برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اشعه مادون قرمز

اشعه مادون قرمز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرحیم ریگی
پرتو فروسرخ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشعه مادون قرمز   • مفهوم اشعه مادون قرمز   • تعریف اشعه مادون قرمز   • معرفی اشعه مادون قرمز   • اشعه مادون قرمز چیست   • اشعه مادون قرمز یعنی چی   • اشعه مادون قرمز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشعه مادون قرمز
کلمه : اشعه مادون قرمز
اشتباه تایپی : haui lhn,k rvlc
عکس اشعه مادون قرمز : در گوگل

آیا معنی اشعه مادون قرمز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )