برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1136 100 1

اصول آموزش نماز

اصول آموزش نماز در دانشنامه اسلامی

اصول آموزش نماز
روش ها و شیوه های آموزش نماز در کودکان و نوجوانان بر اصولی استوار است، که به ذکر مهمترین آنها در این نوشتار پرداخته شده است: فطری بودن مسائل دینی؛ اختیاری بودن مسائل دینی؛ تدریجی بودن آموزش؛ اعتدال و میانه روی؛ تکرار و مداومت؛ آسانگیری در آموزش؛ هماهنگی خانه، مدرسه و جامعه.
نیاز به پرستش و نیایش، یکی از نیازهای اساسی و عمیق در عمق روان بشر است. در بررسی تاریخی، این موضوع ثابت شده که پرستش، جزئی از وجود و کشش فطری انسان است. گاهی که میل و روح پرستش از سوی انبیا در مسیر صحیحی قرار گرفته، به خداپرستی ختم شده است. و گاهی بر اثر جهل، انحراف و لجاجت، موجودات و اشیای گوناگون پرستش شده اند. طبق نص صریح دین اسلام، برای ما مسلّم و متقن است که میل به پرستش، نیایش، کمال طلبی، حقیقت جویی و... در کودک امری فطری و درونی است. این موضوع را شواهد تاریخی ـ همچون: پرستش بت، خورشید و گاو و ساختن بهترین مکان ها برای معابد ـ و آیات و روایات تایید می کند.خداوند ـ تبارک و تعالی ـ در قرآن مجید می فرماید: «فاقم و جهک للدین حنیفاً فطرةَ الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. در آفرینش خدا تغییری نیست. این است همان دین پایدار ولی بیشتر مردم نمی دانند».
← اهمیت توجه والدین
انسان به اقتضای داشتن فطرت الهی، وجود چند بعدی و کرامت وجودی، موجودی مختار است که کرامتش را با اختیار خود می تواند کسب کند. در واقع از دیدگاه اسلام، انسان میل ها و جاذبه های معنوی دارد، که دیگر موجودات آن را ندارند. انسان قادر است که در برابر میل های درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنها را اجرا نکند، یا به بعضی از آنها پاسخ گوید و بعضی دیگر را کنترل نماید، یا از آنها در جهتی خاص استفاده کند. این توانایی انسان، به حکم نیروی اراده است که به فرمان عقل عمل می کند. این توانایی بزرگ، از مختصات انسان است. اساس این توانایی، آن است که انسان موجودی آزاد، انتخابگر و صاحب اختیار می باشد. در دعوت کودکان و نوجوانان به دین، باید به گونه ای عمل نماییم که احساس آزادی کنند. با توجه به این موضوع که انسان فطرتاً خداجو است، لازم است ...

ارتباط محتوایی با اصول آموزش نماز

اصول آموزش نماز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول آموزش نماز   • مفهوم اصول آموزش نماز   • تعریف اصول آموزش نماز   • معرفی اصول آموزش نماز   • اصول آموزش نماز چیست   • اصول آموزش نماز یعنی چی   • اصول آموزش نماز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول آموزش نماز
کلمه : اصول آموزش نماز
اشتباه تایپی : hw,g Hl,ca klhc
عکس اصول آموزش نماز : در گوگل

آیا معنی اصول آموزش نماز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )