انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 919 100 1

معنی اطاعت در لغت نامه دهخدا

اطاعت. [اِ ع َ ] (ع مص ) مأخوذ از تازی ، فرمانبرداری. (ناظم الاطباء). فرمانبرداری کردن. (ترجمان تهذیب عادل بن علی ص 14). فرمان بردن. (آنندراج ). طاعت. فرمان کردن. فرمانبری. طوع. امتثال. انقیاد. || فروتنی و تواضع و تسلیم شدگی. || تفویض کردگی. || متابعت. || وفاداری. || تعظیم و کرنش و اظهارکوچکی و بندگی. (ناظم الاطباء). رجوع به اطاعة و اطاعه شود. || در تداول متدینان ، بجا آوردن امر و ترک مطالب منهیه. اعلی درجه ٔ تکالیف بنی نوع بشرنسبت به خدای تعالی اطاعت است. (قاموس کتاب مقدس ).
- اطاعت داری ؛ فرمانبری کردن. فرمانبرداری. فرمان بردن : باز آنک بچند کرت سلطان او را به اطاعت داری خوانده بود. (جهانگشای جوینی ).
رجوع به اطاعت و اطاعة و اطاعه و اطاعت کردن شود.
- اطاعت داشتن ؛ فرمان بردن. فرمان برداری. مطیع بودن. فرمانبری کردن.
- اطاعت شدن ؛ در تداول عامه : اطاعت می شود؛ بچشم. بر سر و چشم. برضا و رغبت. سمعاً و طاعةً. با کمال میل. از بن دندان. بطیب خاطر. از ته دل. از بن گوش.
- اطاعت کردن ؛ امتثال کردن. فرمانبری. اطاعت داری. فرمان بردن. فرمان بردار شدن. طاعت بردن. مطیع شدن. گردن نهادن.
- اطاعتگری ؛ امتثال و فرمانبرداری. (آنندراج ).
- || متابعت ظلم و فرمان.
- || تواضع و فروتنی. (ناظم الاطباء).
رجوع به اطاعت و اطاعت داری و اطاعت کردن شود.
- اطاعت نمودن ؛ امتثال نمودن. فرمانبری کردن. اطاعت کردن. رجوع به مجموعه ٔ مترادفات ص 43، و اطاعت کردن و اطاعت شود.

اطاعة. [ اِ ع َ ] (ع مص ) منقاد شدن به کسی. (از اقرب الموارد). فرمانبرداری کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). طاعت. (اقرب الموارد). رجوع به اطاعت و اطاعه شود. || رسیدن میوه ٔ درخت. (از اقرب الموارد). رسانیدن درخت میوه را. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رسیده شدن میوه ٔ درخت. (آنندراج ). || آماده شدن میوه برای چیدن. (از اقرب الموارد). حاضر گردیدن میوه برای چیدن. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || فراخ شدن علف چراگاه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). فراخ شدن چراگاه. (تاج المصادر بیهقی ). اطاعت چراگاه برای کسی ؛ وسعت یافتن آن و آماده شدن برای چراندن هرچه بخواهد. (از اقرب الموارد).

معنی اطاعت به فارسی

اطاعت
فرمانبرداری کردن، فرمان بردن ، فرمانبرداری، فرمانبری
( مصدر ) ۱ - فرمان بردن گردن نهادن فرمان برداری کردن . ۲ - ( اسم ) فرمان برداری .

معنی اطاعت در فرهنگ معین

اطاعت
(اِ عَ) [ ع . اطاعة ] (مص م .) ۱ - فرمان بردن ، گردن نهادن . ۲ - (اِمص .) فرمان بری .

معنی اطاعت در فرهنگ فارسی عمید

اطاعت
دستور یا خواهش کسی را اطاعت کردن، فرمان برداری کردن، فرمان بردن، فرمان برداری، فرمان بری.

اطاعت در دانشنامه اسلامی

اطاعت
فرمان بردن را اطاعت گویند. در فقه از آن در باب هایی نظیر طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، حج، جهاد و نکاح و مانند آن ها سخن رفته است. مطابقت عمل مکلّف با حکم واقعی شرع را اطاعت گویند.
اطاعت، مقابل عصیان و به معنای موافقت واقعی مکلف با حکم خداوند است که یا از راه قطع یا حجت معتبر به دست آمده باشد، مثل این که انسان به حرمت چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم حرام باشد؛ یعنی قطع او مطابق واقع باشد.
معانی اطاعت
این واژه از ریشه «ط ـ وع» (ضد کَرْه) به معنای فرمان بردن همراه با خضوع و رغبت است. در تفاوت اطاعت با «اِتّباع» و «اجابت» گفته اند: اطاعت فرمانبری از موجودی برتر است، درحالی که اِتّباع، مطلق پیروی با فرمان یا بدون فرمان، و اجابت، پذیرش درخواست موجود زیر دست است.
واژه اطاعت در قرآن
واژه اطاعت و مشتقات آن ۷۸ بار در قرآن به کار رفته و مضمون آن از برخی آیات نیز که مشتمل بر این واژه و مشتقات آن نیست، استفاده می شود.
اقسام اطاعت
...

...
اطاعت اغلب در پذیرش فرمان به کار می رود.
اطاعت از ماده طوع در مقابل کَرَه به معنای انقیاد است و غالباً در پذیرش فرمان به کار می رود.
مقومات اطاعت
و اجرای فرمان همراه با رغبت و خضوع از مقومات آن است؛ به گونه ای که در صورت فقدان هر یک از این سه، نقیض آن - که کراهت و ناخوش آیندی است ، صدق خواهد کرد.
اقسام اطاعت
اطاعت به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم می شود که مورد نظر در این مدخل هر دو می باشد و از واژه های «اتّخذ»، «اجاب»، «اذعن»، «اذن»، «اقتدا»، «تبع»، «سجد»، «سخّر»، «سلم»، «طوع»، «فعل»، «قنت» و مشتقات آن ها استفاده شده است.
عناوین مرتبط
...
آزر، شیطان پرست نبوده و بت می پرستیده؛ و نهی از پرستش شیطان، نهی از پیروی اوست. وی از شیطان اطاعت می کند. اگر آزر از شیطان پی روی کند، به عذاب الهی تهدید می شود؛ اما در صورت پی روی از ابراهیم (علیه السلام)، به صراط مستقیم رهنمون می شود.
آزر از شیطان اطاعت می کند: •• «وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا»؛ «در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که او بسیار راستگو، و پیامبر (خدا) بود!».
← تفسیر آیه
در صورتی که آزر از شیطان پیروی کند، به عذاب الهی تهدید می شود: •• «وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا»؛ «در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که او بسیار راستگو، و پیامبر (خدا) بود!». •• «إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِی عَنکَ شَیْئًا»؛ «هنگامی که به پدرش گفت: «ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود، و نه می بیند، و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟!».
← تفسیر آیه
آزر در صورت پیروی از ابراهیم (علیه السلام) به صراط مستقیم رهنمون می شود: •• «وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا»؛ «در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که او بسیار راستگو، و پیامبر (خدا) بود!». •• «إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِی عَنکَ شَیْئًا»؛ «هنگامی که به پدرش گفت: «ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود، و نه می بیند، و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟!». •• «یَا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا»؛ «ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ بنابراین از من پیروی کن، تا تو را به راه راست هدایت کنم!».
← تفسیر آیه
...
آسمان ها فرمان بردار خداوند هستند؛ ازاین رو پس از طوفان نوح (علیه السلام) آسمان ها از فرمان پروردگار اطاعت کرده، ریزش باران از آن ها متوقف می شود.
آسمان ها، مطیع و فرمان بردار خداوندند: •• «ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاء وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ»؛ «سپس به آفرینش آسمان پرداخت؛ در حالی که به صورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: «به وجود آیید (و شکل گیرید)، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند: «ما از روی طاعت می آییم (و شکل می گیریم)!».
← تفسیر آیه
پس از طوفان نوح (علیه السلام) آسمان ها از فرمان پروردگار اطاعت کرده، ریزش باران از آن ها متوقف می شود: •• «وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءکِ وَیَا سَمَاء أَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاء وَقُضِیَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ وَقِیلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ»؛ «و گفته شد: «ای زمین، آبت را فرو بر! و ای آسمان، خودداری کن! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی، پهلو گرفت؛ و (در این هنگام،) گفته شد: دور باد قوم ستمگر (از سعادت و نجات و رحمت خدا!)».
← بیان تفسیری آیه
 ۱. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۱۱.    
...
تحقق اطاعت از طریق عمل مطابق همه اطراف علم اجمالی را اطاعت اجمالی گویند.
اطاعت اجمالی، مقابل اطاعت تفصیلی می باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می باشد؛ یعنی او به طور معین نمی داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک «مکلف به» واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می آورد.
نکته
اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می شود که در این صورت واجب نخواهد بود.
عناوین مرتبط
...
پی روی از امامان معصوم (علیهم السلام) واجب و هم سنگ اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه وآله) است. اطاعت از ائمه (علیهم السلام)، یکی از نشانه های ایمان به خدا و قیامت است؛ هم چنین سبب سعادت انسان در آخرت شده، فرجام نیکویی را دربر دارد.
پی روی از امامان معصوم (علیهم السلام) واجب است: •• «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً»؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا الأمر (= اوصیای پیامبر) را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است».
← تفسیر آیه
اطاعت از امامان معصوم (علیهم السلام)، فرجام نیکویی را دربر دارد:
← دارای عاقبتی نیکو
 ۱. ↑ نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
...
یهودیان از احبار بدون هیچگونه سوالی اطاعت می کردند.
اطاعت بی چون و چرای یهود از احبار : و من الذین هادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا...
در قرآن کریم کلمه شریعت یکبار آمده است و پیامبر صلی الله علیه وآله نیز مانند بقیه مردم موظّف به پیروی از آن شریعت شده است که مأمور به ابلاغ آن برای مردم است.
«ثمّ جعلنـک علی شریعة مّن الأمر فاتّبعها ولاتتّبع أهواء الّذین لایعلمون» سپس تو را بر شریعت و آئین حقی قرار دادیم از آن پیروی کن و از هوسهای سرکش کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن! .
← معنای شریعت
 ۱. ↑ جاثیه/سوره ۴۵، آیه ۱۸.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۲۸۹، برگرفته از مقاله «اطاعت از اسلام ».    
...
امامت جزء اصول دین است و اطاعت از او موجب قبول طاعات و دخول در بهشت است، و در قرآن هم امر به اطاعت از امام شده است.
برخی معیار مطاع بودن (اطاعت شدن) را این می دانند که جزء اصول دین فرض باشد. در حالی که اطاعت امر والدین با این که جزء اصول دین نیست، در قرآن مطرح شده است. و از سوی دیگر، مطاع بودن معاد اصلا بی معنی است، با این که مسلما جزء اصول دین است. پس مطاع بودن معیار و اصول دین نمی باشد. و اگر هم فرضا مطاع بودن، معیار اصول دین باشد، اطاعت از امام نیز در قرآن مطرح شده است، در آن جا که می فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» چرا که در این آیه اطاعت از اولی الامر هم ردیف اطاعت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) می آمده و با یک صیغه خداوند متعال، امر به اطاعت بی قید و شرط از آن ها کرده است که نشانه یکسانی اطاعت از آن ها و عصمتشان می باشد. چنان که حتی بعضی از مفسران بزرگ سنی نیز از آیه، عصمت، اولی الامر را فهمیده و به آن تصریح کرده اند. و طبق آیه تطهیر ، این مقام (عصمت)، مخصوص ائمه اهل بیت (علیهم السّلام) می باشد. و طبق روایات شیعه و سنی مراد از اولی الامر در آیه شریفه، ائمه اهل بیت (علیهم السّلام) می باشد که در برخی از آن ها، نام همه آن ها هم به ترتیب ذکر شده است.
امامت جزء اصول دین
- بعضی از علمای شیعه، امامت را جزء اصول دین می شمارند و بعضی هم جزء اصول مذهب، ولی طبق ادله و شواهدی، می توان امامت را از اصول دین برشمرد که عبارتند از:
← محور دین
اطاعت از امامان (قرآن)؛ اطاعت؛ امامان دوازده گانه.
این مقاله درباره لزوم اطاعت از امامان معصوم علیهم السّلام و ارزش و عاقبت اطاعت بحث می کند.
اطاعت از امامان معصوم علیهم السّلام بر همه لازم است:یـایها الذین ءامنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.... ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر (اوصیای پیامبر) را!از ظاهر آیه استفاده می شود که «اولی الامر» باید معصوم باشند. زیرا اطاعت از اولی الامر در ردیف اطاعت از خدا و رسول صلی الله علیه و آله وسلّم آمده است و لازمه آن، عصمت اولی الامر است. زیرا امر به اطاعت آنان به صورت مطلق، با فرض احتمال خطا و گناه، سبب تناقض بین اطاعت مطلق و فرض عدم جواز اطاعت در موارد گناه خواهد شد و این با حکمت خداوندی ناسازگار است. امام باقر علیه السّلام نیز «اولی الامر» را امامان معصوم علیهم السّلام دانسته اند.
عاقبت اطاعت از معصوم
در این آیه ارزشمندی و نیک فرجامی اطاعت از امامان علیهم السّلام را بیان می کند:یـایها الذین ءامنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم... ذلک خیر و احسن تاویلا. ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر (اوصیای پیامبر)را! ..... این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
آیه اطاعت به آیه ۵۹ سوره نساء ، در باره وجوب اطاعت از خدا ، پیامبر و اولی الامر اطلاق می شود.
به آیه ۵۹ سوره نساء "آیه اطاعت" می گویند: (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا)؛ " ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را(نیز) اطاعت کنید پس هر گاه در امری(دینی) اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به( کتاب ) خدا و( سنت ) پیامبر(او) عرضه بدارید این بهتر و نیک فرجام تر است ".
نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
طبق نقل شیخ طوسی و دیگران از امام باقر علیه السّلام و امام صادق علیه السّلام ؛ منظور از اولوا الامر در آیه، ائمه اطهار علیه السّلام هستند؛ خدای متعال بر اساس این ایه، اطاعت و فرمانبرداری از ائمه اطهار علیه السّلام را مانند اطاعت از خود و پیامبرش بر مردم واجب کرد.مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از "اولواالامر" امامان معصوم علیه السّلام هستند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسلامی در همه شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به آن ها سپرده شده است و غیر آن ها را شامل نمی شود. البته کسانی که از طرف آن ها به مقامی منصوب شوند با شروط معینی اطاعتشان لازم است.
دیدگاه اهل سنت درباره الواالامر
مفسران اهل سنت درباره اولواالامر دیدگاه های متفاوت دارند؛ از جمله: اولواالامر یعنی زمامداران و حکام؛ نمایندگان عموم طبقات؛ عالمان و دانشمندان؛ فرماندهان لشکر؛ صحابه و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و…. همه مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت بر عصمت اولواالامر اذعان دارند.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۸۰.    
...
به آیه 59 سوره نساء/ 4 «آیه اطاعت» نام داده اند؛ زیرا مؤمنان را به اطاعت از خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و اولی الأمر فرمان داده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ...»
شیخ طوسی می گوید: اطاعت در این آیه مطلق است و فقط اطاعت از معصوم و کسی که از گناه مصون باشد، به طور مطلق روا است؛ بنابراین، مقصود از اولی الأمر باید معصوم باشد تا اطاعت او به طور مطلق روا باشد. وی همچنین آورده است: عالمان امامیه اتفاق دارند در این که مقصود از اولی الأمر، امامان از آل محمدند.
بسیاری از روایات شیعه، «اولی الأمر» را به امامان معصوم علیهم السلام تفسیر کرده است. در برخی روایات اهل سنت نیز به علی علیه السلام و در برخی به علی و حسن و حسین علیهم السلام تفسیر شده است.


اطاعت در جدول کلمات

اطاعت
فرمانبرداری
اطاعت شده
مطلع
اطاعت کردن
تمکین
رفتار خشونت آمیز برای ترساندن یا وادار به اطاعت کردن کسی
زهر چشم

معنی اطاعت به انگلیسی

submission (اسم)
واگذاری ، سرافکندگی ، تابع ، انقیاد ، تسلیم ، تفویض ، اطاعت ، فرمان برداری ، اظهاراطاعت
obedience (اسم)
متابعت ، تمکین ، خشوع ، اطاعت ، فرمان برداری ، حرف شنوی ، رامی
subordination (اسم)
تبعیت ، مادونی ، اطاعت ، فرمان برداری ، مرئوسی
subjugation (اسم)
انقیاد ، اطاعت ، مطیع سازی ، مقهور سازی

معنی کلمه اطاعت به عربی

اطاعت
طاعة
استعصى
اعص
اِرْتَسَم
اسمع , طع
عصيان

اطاعت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی اطاعت

Princess ٢٠:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٣
امر به جا آوردن
|

مريم ٢٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٣
بندگي
|

هلن ٢٠:٥٩ - ١٣٩٦/١١/١٤
پیروی
|

نسترن بصيرى ٢١:١١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
پيروى كردن از كسي. فرمانبرداري.
|

پیشنهاد شما درباره معنی اطاعتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اطاعت در جدول   • مترادف اطاعت   • معنی اطاعت   • اطاعت از خداوند   • مفهوم اطاعت   • برای اطاعت از خدا چه کار کنیم   • اطاعت امر   • اطاعت از فرمانده   • تعریف اطاعت   • معرفی اطاعت   • اطاعت چیست   • اطاعت یعنی چی   • اطاعت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اطاعت
کلمه : اطاعت
اشتباه تایپی : hxhuj
آوا : 'etA'at
نقش : اسم
عکس اطاعت : در گوگل


آیا معنی اطاعت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )