برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

اشغال کردن

معنی اشغال کردن در لغت نامه دهخدا

اشغال کردن. [ اِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) متصرف شدن. شهر یا خانه ای را تصرف کردن.

معنی اشغال کردن به فارسی

اشغال کردن
( مصدر ) ۱ - تحت اختیار گرفتن جایی را. ۲ - تصرف کردن جایی بوسیل. سپاهیان .

معنی اشغال کردن به انگلیسی

indwell (فعل)
ساکن شدن ، اشغال کردن ، جا گرفتن ، جایگیر شدن
occupy (فعل)
سرگرم کردن ، مشغول کردن ، اشغال کردن ، تصرف کردن
engross (فعل)
جلب کردن ، اشغال کردن ، درشت نوشتن ، احتکار کردن

معنی کلمه اشغال کردن به عربی

اشغال کردن
احتل ، اِحْتِلالٌ
تراس

اشغال کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشغال کردن   • مفهوم اشغال کردن   • تعریف اشغال کردن   • معرفی اشغال کردن   • اشغال کردن چیست   • اشغال کردن یعنی چی   • اشغال کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشغال کردن
کلمه : اشغال کردن
اشتباه تایپی : hayhg ;vnk
عکس اشغال کردن : در گوگل

آیا معنی اشغال کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )