برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1098 100 1

اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی

اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی در دانشنامه ویکی پدیا

اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی
قواعد یا اصول دوازده گانه خوشنویسی قواعدی است که در اغلب خطوط رایج در خوشنویسی اسلامی به ویژه در خطوط ششگانه و خط نستعلیق به کار برده می شود. تنظیم این قواعد که بیش از هزار سال دوام یافته و اعتبارش را حفظ کرده به ابن مقله بیضاوی شیرازی (شوال ۲۷۲- ۳۲۸ قمری/ مارس ۸۸۶ -۹۴۰ میلادی)، وزیر ایرانی عباسیان به کمک برادرش ابوعبدالله حسن در اواخر سده سوم و اوایل سده چهارم هجری نسبت داده می شود.
قاعدهٔ اصول (استواری): به معنی حسن نگارش حروف و استحکام آنها از جهات: قوت، ضعف، سطح، دور، صعود، نزول، سواد، بیاض و ارسال است.
قاعدهٔ نسبت یا تناسب (هم اندازگی): بدین معنی که حروف و شکل های مشابه هم، در همهٔ موارد به یک اندازه باشند.
قاعدهٔ ترکیب (هماهنگی): یعنی آمیزش و درکنارهم قرار گرفتن هماهنگ و دلپذیر حروف، کلمات، جمله ها و سطرها با یکدیگر به گونه ای که از حسن ترکیب برخوردار باشد.
قاعدهٔ کرسی (قالب پذیری): یعنی نوشتن با توجه به خط کرسی انجام شود. کرسی کوچکترین مستطیلی است که واژه ها و حرف ها را در بر می گیرد و با زاویه قلم گذاری برابر است.
ابن مقله با تکمیل و دسته بندی خط های گوناگونی که در میان رونویسان و خوشنویسان آن زمان رواج داشت و گفته می شود که در آن زمان بسیار متنوع شده بود، خطوط را سامانمند کرد. آنان پایهٔ خطوط را بر سطح و دور نهادند یعنی میزان خطوط یا حرکات مستقیم یا منحنی. ابن مقله با مهندسی کردن ابعاد حروف و تعیین اساس قواعد دوازده گانه در خط، خوشنویسی و اندازه حروف را براساس نقطه سنجید. او برای هر خط طول الف و اندازه یک حرف دایره ای شکل را مبنا قرار داد.
قواعد یا اصول دوازده گانه خوشنویسی گام مهمی در ارتقاء نگارش حروف با خط خوش به هنر خوشنویسی و ممتاز کردن این خوشنویسی اسلامی از این هنر در نزد سایر ملل به شمار می رود.
همچنین ابن مقله از دسته بندی خط های موجود، خطوطی را معرفی کرد که به خطوط ششگانه یا اقلام سته معروف شدند. این خطوط عبارتند از: مُحَقَق، ریحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقیع. وجه تمایز این خطوط در اختلاف شکل حروف و کلمات و همچنین نسبت سطح و دور در هر کدام می باشد. او برای این خطوط قواعدی وضع کرد که به اصول دوازده گانه خوشنویسی معروفند و بعدها در خطوط ابداعی دیگر نیز همین ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی   • مفهوم اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی   • تعریف اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی   • معرفی اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی   • اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی چیست   • اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی یعنی چی   • اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی
کلمه : اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی
اشتباه تایپی : hw,g n,hcni 'hki o,a k,dsd hsghld
عکس اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی : در گوگل

آیا معنی اصول دوازده گانه خوش نویسی اسلامی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )