انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1089 100 1

اصلاح

/'eslAh/

مترادف اصلاح: آشتی، سازش، صلح، تصحیح، تنقیح، غلطگیری، تعمیر، مرمت، تادیب، تزکیه، تهذیب، دستکاری، رتوش

برابر پارسی: آراستن، بازسازی، پیراستن، ویرایش

معنی اصلاح در لغت نامه دهخدا

اصلاح. [ اِ ] (ع مص ) راست کردن عصا و چوب را به آتش. (منتهی الارب ). || بصلاح آوردن. (زوزنی ). بصلاح آوردن و نیکو کردن. (آنندراج ). نیکو کردن.(منتهی الارب ). با صلاح آوردن. (مؤید الفضلا) (ناظم الاطباء) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 13). لَم ّ. (تاج المصادر بیهقی ). بصلاح آوردن و نیک و بهتر کردن. ضد افساد.مثال : حالت مشرقیان قابل اصلاح است. (فرهنگ نظام ). درست کردن. التیام دادن. بسامان آوردن. سر و سامان دادن به کارها. درست کردگی و راست کردگی. (ناظم الاطباء). ضد افساد چیزی. دور کردن تباهی و راست کردن چیزی. (از قطر المحیط) (از المنجد) : نیش کژدم... را اگرچه بسیار بسته دارند و در اصلاح آن مبالغت نمایند، چون بگشایند بقرار اصل بازرود. (کلیله و دمنه ).
کلک سر سبز اوست از پی اصلاح ملک
از حبشه سوی روم تیزرونده نوند.
سوزنی.
یکی از وزرا بر زیردستان رحمت آوردی و اصلاح همگنان را بخیر توسط کردی. (گلستان ).
چون بازنیاید ز بت و بتکده خسرو
اصلاح مزاج سگ دیوانه چه کوشم ؟
؟ (از آنندراج ).
|| نیکویی نمودن. (منتهی الارب ). احسان کردن. نیکویی کردن. (از مؤید الفضلا). نیکویی نمودن ، یقال : اصلح الیه ؛ اذا احسن. با همدیگر نیکی کردن. (ناظم الاطباء).به کسی نیکی کردن. (از المنجد) (از قطر المحیط). و گویند: اصلح اﷲ له فی ذریته و ماله. (از المنجد). || با هم آشتی کردن. (منتهی الارب ). آشتی نمودن. خلاف افساد. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). آشتی کردن. (مؤید الفضلاء) (فرهنگ نظام ). || اصلاح میان قوم ؛ سازش دادن آنان را. (از قطر المحیط). اصلاح میان کسان ؛ سازش دادن ایشان را. (از المنجد). || به اصلاح آوردن معیشت ؛ ترقیح. (تاج المصادر بیهقی ). || تراشیدن یا زدن یا پیراستن موی سر و صورت. آرایش زلف و ریش. (ناظم الاطباء). رجوع به اصلاح کردن و اصلاح صورت و اصلاح سر شود :
بس که اصلاح خط خوب تو دارم در نظر
در میان خواب [هم ] تصحیح قرآن می دهم.
؟ (از آنندراج ).
|| فراهم آمدن قومی بر امری. (منتهی الارب ). || اصلاح ساز؛ پرداخت کوک آن. || تصحیح. || رفع عیب و فساد چیزی. || ترتیب و بند و بست. || بهبود از بیماری. (ناظم الاطباء). || اصلاح دارویی ؛ داروی دیگری با آن یار کردن تا از جنبه ٔ زیان آن بکاهد. تهیه و آماده و ساخته کردن دارو: عم انه امر باصلاحه فاصلح و اخذه لوقته. (عیون الانباء ج 1 ص 196). || در تداول امروز، از نظر مذهبی و اجتماعی مرادف کلمه ٔ رفرم است و آن در آغاز عبارت از جنبش دینی اصلاح خواهانه ای بود که مارتین لوتر در آلمان بسال 1521 م. بدان همت گماشت و از کلیسیای کاتولیکی انشعاب کرد و آنگاه زوینگل و کالون در سویس از جنبش وی پیروی کردند و در نتیجه ٔانشعاب آنان مذهب پروتستان پدید آمد و در برابر کلیسیاهای کاتولیک ، کلیسیاهای پروتستان ها در سراسر کشورهای مسیحی تأسیس یافت. رفته رفته کلمه ٔ اصلاح بر هر تغییری خواه مذهبی و خواه اجتماعی و سیاسی اطلاق گردید، چنانکه هم اکنون مراد از اصلاح امور، دادن تغییرات سودمند در کارهاست و اصلاح طلبان یا اصلاح خواهان کسانی هستند که خواستار اصلاحات اجتماعی بشیوه ٔ تکامل و تدریج اند، در برابر دسته های افراطی و انقلابی که تغییر اوضاع را بشیوه ٔ انقلاب می طلبند. رجوع به عنوانهای اصلاح طلب و اصلاح خواه شود. || (اِخ ) اصلاح المنطق ،کتابی ازآن ابن سکیت بود که ابوزکریا خطیب تبریزی بشرح و تهذیب آن پرداخت و اب لویس شیخو آنرا بعنوان تهذیب الالفاظ طبع کرد. (896 از اعلام المنجد).

معنی اصلاح به فارسی

اصلاح
بصلاح آوردن، بسامان آوردن، سروسامان دادن، آراستن، سازش دادن، سازش کردن، نیکوکردن، نیکویی کردن، نیکی کردن به کسی
( مصدر ) ۱ - به کردن نیک کردن بسامان کردن سازش دادن . ۲ - آرایش دادن صورت و موی سر . جمع : اصلاحات .
[reform] [جامعه شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] اقدام برای تغییر برخی از جنبه های حیات اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، بدون ایجاد دگرگونی بنیادی یا ساختاری، برای بهبود وضعیت جامعه متـ . اصلاحات
[زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ← بهنژادی
درست کردن ترقی دادن آباد کردن
( اسم ) قابل اصلاح .
اصلاح یافتن . قبول اصلاح کردن اصلاح شدن .
[stand improvement] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] تیماری (treatment) که برای سلامتی و بهبود ترکیب و ساختار و شرایط و رشد توده های همسال یا ناهمسال انجام می شود
[minor modification] [حمل ونقل هوایی] تغییر در طراحی هواگَرد به نحوی که صلاحیت پروازی و مشخصه های زیست محیطی آن تغییر نکند
جوینده اصلاح . اصلاح طلب . اطلاح خواه خواهنده اصلاح .
[line conditioning, conditioning] [مهندسی مخابرات] بهسازی فنی عملکرد خطوط انتقال نظیر کاهش اعوجاج و کاهش مدت تأخیر در بسامدهای مختلف
خواهند. اصلاح . اصلاح طلب
( مصدر ) آشتی دادن سازش دادن .
ذات البین">اصلاح ذات البین
آشتی دادن میان دو کس . التیام دادن میان دو تن .
تراشیدن یا زدن و کوتاه کردن و پیراستن موی سر .
[surface modification] [مهندسی پزشکی] بهبود سطح ماده با انجام تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا زیستی متفاوت با آنچه از ابتدا بر سطح ماده وجود داشته است
اصلاح گردیدن . بهبود یافتن . اصلاح پذیرفتن . اصلاح گشتن . باصلاح آمدن . اصلاح یافتن .
کار قابل اصلاح . امری که اصلاح آن امکان پذیر بود .
تراشیدن یا کوتاه کردن و پیراستن موی ریش و سبیل .
جوینده و خواهنده اصلاح امور کشور رفرمیست . خواهند. تغییرات اساسی در امور کشور بمنظور بهبود اوضاع .
[reformist] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] فرد معتقد به اصلاح طلبی
[reformism] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] جریان فکری یا جنبش معتقد به اصلاحات در جامعه
[reformer] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] فردی که برای انجام اصلاحات در جامعه تلاش می کند
مقابل اصلاح پذیر . کاری که اصلاح آن میسر نباشد یا کسیکه باصلاح نگراید .

معنی اصلاح در فرهنگ معین

اصلاح
( اِ ) [ ع . ] (مص م .)۱ - سر و سامان دادن ، تصحیح کردن . ۲ - کوتاه و مرتب کردن موی سر و صورت .
( ~. دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) آشتی دادن ، سازش دادن .

معنی اصلاح در فرهنگ فارسی عمید

اصلاح
۱. برطرف کردن عیب و ایراد چیزی، درست کردن: اصلاح خط فارسی.
۲. تراشیدن یا کوتاه کردن موی سروصورت.
۳. برطرف کردن ایرادات نوشته، ویرایش کردن: این مقاله به اصلاح بیشتری نیاز دارد.
۴. از بین بردن اخلاق یا عادات بد کسی از طریق آموزش.
* اصلاح دادن: (مصدر متعدی) صلح دادن، آشتی دادن، صلح و آشتی برقرار کردن.
* اصلاح کردن: (مصدر متعدی)
۱. به سامان آوردن، سروسامان دادن، درست کردن.
۲. تراشیدن یا کم کردن موی سر و صورت.
۳. نیکو کردن.
۴. صحیح کردن عبارت، درست کردن نوشته ای.
۵. مرمت کردن، تعمیر کردن.
۶. رفع اختلاف کردن، سازش دادن میان دیگران.
۷. (مصدر لازم) آشتی کردن با هم.
قابل اصلاح، چاره پذیر.
خواهان تغییرات اساسی در امور کشور به منظور بهبود اوضاع، رفرمیست، طرف دار اصلاحات. = اصلاحات

اصلاح در دانشنامه اسلامی

اصلاح
برطرف کردن فساد و تباهی از شیء و ایجاد سلامت و بهبودی در آن را اصلاح گویند. از اصلاح در باب‏های زکات، نکاح و قضاء سخن گفته شده است.
مراد از اصلاح (در مقابل افساد)، انجام کاری است که یا افساد را برطرف کند و یا زمینه بروز آن را از بین ببرد که به لحاظ نوع موضوع فرق می‏کند مانند اصلاح نفس، اصلاح ذات البین و اصلاح ساختمان که به ترتیب به معنای پیرایش نفس از صفات زشت و آراستن آن به صفات نیکو، آشتی و پیوند میان متخاصمین و رفع کدورت از آنان، و ترمیم خرابی‏های ساختمان است.

معنای لغوی اصلاح
اصلاح مصدر باب افعال از ریشه «ص ـ ل ـ ح» و نقطه مقابل افساد است و در منابع واژه نگاری فارسی و عربی به معنای به صلاح آوردن، بهبودی بخشیدن، تعمیر کردن، آشتی دادن، نیکویی کردن و آراستن و سامان دادن آمده است.
معنای مشترک در همه مشتقات این واژه، سلامت از فساد است که شامل سلامت در ذات ، نظر و عمل می گردد.
اصلاح گاه به اقامه و برپاداشتن چیزی پس از فساد و خرابی و گاه به بازگشت به حالت اعتدال حاصل می شود.
واژه انگلیسی Reform بیشتر با رویکرد اجتماعی و سیاسی به معنای درست کردن، آشتی، تعمیر و ... به کار می رود.

واژگان مربوط به اصلاح
واژه اصلاح و دیگر مشتقات ماده صلح از جمله صلاح، صالح، مصلح و صُلح، نزدیک به ۸۰ بار در قرآن به کار رفته که گاه در برابر فساد و گاه در برابر سوء آمده است.
این مجموعه موارد را می توان در یک دسته بندی موضوعی چنین برشمرد: مصالحه و گذشت ، رفع نزاع بین دو نفر یا اصلاح میان انسانها ، رفع اختلافات خانوادگی ؛ جوان ساختن پیر و رفع نازایی ، احسان به والدین ، توبه و جبران گذشته ، تقوا و انجام دادن عمل صالح ، امر به معروف و نهی از منکر و قبولی اعمال.

گستره معنایی اصلاح
...
اصلاح
معنی إِصْلَاحٌ: اصلاح-درست کردن
معنی أَصْلَحَ: اصلاح کرد
معنی أَصْلَحَا: آن دو اصلاح کنند
معنی أَصْلَحُواْ: اصلاح کنند
معنی أَصْلِحُواْ: اصلاح کنيد
معنی لَا يُصْلِحُ: اصلاح نمی کند
معنی لَا يُصْلِحُونَ: اصلاح نمي كنند
معنی يُصْلِحْ: تا اصلاح کند
معنی أَصْلِحْ: اصلاح کن
معنی أَصْلَحْنَا: اصلاح کرديم
معنی مُصْلِحِ: اصلاحگر- اصلاح کننده
معنی مُصْلِحُونَ: اصلاحگران - اصلاح کنندگان
معنی مُصْلِحِينَ: اصلاحگران - اصلاح کنندگان
ریشه کلمه:
صلح‌ (۱۸۰ بار)
اصلاح در برابر افساد، به معنای برطرف کردن فساد و تباهی و انجام دادن کار شایسته است.
در این جا همین معنا مورد نظر است. اصلاح به معنای ایجاد وفق و آشتی میان متخاصمان در مدخل آشتی آمده است. در این مدخل از واژه «اصلاح» و مشتقات آن استفاده شده است.
اهم عناوین
آثار اصلاح (قرآن)، اصلاحات اقتصادی (قرآن)، اصلاح امور یتیمان (قرآن)، اصلاح جامعه (قرآن)، اصلاح خانواده (قرآن)، زمینه های اصلاح (قرآن).
اصلاح در برابر افساد، به معنای برطرف کردن فساد و تباهی و انجام دادن کار شایسته است.
در قرآن کریم به اصلاح امور مؤمنان صالح، از سوی خداوند اشاره شده است آنجاکه می فرماید:والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت وءامنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیـاتهم واصلح بالهم(و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محمد (ص) نازل آمده گرویده اند که آن خود حق و از جانب پروردگارشان است خدا نیز] بدی هایشان را زدود و حال و روزشان را بهبود بخشید).
علت اصلاح امور مومنان
پیروی مؤمنان از حق، زمینه ساز اصلاح امورشان از سوی خداوند شمرده شده است همانطور که در قرآن می فرماید:والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت وءامنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیـاتهم واصلح بالهم(و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محمد (ص) نازل آمده گرویده اند که آن خود حق و از جانب پروردگارشان است خدا نیز بدی هایشان را زدود و حال و روزشان را بهبود بخشید). ذلک بان الذین کفروا اتبعوا البـطـل و ان الذین ءامنوا اتبعوا الحق من ربهم کذلک یضرب الله للناس امثــلهم(این بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروی کردند و کسانی که ایمان آوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان است پیروی کردند این گونه خدا برای بیداری مردم مثال هایشان را می زند).
تفسیر آیات مذکور
سه آیه نخست سوره محمد در حقیقت مقدمه ای است برای یک دستور مهم جنگی که در آیه چهارم داده شده است .در آیه نخست وضع حال کافران، و در آیه دوم وضع حال مؤمنان را بیان کرده، و در آیه سوم آن دو را با هم مقایسه می کند، تا با روشن شدن این خطوط آمادگی برای پیکار مکتبی با دشمنان بیرحم و ستمگر حاصل شود.نخست می فرماید: ((کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را به نابودی می کشاند و گم می کند)) (الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم ).این اشاره به سردمداران کفر و مشرکان مکه است که آتش افروزان جنگ های ضد اسلامی بودند، نه تنها خودشان کافر بودند که دیگران را نیز با انواع حیل و نقشه ها از راه خدا بازمی داشتند.گر چه بعضی از مفسران مانند زمخشری در ((کشاف )) ((صد)) را در اینجا به معنی ((اعراض )) از ایمان تفسیر کرده اند، در مقابل آیه بعد که از ایمان سخن می گوید، ولی با توجه به موارد استعمال این کلمه در قرآن مجید باید معنی اصلی آن را که همان منع و جلوگیری است حفظ کرد.منظور از ((اضل اعمالهم )) این است که آن را نابود و حبط می کند، زیرا گم کردن کنایه از بی سرپرست ماندن چیزی است که لازمه آن از بین رفتن است .به هر حال بعضی از مفسران این جمله را اشاره به کسانی می دانند که در روز جنگ بدر شترهائی را نحر کرده به مردم انفاق کردند، ابوجهل ده شتر ، صفوان ده شتر، و سهل بن عمرو ده شتر برای لشکر سر بریدند.اما چون این اعمال در طریق شرک و برنامه های شیطانی بود همگی حبط شد.ولی ظاهر این است که محدود به این معنی نیست، بلکه تمام اعمالی را که ظاهرا به عنوان کمک به مستمندان یا میهمان نوازی یا غیر آنها انجام می دادند به خاطر عدم ایمانشان همگی حبط می شود.از این گذشته اعمالی را که آنها برای محو اسلام و درهم شکستن مسلمین انجام می دادند خداوند همه آنها را نیز گم و نابود کرد و از رسیدن به مقصد و هدف بازداشت . آیه بعد توصیفی است از وضع مؤمنان که در نقطه مقابل کفاری که اوصافشان در آیه قبل آمده است قرار دارند می فرماید: ((و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و به آنچه بر محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده که حق است و از سوی پروردگار است نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را در دنیا و آخرت اصلاح می کند)) (و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ).
معاشرت با یتیمان برای اصلاح (واقعی) امور آنان، بهتر از ترک معاشرت با آنان می باشد.
در قرآن مومنان به اصلاح امور یتیمان تشویق شده اند و از طرف دیگر مدعیان دورغین اصلاح امور یتیمان مورد تهدید خداوند قرار گرفته اند همانطور که در قرآن می فرماید:... ویسـلونک عن الیتـمی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخونکم..(بیندیشید درباره دنیا و آخرت . و در باره یتیمان از تو می پرسند بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید برادران دینی شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار بازمی شناسد و اگر خدا می خواست در این باره شما را به دشواری می انداخت آری خداوند توانا و حکیم است).
← تفسیر آیه مذکور
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اصلاح امور یتیمان»    
...اصلاح در دانشنامه ویکی پدیا

اصلاح
اصلاح یا رفرم به معنای بهبود یا ترمیم چیزیست که غلط، فاسد، نامطلوب یا غیره است. کاربرد این واژه بدین معنا از قرن هیجدهم شروع شد. اصلاح عموماً در برابر انقلاب مطرح می شود.
اسلام آباد یا اصلاح آباد یا شاه بخش روستایی در دهستان بلهرات بخش میان جلگه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این مکان ۸۰۷ نفر (۲۵۳خانوار) بوده است.
اصلاح اصلاحات بیانیه ای است که از سوی ۱۰۰فعال سیاسی اصلاح طلب ایران، به جهت استمرار راه اصلاحات صادر گردیده است و در آن برای به تبیین آینده و حیات اصلاحات می پردازد. این بیانیه توصیه هایی به سید محمد خاتمی رهبر اصلاحات می کند. ‏ ‏‏ ‏‏‏نبو
رادیکال شدن جوانان اصلاح طلب در حالیکه فضای عمومی در حال گذار از اصلاحات است این خطر را به همراه دارد که بار دیگر آنان را در برابر راس حاکمیت قرار دهداین نامه همچنین می تواند فرصتی برای ایجاد تشکل یا گروهی جدید از جوانان باشد. هرچند که در آن صورت حفظ نقش منتقد و در عین حال بازی در چارچوب سیاست های درون نظام جمهوری اسلامی کاری دشوار خواهد بود.
اصلاحات به قفا بنگرد و راه طی شده را یکبار مرور و آن را نقد کند. ما حتماً نیاز داریم در سه زمینه گفتمان، تشکیلات و راهبرد دست به ابتکارهای جدید بزنیم و به قول شما پوست اندازی کنیم. البته معتقدم پس از انتخابات ۸۸ پوست اصلاحات را کنده اند پس، ابتدا باید صبر کنیم تا پوست جدید در بیاید و بعد پوست اندازی کنیم
اخیر چرا حالا نوشته شده است می گوید: بعد از انتخابات سال ۸۸ به وجود آمد و بسیاری از فعالین سیاسی اصیل از صحنه سیاسی حذف شدند. فعالیت احزاب اصلاح طلب نیز متوقف شد. در این دوره فترت ما به اجماعی نیاز داشتیم که بتوانیم از آن فضای امنیتی به یک فضای نسبتاً سیاسی عبور کنیم. این اجماع و ائتلاف بر روی کارگزاران حکومتی، نتایج بسیار مثبتی داشت، اما آفاتی که پیش تر به آنها اشاره کردم را داشته است. حالا به نظر می رسد این مسیر دیگر قابل تداوم نیست. شورای عالی اصلاحات بعد از انتخابات شوراهای شهر کارش به پایان رسید. اما آقایان عارف و موسوی لاری در تلاشند مجموعه جدیدی را ایجاد کنند که تکرار همان وضعیت است که جای نگرانی دارد. آقای خاتمی هم تحت فشار این جریان قرار دارد. دلیل انتشار این نامه در این تاریخ هشداری برای آن است که تکرار موقعیت این افراد در چنین شورایی دیگر قابل تحمل نیست.
انواع اصلاح ها عبارتند از: «اصلاح های ساده، زیگزاگ یا ABC، پهنه، مثلث و پیچیده». سه نوع کاربردی آن ها اصلاح های ساده، ABC و پیچیده هستند. روش معامله در هر یک از انواع اصلاح ها متفاوت است.
اصلاح هایی که تنها از یک موج تشکیل شده اند اصلاح های ساده نامیده می شوند. جهت یافتن انتهای اصلاح های ساده، معمولاً از تکنیک های معامله گری مبتنی بر خطوط و ابزار فیبو Ret استفاده می شود. تکنیک های رایج جهت یافتن انتهای اصلاح های ساده استفاده از انواع خطوط، یعنی خط روند صعودی، نزولی، چند محوره، چنگال اندروز و الگوی کفش است.
اصلاح های دارای سه موج را اصلاح های ABC می نامند. از مزایای این اصلاح ها، قابلیت تشخیص منطقه قیمتی و زمانی پایان آن ها است.
در این اصلاح ها
اصلاح بخار (انگلیسی: Steam reforming) روشی برای تولید هیدروژن، مونوکسید کربن و سایر محصولات مفید از سوخت های هیدروکربنی مانند گاز طبیعی می باشد. در این روش از یک دستگاه فرآورش به نام اصلاح کننده استفاده می شود که بخار را در دمای بالا با سوخت فسیلی واکنش می دهد. برای نمونه اصلاح متان بوسیله بخار، به طور گسترده ای در صنایع مختلف، با هدف تولید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.
کراکینگ
گاز صنعتی
اصلاح رفتار به انگلیسی (Behavior modification) به روش های اصلاح رفتار اطلاق می شود که در طول دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی مورد استفاده قرار می گرفت.بر اساس روش شناسی رفتاری ، رفتار بیرونی و عمومی فرد بوسیله اعمال پی آمدهای از پیش مشخص اصلاح می شد ، از جمله استفاده از مشوق های مثبت و منفی برای تقویت رفتار مطلوب ، یا به کار گیری مجازات مثبت و منفی یا/و خاموشی (Extinction) برای تضعیف رفتار مشکل ساز.
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_modification
ویکیپدیا انگلیسی http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_modification
اصلاح سه تیغ (به انگلیسی: A Close Shave) فیلمی ۳۰ دقیقه ای به کارگردانی نیک پارک با بازی فرانک پاول محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
فهرست فیلم های نیک پارک
اصلاح صورت (انگلیسی: Shaving) به تراشیدن موی صورت با تیغ اصلاح اطلاق می شود. برای این کار معمولاً از کف ریش یا خمیر ریش استفاده می شود.
سلمانی
ریش
موزدایی
زهار
اصلاح ضریب توان (به انگلیسی: Power factor correction) که با عبارت PFC نمایش داده می شود، فرایند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است. این فرایند ممکن است در طول انتقال انرژی الکتریکی و در پست های تبدیل ولتاژ انجام شود چراکه به این ترتیب راندمان تبدیل ولتاژ بالا می رود. این فرایند همچنین در مراکز مصرف به ویژه واحدهای صنعتی نیز مرسوم است چراکه به این ترتیب گذشته از کاهش هزینه ها مربوط به تهیه انرژی الکتریکی هزینه های مربوط به انتخاب کابل و تجهیزات تغذیه نیز کاهش می یابد.
ضریب توان
خازن
بار راکتیو
به طور کلی ضریب توان بالاتر در انتقال و تولید انرژی الکتریکی مناسب تر است چراکه در این صورت تلفات مربوط به انتقال و تولید کاهش می یابد و به این ترتیب هزینه های مربوط به تولید و انتقال نیز کاهش می یابند.
در یک مدار کاملاً مقاومتی شکل موج جریان و ولتاژ با هم هم زمان هستند (یعنی در یک زمان صفر و ماکسیمم می شوند). حال اگر در مدار بار راکتیوی مانند خازن یا القاگر وجود داشته باشد انرژی ذخیره شده در این نوع بارها باعث به وجود آمدن اختلاف بین شکل موج ولتاژ و جریان می شود. این انرژی ذخیره شده به منبع باز خواهد گشت در حالیکه تأثیر مثبتی در عملکرد بار نخواهد داشت. به این ترتیب یک مدار با ضریب توان پایین در مقایسه با یک مدار با ضریب توان بالا نیازمند جریان بیشتری برای ایجاد مقدار ثابتی از توان واقعی است.
بارهای الکتریکی که از جریان متناوب تغذیه می کنند از دو نوع توان تغذیه می کنند؛ توان اکتیو که کار مفید را انجام می دهد یا در واقع به شکل مطلوب انرژی که ممکن است انرژی مکانیکی یا گرمایی باشد تبدیل می شود، توان راکتیو که در واقع به علت ذخیره شدن انرژی در بارها راکتیو به وجود می آید و در پایان هر سیکل به منبع بازمی گردد. در واقع ضریب توان همان نسبت بین توان ظاهری و توان واقعی است که عددی بین ۰ و ۱ خواهد بود. وجود توان راکتیو موجب خواهد شد که توان واقعی از توان ظاهری کمتر باشد و به این ترتیب ضریب توان مقداری کمتر از ۱ داشته باشد.
اصلاح طلبان ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد:
اصلاح طلبی، جریان سیاسی
اصلاح طلبان ایران
اصلاح طلبان افغانستان، یک جریان سیاسی-اجتماعی در افغانستان
اندیشه اصلاح مجله ای با موضوع فرهنگی، اجتماعی و دینی است که از تیر ۱۳۹۴ به صورت ماهنامه به سردبیری لقمان ستوده در تهران منتشر می شود. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه جمال اسماعیلی است.
مهرنامه
لقمان ستوده
اندیشه ورزی در ساحت نظر و اصلاح گری در ساحت عمل، دو دغدغهٔ محوری و کانونی ماهنامهٔ اندیشه اصلاح است.
ماهنامهٔ فرهنگی، اجتماعی و دینی اندیشه اصلاح با شعار «اندیشه ورزی، اصلاح گری، دگرپذیری» خود را به ضیافت ارباب نظر و اصحاب اندیشه آورده است.
محمد قوچانی در شماره ۴۵ مهرنامه از ماهنامه اندیشه اصلاح به عنوان اولین مجله روشنفکری دینی اهل سنت یاد می کند.
جماعت دعوت و اصلاح
جماعت دعوت و اصلاح تشکّلی است مدنی، در چارچوب اندیشهٔ اسلامی که در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند.
عربی: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ‎"I Only Intend Reform."
فارسی: آزادی، عدالت، برادری "آزادی، برابری، برادری"
«جماعت دعوت و اصلاح» تشکّلی است مدنی در چارچوب اندیشهٔ اسلامی که با هدف حفظ اعتقادات و هویت اهل سنت ایران و نیز فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعهٔ همه جانبهٔ زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران در پرتو باور به کرامت ذاتی بشر، آزادی، عدالت، شورا، دگرپذیری و ارزش های بنیادین اخلاقی در ابعاد مختلف زندگی تشکیل شده است.
این تشکّل، برای ساختن آینده ای بهتر، از دانش و فناوری های روز بهره می گیرد و به اعتدال و میانه روی در تفکر و عمل و برقراری روابط و تعامل دموکراتیک با سایر احزاب، جنبش ها و تشکل ها پایبند است. هم چنین ارتقای سلامت جامعه و حفظ محیط زیست و اهتمام جدی به حقوق اعضا به عنوان سرمایه های انسانی و ارتقای توانمندی های آنان را از طریق آموزش مستمر، وظیفهٔ خود می داند.
جماعت دعوت و اصلاح، در کنگره چهارم که مردادماه سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، شعار خود را «کرامت انسانی، معنویت اسلامی و هویت ایرانی» تعیین کرد. دبیرکل جماعت در توضیحی اجمالی پیرامون این شعار اظهار داشت:
خمیر اصلاح و یا کف (فوم/Foam) اصلاح به صورت یا هرجا که مو رشد می کند مالیده می شود برای تسهیل کردن اصلاح و مخصوصا اصلاح صورت. به کارگیری خمیر/کف اصلاح سه اثر دارد:
روان کردن فرایند برش
خمیرهای تجاری مدرن اغلب در قوطی های اسپری هواپخش (en) فروخته می شوند ولی هنوز در تیوپ و ظرف هم فروخته می شوند. خمیرهای اصلاح در یک قوطی معمولا به صورت کف سفید و یا ژل توزیع می شوند، که زل اصلاح بعد از کمی مالیدن به صورت به کف تبدیل می شود.
بلند کردن موها با متورم سازی کراتین
خمیرهایی که در تیوپ و یا ظرف عرضه می شوند معمولا با یک فرچه اصلاح استفاده می شوند تا کف زیاد ایجاد کند.
کم حس کردن پوست
روز اصلاح یک روز مقدس مذهبی در مسیحیت پروتستان است که در ۳۱ اکتبر, همراه با هالووین به یادمان اصلاحات پروتستانی جشن گرفته می شود.
وب گاه رسمی جشن پانصدمین سالگرد
به طور سنتی تصور بر این است که در ۳۱ اکتبر ۱۵۱۷، راهب آلمانی مارتین لوتر اعلامیه نود و پنج ماده ای مارتین لوتر در سردر کلیسای همه قدیسان در ویتنبرگ، امپراتوری مقدس روم کوبید.
این روز برای کلیساهای لوتریانیسم و کالوینیسم اهمیت زیادی دارد و در اکثر ایالت های آلمان تعطیل رسمی است.
شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری در دادگاه ویژهٔ روحانیت) متن کامل کیفرخواست دادگاه ویژه روحانیت و دفاعیات حجت الاسلام عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین و مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامهٔ بسته شدهٔ خرداد، در این دادگاه است. این کتاب در همان سال با استقبال بالای مخاطبین مواجه شد و به چاپ هشتم رسید.
توهین و افترا به مسئولین و دستگاه های وابسته به نظام و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر و فعالیت تبلیغی علیه نظام.
مقابله با نظرات و دیدگاه های امام قدس سره و اهانت به معظم له.
نشر مطالب خلاف موازین دینی و اهانت به مقدسات مذهبی.
عبدالله نوری در مقدمه کتاب علت نام گذاری کتاب را این گونه ذکر می کند:
دفاعیات خود را شوکران نامیدم تا حکایت گر آرزو و آرمانی باشد. امید آن که در جمهوری اسلامی نقد مصلحانه و اصلاح طلبانه به مثابهٔ شوکرانی، خیرخواهان جامعه را با هزینه های سنگین یا حذف مواجه نسازد. اصلاح طلبی در عرصهٔ اقتدار باید به عملی عرفی و عادی بدل شود و همچون نسیمی روح بخش در عرصه عمومی، ضمیر شهروندان را هربار تازگی و صفای مکرر بخشد.
مقدمهٔ کیفرخواست اتهامات وی را اینگونه ذکر می کند:
فِرچهٔ اصلاح ابزاری از موی اسب و مانند آن است که شبیه یک جاروی کوچک است و برای سهولت اصلاح صورت یا موی سر، روی آن خمیر اصلاح می ریزند یا در ظرف حاوی کف اصلاح فرو می برند و به ریش و مو می مالند.
برس
فرچه کفش
کرم اصلاح یا خمیر اصلاح پس از آماده شدن با استفاده از فرچه اصلاح به صورت و سر یا هرجا که مو رشد می کند مالیده می شود برای تسهیل کردن اصلاح و مخصوصاً اصلاح صورت.
روان کردن فرایند برش
بلند کردن موها با متورم سازی کراتین
کم حس کردن پوست
به کارگیری خمیر/کف اصلاح سه اثر دارد:
کرم های تجاری معمولاً در تیوپ و ظرف فروخته می شوند. کرمهای اصلاح همچنین در قوطی های اسپری هواپخش (en) به صورت کف (فوم/Foam) یا ژل توزیع می شوند.
کرم های اصلاح که در تیوپ یا ظرف عرضه می شوند معمولاً یا مستقیم روی فرچه ریخته و روی موهای خیس کشیده می شود تا ایجاد کف کند و یا درون ظرفی ریخته می شود و با کمی آب ترکیب و هم زده می شوند تا کف زیاد ایجاد کند که آن را می توان روی صورت خشک هم مالید.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با اصلاح

اصلاح در جدول کلمات

اصلاح
رفرم
اصلاح عکس
رتوش
اصلاح کردن
نسخ
اصلاح | تغییر
رفرم
اشتباه اصلاح شده
مستدرک
اقتصاددانی که معتقد است اصلاح قیمت ها نهایت توسعه یافتگی نیست ولی قیمت های نادرست به بی فرجام ماندن توسعه منجر خواهد شد
تیمر
اقتصاددانی که معتقد است فقط نباید قیمت ها را اصلاح کرد که به توسعه یافتگی رسید ولی همین قیمت ها به بی فرجام ماندن توسعه یافتگی می انجامد
تیمر
بازسازی | اصلاح کردن
مرمت
تعمیر و اصلاح هرچیز
مرمت

معنی اصلاح به انگلیسی

adjustment (اسم)
تطبیق ، تنظیم ، تعدیل ، اصلاح ، میزان ، تسویه ، اسباب تنظیم ، الت تعدیل
reconciliation (اسم)
مصالحه ، اصلاح ، تلفیق ، اشتی
modification (اسم)
تعدیل ، اصلاح ، تصرف ، پیرایش ، تغییر و تبدیل
repair (اسم)
اصلاح ، تعمیر ، مرمت
correction (اسم)
اصلاح ، تصحیح ، غلط گیری ، تادیب
amendment (اسم)
اصلاح ، تصحیح ، ترمیم
shaving (اسم)
اصلاح ، تراشه ، تراش ، صورت تراشی ، چیز تراشیده
betterment (اسم)
اصلاح ، بهتری ، بهبودی ، بهبود
rectification (اسم)
اصلاح ، تصحیح ، جبران ، یکسوسازی ، راستگری
reparation (اسم)
اصلاح ، غرامت ، عوض ، تاوان ، تعمیر ، جبران غرامت ، غرامت جنگی
atonement (اسم)
اصلاح ، جبران ، کفاره ، دیه
revision (اسم)
اصلاح ، باز بینی ، مرور ، بازدید ، چاپ تازه ، چاپ اصلاح شده ، تجدید نظر ، رسیدگی ثانوی
reformation (اسم)
اصلاح ، تهذیب ، اصلاحات
regeneration (اسم)
اصلاح ، تهذیب اخلاق ، احیاء ، باز زاد ، باززایی ، نوزایش
emendation (اسم)
اصلاح
renovation (اسم)
اصلاح ، تعمیر ، نوسازی ، باز نوساخت

معنی کلمه اصلاح به عربی

الإصلاحي
تعديل اللائحة

اصلاح را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محدثه ١٦:٠٢ - ١٣٩٥/١٠/٠٣
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
سَژود sažud (سنسکریت: سَمشودهَنَ)
سَمپَد sampad (سنسکریت)
سادوت sãdut (سنسکریت: سادهوتوَ sãdhutva)
|

آرش ٢٠:٣٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٧
Fix
|

علی دوستی نوگورانی ٠٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢
بسامانی
|

اشکان ٠٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٧

لغت آریایی سلا śalai* که عرب آنرا صلاح مینویسد به معنای درستی خوبی صحت goodness است که شکل اصلی آن در زبان سکا-ختن ś�ḍe* به همین معناست زیرا مردمان سکا-ختن ل را جانشین د میساختند. بدل شدن سدا به سلا←صلاح مانند بدل شدن دیپ به معنای نوشتن (دبیر-دبستان) به لیپ در سنسکریت (لیپگر=نویسنده) و واژه اوستایی مدخ به واژه امروزین ملخ است. بدینسان روشن میشود واژگان عربی اصلاح اصلاحات اصلاحیه صالح مصلح اصلح مصلحت جعلی هستند. دانستنی است لغت صالح در عبری و عربی به معنای پیروز کامکار است.*پیرس‌: Dictionary of Khotan Saka by H. W. Bailey

|

نیمروز ١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩
"رتوش"، واژه ای فرنگی است نه پارسی ، خواهش می کنم ویرایش کند
|

غفار ١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٢١
بهسازی،بهبود
|

علی بهجو ١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩
اصلاح کردن= درست کردن ، بهبود بخشیدن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصلاح   • اصلاح چیست   • اندیشه اصلاح   • نوگرا   • اصلاح مو   • عبدالرحمن پیرانی   • معنی کلمه اصلاح   • اسلاح   • مفهوم اصلاح   • تعریف اصلاح   • معرفی اصلاح   • اصلاح یعنی چی   • اصلاح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصلاح
کلمه : اصلاح
اشتباه تایپی : hwghp
آوا : 'eslAh
نقش : اسم
عکس اصلاح : در گوگل


آیا معنی اصلاح مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )