برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1142 100 1

اصول الاربعه

معنی اصول الاربعه در لغت نامه دهخدا

اصول الاربعة. [ اُ لُل ْ اَ ب َ ع َ ] (ع اِ مرکب ) چهاربیخ (ریشه ٔ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس ). بیخ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس. (اختیارات بدیعی ) (تحفه ) (فهرست مخزن الادویه ) (الفاظ الادویه ). رجوع به فهرست مخزن الادویه و تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.

معنی اصول الاربعه به فارسی

اصول الاربعه
ترکیب چهار بیخ . بیخ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس .

اصول الاربعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول الاربعه   • مفهوم اصول الاربعه   • تعریف اصول الاربعه   • معرفی اصول الاربعه   • اصول الاربعه چیست   • اصول الاربعه یعنی چی   • اصول الاربعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول الاربعه
کلمه : اصول الاربعه
اشتباه تایپی : hw,g hghvfui
عکس اصول الاربعه : در گوگل

آیا معنی اصول الاربعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )