برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1143 100 1

اصول الاربعة

معنی اصول الاربعة در لغت نامه دهخدا

اصول الاربعة. [ اُ لُل ْ اَ ب َ ع َ ] (ع اِ مرکب ) چهاربیخ (ریشه ٔ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس ). بیخ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس. (اختیارات بدیعی ) (تحفه ) (فهرست مخزن الادویه ) (الفاظ الادویه ). رجوع به فهرست مخزن الادویه و تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.

اصول الاربعة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول الاربعة   • مفهوم اصول الاربعة   • تعریف اصول الاربعة   • معرفی اصول الاربعة   • اصول الاربعة چیست   • اصول الاربعة یعنی چی   • اصول الاربعة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول الاربعة
کلمه : اصول الاربعة
اشتباه تایپی : hw,g hghvfuة
عکس اصول الاربعة : در گوگل

آیا معنی اصول الاربعة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )