبیحة اشادها علیه. || اشعر دماه و اشعره مِشْقَصاً؛ دمّاه ُ به. (اقرب الموارد).

اشعار. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ شِعر. نظمها. بیتها. (از فرهنگ نظام ). || ج ِ شَعر. (اقرب الموارد). رجوع به شِعر و شَعر شود.

معنی اشعار به فارسی

اشعار
( اسم ) جمع شعر موها مویها .
( مصدر ) آگاه کردن با خبرکردن خبر دادن .
( مصدر ) آگاه کردن با خبرکردن خبر دادن .

معنی اشعار در فرهنگ معین

اشعار
( ~.) [ ع . ] (اِ.) جِ شعر، موها.
( اِ ) [ ع . ] (مص م .) آگاه کردن ، خبر دادن .
( اَ ) [ ع . ] جِ شعر، چامه ها، شعرها.

معنی اشعار در فرهنگ فارسی عمید

اشعار
آگاه کردن، آگاهی دادن، خبر دادن، آگاهانیدن.
* اشعار داشتن (کردن): (مصدر متعدی)
۱. خبر دادن، باخبر کردن، آگاه کردن.
۲. (مصدر لازم) آگاهی داشتن.
= شِعر

اشعار در دانشنامه اسلامی

اشعار
اِشعار به کسر الف علامت نهادن بر شتر قربانی در حج است.
اشعار عبارت است از شکافتن کوهان شتر تا خونی بیرون آید و نشانه ای بر قربانی بودن آن باشد. از این عنوان در باب حج بحث شده است.
حکم اشعار
به قول مشهور، اشعار از افراد واجب تخییری برای انعقاد احرام در حج قِران( حج قران)است؛ به این معنا که حاجی در انعقاد احرام مخیر است بین سه چیز: تلبیه، اشعار و تقلید. در صورت اختیار تلبیه، اشعار نیز مستحب است. اشعار، مخصوص شتر است امّا تقلید علاوه بر شتر، در گاو و گوسفند نیز جریان دارد.
کیفیت اشعار
کیفیت اشعار همراه مستحبات آن بدین گونه است: در حالی که روی شتر به سمت قبله و پاهای آن بسته است، شخص در سمت چپ شتر می ایستد و در طرف راست کوهان، شکافی ایجاد و با خون آن صورت حیوان را رنگین می کند. در صورت تعدّد شترها، شخص میان دو شتر قرار می گیرد، ابتدا سمت راست کوهان یکی، سپس سمت چپ کوهان دیگری را می شکافد.
«اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، اختیارات من الشعر الجاهلی»، اثر ابو حجاج، یوسف بن سلمیان بن عیسی ، معروف به اعلم شنتمری ، از بزرگان قرن پنجم هجری است که به زبان عربی ، پیرامون شرح منتخبی از اشعار منسوب به عصر جاهلی است.
این کتاب، مهم ترین اثر «اعلم» است که بعدها مرجع محققان ودانش پژوهان بسیاری شد و شهرت فراوانی را برای مؤلفش به ارمغان آورد. اعلم شنتمری، هنگام تالیف این کتاب، بیش از هزار شرح دیگر را مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت، در نگارش اثر خود مصمم تر شد. کتاب، به سبب مزایای خاص خود، تا به امروز مورد عنایت پژوهش گران بوده است. عبد القادر بغدادی که خود یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی است، عنایت خاصی به این اثر داشته و از آن بهره فراوان برده است.
«اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، اختیارات من الشعر الجاهلی»، اثر ابو حجاج، یوسف بن سلمیان بن عیسی، معروف به اعلم شنتمری، از بزرگان قرن پنجم هجری است که به زبان عربی، پیرامون شرح منتخبی از اشعار منسوب به عصر جاهلی است.
این کتاب، مهم ترین اثر«اعلم» است که بعدها مرجع محققان ودانش پژوهان بسیاری شد و شهرت فراوانی را برای مؤلفش به ارمغان آورد.
اعلم شنتمری، هنگام تألیف این کتاب، بیش از هزار شرح دیگر را مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت، در نگارش اثر خود مصمم تر شد.
کتاب، به سبب مزایای خاص خود، تا به امروز مورد عنایت پژوهش گران بوده است. عبد القادر بغدادی که خود یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی است، عنایت خاصی به این اثر داشته و از آن بهره فراوان برده است.
کتاب، شامل دو بخش می باشد: بخش اول، از یک مقدمه و شرح 34 قصیده از امرء القیس، شرح 9 قصیده از علقمة الفحل، شرح 29 قصیده از نابغه ذبیانی، شرح 20 قصیده از قصاید زهیر بن ابی سلمی، پرداخته است؛ بخش دوم، شامل شرح 18 قصیده از طرفة بن العبد، شرح 23 قصیده از عنترة بن شداد و ذکر حال و اشعار چندین شاعر دوره جاهلی تشکیل یافته است.
«اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، اختیارات من الشعر الجاهلی»، اثر ابو حجاج، یوسف بن سلمیان بن عیسی ، معروف به اعلم شنتمری ، از بزرگان قرن پنجم هجری است که به زبان عربی ، پیرامون شرح منتخبی از اشعار منسوب به عصر جاهلی است.
این کتاب، مهم ترین اثر «اعلم» است که بعدها مرجع محققان ودانش پژوهان بسیاری شد و شهرت فراوانی را برای مؤلفش به ارمغان آورد. اعلم شنتمری، هنگام تالیف این کتاب، بیش از هزار شرح دیگر را مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت، در نگارش اثر خود مصمم تر شد. کتاب، به سبب مزایای خاص خود، تا به امروز مورد عنایت پژوهش گران بوده است. عبد القادر بغدادی که خود یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی است، عنایت خاصی به این اثر داشته و از آن بهره فراوان برده است.
ساختار کتاب
کتاب، شامل دو بخش می باشد: بخش اول، از یک مقدمه و شرح ۳۴ قصیده از امرء القیس ، شرح ۹ قصیده از علقمة الفحل ، شرح ۲۹ قصیده از نابغه ذبیانی ، شرح ۲۰ قصیده از قصاید زهیر بن ابی سلمی ، پرداخته است؛ بخش دوم، شامل شرح ۱۸ قصیده از طرفة بن العبد ، شرح ۲۳ قصیده از عنترة بن شداد و ذکر حال و اشعار چندین شاعر دوره جاهلی تشکیل یافته است.
گزارش محتوا
مؤلف، قبل از اینکه به شرح قصاید هر کدام از شعرا بپردازد، شرح حالی از شاعر را ذکر نموده است، سپس به ذکر قصاید آن شاعر و شرح آن قصیده ها پرداخته است. شیوه کار وی، چنین است که در بالای هر صفحه چند بیتی از شعر را نوشته است و در پایین صفحه به شرح آن پرداخته است. برای هر بیت، شماره ای ذکر نموده و با همان شماره در پایین صفحه، شرحی در حدود دو یا سه خط نوشته است. وی این سبک را در سراسر کتاب پیاده نموده است. سبک شرح اشعار، چنین است که بیشتر به ترجمه و توضیح لغات و مصطلحات عنوان شده در هر شعر می پردازد. شعرایی را که مؤلف، اشعار آنها را در دو بخش کتاب شرح نموده، شامل امرؤ القیس، علقمة الفحل، نابغه ذبیانی، زهیر بن ابی سلمی، طرفة بن العبد، عنترة بن شداد می باشند.
← انتهای بخش دوم
...
اندیشمندان مسلمان غیر شیعه و سنی نسبت به اهل بیت رسول الله خصوصا امام حسین علیه السّلام محبت خاصی در دل دارند؛ و روز عاشورا را همان روزی می دانند که حضرت موسی علیه السّلام دریای سرخ را شکافت و خودش و پیروانش از آن عبور کردند، لذا این روز نزد آنان احترام ویژه ای دارد؛ به همین سبب می توان گفت روز عاشورا و حرکت امام حسین علیه السّلام در ادبیات و اشعار بزرگان اهل سنت بازتاب همین محبت ناب است.
 ۱. ↑ نامه دانشوران ناصری، ج۹، ص۲۹۸.۲. ↑ کلیات اشعار فارسی، اقبال لاهوری، به تصحیح احمد سروش، ص۷۴.۳. ↑ کلیات اشعار فارسی، اقبال لاهوری، به تصحیح احمد سروش، ص۷۵.۴. ↑ اشک خون، ص۲۸، به نقل از «امامان اهل بیت علیه السّلام در گفتار اهل سنت».۵. ↑ دیوان شیخ رضا طالبانی، ص۱۱۲.۶. ↑ کلیات دیوان شمس، ص۱۰۱۷.
منبع
دانشنامه کلام و عقاید، برگرفته از مقاله «اشعار اهل سنت در سوگ امام حسین».    
...
درباره شخصیت روحی و اخلاقی، آرا و شاعری حافظ بیش از هر شاعر و متفکر دیگری اختلاف نظر بوده است.
آگاهی ما از این حیث، در مرتبه اول منحصر به نکاتی است که از سروده های او به دست می آید، و در مراتب بعدی از اشارات کوتاه و موجزی که در نوشته های کسانی که نزدیک به زمان او بوده اند، چون محمد گلندام، آذری طوسی، نورالدین جامی و دولتشاه سمرقندی.
نظرات
حافظ با آن که در تمامی عمر خود، هم با دربار سلاطین و درباریان و دیوانیان سر و کار داشت، هم با اهل علم و درس و بحث معاشر و مصاحب بود، و هم خانقاهیان زمان خود و راه و رسم آنان را خوب می شناخت، در زمره هیچ یک از این گروه ها، که در اوضاع و احوال اجتماعی آن روزگار صاحب قدرت و مقام و اهمیت بودند، قرار نگرفت.وی اعمال و رفتار هر سه گروه را نکوهش می کرد و اغراض و اهدافشان را پست و حقیر می شمرد.دیوان او پر است از کنایه های تلخ و تند به زاهدان و فقیهان و صوفیان فریب کار و متظاهر به صلاح؛ حتی سلطان مقتدری چون امیر مبارز را که به دین داری و تشرع سخت تظاهر می کرد، و بعضی دیگر از حکام و امیران را از این گونه کنایه های اعتراض آمیز بی نصیب نمی گذارد.
حالات روحی
...
دیوان اشعار، اثر محی‎الدین مهدی الهی قمشه‎ای، مجموعه‎ای است از اشعار وی شامل نغمه الهی، نغمه حسینی، نغمه عشاق و رباعیات و مسمطات و اسرار حج و نغمه لاهوت.
ازآنجاکه نسخه دیگری از این کتاب، در نرم‎افزار موجود است، در این نوشتار، به معرفی نسخه‎ای پرداخته شده که توسط انتشارات کتاب‎فروشی برادران علمی، به چاپ رسیده است.
این نسخه، با مقدمه‎ای از نویسنده آغاز گردیده است. نویسنده در این مقدمه، به ذکر تذکراتی پرداخته است، از جمله آنکه در برخی از غزلیات کتاب، تخلص ذکر نگردیده و یا در چاپ ساقط شده است و گاهی غزلی تکرار شده و گاهی شعری از غزلی به غزلی انتقال یافته است. همچنین به این نکته اشاره شده است که در این کتاب، از اول نغمه الهی تا آخر نغمه عشاق، آنچه از کلمات می ‎و معشوق و سایر الفاظ عاشقانه در شعر مذکور است، طبق اصطلاحات اهل معرفت، ابدا نباید محمول بر معانی جسمانی و مادی پنداشت، بلکه اشاره به مقاصدی عالی‎تر از این عالم است و شاعر، گاهی با اشاره و گاهی صریح، مقصود خود را بیان نموده است.
در این نسخه، فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‎ها که بسیار کم و اندک می‎باشد، علاوه بر توضیح برخی از واژگان متن، به توضیح برخی از عبارات، پرداخته شده است.
«عشر قصائد و اشعار»، رساله ای است منظوم، از بو علی، به زبان عربی و در موضوعات پراکنده ای همچون نفس، فلسفه عمر، پیری و حکمت و زهد و...
رساله، در ذیل ده عنوان و در قالب شصت و چهار بیت، مرتب شده است.
مباحثی که در رساله مطرح شده اند، اجمالا، عبارتند از: نفس؛ پیری و حکمت و زهد؛ فلسفه عمر؛ راه زندگی؛ دوستی و زندگی و کرم؛ نفس و حکمت؛ گلایه ابو طالب علوی و پاسخ شیخ به او؛ سخنی با حسودان؛ سخنی در گلایه از روزگار؛ سخن وی در خمریات.
تفصیل پاره ای از مطالب مزبور، عبارت است از:
توجه: مضامین فوق را بو علی به عربی سروده اند و این حقیر با ذوق ناچیز خود آنها را به نظم فارسی برگردانده ام.

ارتباط محتوایی با اشعار

اشعار در جدول کلمات

نام راوی اشعار رودکی
مج
کتاب های سخن سنجی برگ های پراکنده اشعار به نام این شاعر فقید کشورمان است
لطف علی صورتگر
از اشعار زنده یاد حمید مصدق
ارزش انسان

معنی اشعار به انگلیسی

report (اسم)
گزارش ، خبر ، شهرت ، صدا ، انتشار ، اشعار
poetry (اسم)
نظم ، شعر ، اشعار ، فن شاعری ، چامه سرایی ، لطف شاعرانه

معنی کلمه اشعار به عربی

اشعار
اشارة , شعر
ريفي

اشعار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

admin 757 ١٣:٥٧ - ١٣٩٥/١٢/٢٩
اشعاری گاهی به معنی ادبی مانند اشعاری صحبت کردن و اینکه اشعار جمع کلمه س شعر و زمانی میگویند اشعار کردن به معنی خبردار کردن یا اسعار داستن به معنی خبر داشتن است
|

افی ٠٩:٠٤ - ١٣٩٦/٠٣/٠٦
Poems
|

آزاده نوری ٢٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٣
اِشعار میدارد:اصطلاحا("بعرض میرساند) نیز قابل معنا کردن میباشد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اشعار عربیه   • اشعارعربی   • زیباترین اشعار مولانا   • اشعار عارفانه   • زیباترین اشعار عاشقانه   • اشعار عاشقانه معاصر   • بهترین اشعار کوتاه   • بهترین اشعار کوتاه جهان   • معنی اشعار   • مفهوم اشعار   • تعریف اشعار   • معرفی اشعار   • اشعار چیست   • اشعار یعنی چی   • اشعار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشعار
کلمه : اشعار
اشتباه تایپی : hauhv
آوا : 'aS'Ar
نقش : اسم
عکس اشعار : در گوگل


آیا معنی اشعار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )