برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1151 100 1

اطاق کوچک زیر شیروانی

معنی اطاق کوچک زیر شیروانی به انگلیسی

attic (اسم)
اطاق کوچک زیر شیروانی

معنی کلمه اطاق کوچک زیر شیروانی به عربی

اطاق کوچک زیر شیروانی
غرفة علوية

اطاق کوچک زیر شیروانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اطاق کوچک زیر شیروانی   • مفهوم اطاق کوچک زیر شیروانی   • تعریف اطاق کوچک زیر شیروانی   • معرفی اطاق کوچک زیر شیروانی   • اطاق کوچک زیر شیروانی چیست   • اطاق کوچک زیر شیروانی یعنی چی   • اطاق کوچک زیر شیروانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اطاق کوچک زیر شیروانی
کلمه : اطاق کوچک زیر شیروانی
اشتباه تایپی : hxhr ;,]; cdv adv,hkd
عکس اطاق کوچک زیر شیروانی : در گوگل

آیا معنی اطاق کوچک زیر شیروانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )