برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1227 100 1

اعتصاب

/'e'tesAb/

برابر پارسی: ایست کاری، دست از کارکشی

معنی اعتصاب در لغت نامه دهخدا

اعتصاب. [ اِ ت ِ ] (ع مص )صبر گزیدن و خوشنود شدن بچیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). و بدین معنی با حرف «باء» متعدی شود. || عصبه عصبه شدن قوم. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || بستن فخذناقه را برای دوشیدن. (از منتهی الارب ). بستن فخذناقه را تا بدوشد. (ناظم الاطباء). ران شتر را بستن برای دوشیدن. (از اقرب الموارد). || کلاه بر سر نهادن و عمامه بر سر نهادن. (از آنندراج ). کلاه یا عمامه بر سر نهادن. (ناظم الاطباء). مقنعه بسر بستن. (از اقرب الموارد). عمامه در سر بستن و تاج بر سر نهادن. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). || تاج بر سر نهادن پادشاه. (از اقرب الموارد). || کوشش نمودن شتر. (آنندراج ). این معنی در فرهنگهای عربی دیده نشد و کلمه ٔ اعصوصبت بدین معنی است و بظاهر محرف و مصحف شده است. || (ع مص ) دست از کار کشیدن گروهی و گرد آمدن آنان برای وصول بهدف معین از قبیل تحصیل آزادی ، کاستن ساعات کار، اضافه حقوق و غیره. (از فرهنگ فارسی معین ). گرد آمدن مردمان. (یادداشت بخط مؤلف ). اعتصاب نوع خاصی از سازشهای کارگری و تظاهری از مبارزه ٔ طبقاتی است که بمنظور پیشرفت درباره ٔ هدفی صنفی از قبیل ازدیاد مزد کارگران و تقلیل ساعات کار و بطور کلی برای انجام یافتن امری که متضمن بهبود حال اعتصاب کنندگان باشد، انجام میگیرد. اعتصاب حس طبقاتی را بیدار و آنرا نمودار میسازد و از جهت مادی معلوم میدارد که بین کارفرما و مزدور تصادم و تضاد منافع وجود دارد،و متوجه میسازد که چیزی خود را بین کار و سرمایه قرار میدهد که همان مؤسسات و کارفرمایان هستند. از جهت معنوی نیز اعتصاب تأثیر دارد، چه این احساس را قوت میدهد که سازش اجتماعی با اربابان و صاحب کاران غیرممکن است و از اینرو همبستگی کارگران را با هم تقویت مینماید. از این ملاحظات گذشته اعتصاب یک نوع وسیله ٔانقلابی در مبارزه ٔ طبقاتی است که بواسطه ٔ آن دستگاه تولید سرمایه داری مختل میشود و طبقه ٔ مزدور بدان وسیله نائل میشود که پیروزیهای اجتماعی بچنگ آرد و به این جهت است که اعتصاب راه را برای انقلاب اجتماعی باز مینماید. هنگامی که اعتصاب صورت کلی و عمومی پیدا کند تأثیرات آن بحداکثر قوت و شدت خود میرسد. اهمیت هم پیمانی و اعتصاب که از مظاهر آن است ...

معنی اعتصاب به فارسی

اعتصاب
۱ - ( مصدر ) صبر کردن ( غم ) ۲ - خشنود شدن به چیزی ( غم ) ۳ - دست از کار کشیدن گروهی و گرد آمدن آنان برای وصول بهدف معینی از قبیل تحصیل آزادی کاستن ساعات کار اضافه حقوق و غیره . جمع : اعتصابات .
اعتصابی که از طرف عموم اعلام شود .
عذا نخوردن امساک کردن از خوردن و آشامیدن بمنظور تهدید و ارعاب متصدیان امور برای رسیدن به امری .
یا اعتصاب وحشی . مقابل اعتصاب منظم .
اعتصابی که در یک رشته یا عده از مشاغل بمنظور اصلاح شرایط کار یا مقاومت در مقابل تقاضاهای غیر عادلانه کار فرمایان صورت میگیرد .
اعتصابی که ابتدا در قسمتهای جدا جدا شروع شده و بتدریج حفره های وسط پر گردیده و سراسر یک رشته را فرا میگیرد .
اعتصابی که بوسیله تشکیلات سندیکائی داخلی اعلام و ایجاد گردد و عوامل خارجی آنرا تحریک و تقویت ننموده باشد .
اعتصابی که ادراه کردن آن از طرف سندیکاهای اعلام کننده باشکال برخورد .

معنی اعتصاب در فرهنگ معین

اعتصاب
(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .) دست از کار کشیدن به منظور رسیدن به هدفی خاص .

معنی اعتصاب در فرهنگ فارسی عمید

اعتصاب
دست از کار کشیدن گروهی از کارگران یا کارمندان برای اعتراض یا رسیدن به هدفی خاص.

اعتصاب در دانشنامه اسلامی

نخوردن غذا جهت اعتراض را اعتصاب غذا گویند. از آن در باب اطعمه و اشربه سخن رفته است.
اعتصاب غذا جایز است و نمی توان کسی را به خوردن غذا مجبور کرد، مگر نخوردن به حدّ ضرر شدید برسد یا شخص در معرض مرگ قرار گیرد. در این صورت، ادامۀ اعتصاب حرام و بر دیگران واجب است غذا در اختیار او قرار دهند و در صورت اصرار بر اعتصاب، او را به خوردن مجبور کنند.

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
نخوردن غذا جهت اعتراض. از آن در باب اطعمه و اشربه سخن رفته است.
اعتصاب غذا جایز است و نمی توان کسی را به خوردن غذا مجبور کرد، مگر نخوردن به حد ضرر شدید برسد یا شخص در معرض مرگ قرار گیرد. در این صورت، ادامه اعتصاب حرام و بر دیگران واجب است غذا در اختیار او قرار دهند و در صورت اصرار بر اعتصاب، او را به خوردن مجبور کنند.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 1، ص 565.

اعتصاب در دانشنامه ویکی پدیا

اعتصاب
اعتصاب (به انگلیسی: strike-action)به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.
تظاهرات
اعتراض
انتقاد
انقلاب
خیزش
دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار، یا کاستن از ساعت های کار است.
اعتصاب از پی انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقۀ کارگر، که زادهٔ این انقلاب بود، برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازمانهایی زد و این سازمان ها از اعتصاب همچون وسیله ای کارآمد برای رسیدن به خواست های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروی انتظامی اعتصاب ها را در هم می شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می کشیدند، اما از نیمهٔ قرن ۱۹ به بعد، بر اثر مبارزات کارگران، اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه های اجتماعی (کارمندان، دانشجویان، و کارکنان مشاغل آزاد) نیز راه یافت و از اوایل قرن بیستم احزاب سازمان های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف های سیاسی استفاده کردند و پیروان سندیکالیسم و آنارشیسم این اعتصاب ها را همچون حربه ای کارآمد برای واژگون کردن دولت تبلیغ کردند. در اعتصاب همگانی تمام یا اکثر کارگران رشته های گوناگون صنعت و ارتباطات یک شهر، ناحیه، یا کشور، برای رسیدن به هدف های سیاسی یا حرفه ای خود، دست از کار می کشند. در اعتصاب های همگانی که جنبهٔ سیاسی دارند، گاه اکثر مردم یک کشور از کار دست می کشند، به جز کسانی که کارهای بسیار ضروری از نظر اجتماعی، مانند خدمات آب و برق و بهداشت را بر عهده دارند. در رژیم های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است.
در ایران دو قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. در سال های قبل از ۱۳۳۷ زمانی که مجلس می خواست برای قانون کار مواردی را تهیه کند موضوع اعتصاب را هم مدنظر قرار داد. در سال ۱۳۲۸ نمایندگان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اعتصاب در دانشنامه آزاد پارسی

اِعتصاب (strike)
امتناع جمعیِ کارکنان از کارکردن در شرایطی که کارفرما مقرر داشته است. اعتصاب به علت های گوناگون برپا می شود، ازجمله به علت اختلاف بر سر دستمزد و شرایط استخدام، همدردی با سایر کارگران اعتصابی، کشمکش های حقوقی بین دو اتحادیه یا با اهداف صرفاً سیاسی. اعتصاب هایی که به تأیید اتحادیه مرکزی نرسیده باشند (اعتصاب خودسرانه)، ممکن است علاوه بر مخالفت با کارفرما به مخالفت با رهبری اتحادیه نیز سوق داده شوند. تقریباً در همۀ کشورهای صنعتی حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شده است، اگرچه در برخی از این کشورها کوشش برای حل اختلاف قبل از اقدام به اعتصاب ضروری است و در برخی کشورها هم اعتصاب های صرفاً سیاسی و اعتصاب کارمندانِ دولت ممنوع است. انواع و اهداف اعتصاب ها و فراوانی آن ها به عوامل گوناگونی نظیر نظام سیاسی هر کشور، تاریخ آن، و نقش اتحادیه های کارگری بستگی دارد. در اغلب موارد، هدف از اعتصاب یا تهدید به آن تحمیل هزینه بر کارفرما، در صورت موافقت نکردن با دستمزد درخواستی یا تقاضاهای دیگر از سوی اتحادیه است. در برخی کشورها، نظیر ژاپن، اعتصاب های کارگری برای ایجاد وقفۀ طولانی در تولید نیست و بیشتر به تظاهرات شبیه است. در برخی کشورهای اروپای غربی نیز گاه اعتصاب ها انگیزۀ سیاسی داشته و از آگاهی طبقاتی عمومی کارگران ناشی می شوند. در کشورهایی که حکومت آن ها گرایش شدید سوسیالیستی دارند، ممکن است اعتصاب هایی برای مخالفت با دولت و خط مشی آن برپا شوند.

ارتباط محتوایی با اعتصاب

اعتصاب در جدول کلمات

چریک و مبارز ایرلندی که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت
بابی ساندز
مبارز هندی که به خاطر اعتصاب در زندان درگذشت
بابی ساندز

معنی اعتصاب به انگلیسی

strike (اسم)
ضربه ، اصابت ، برخورد ، ضربت ، ضرب ، اعتصاب
sit-in (اسم)
قطع کار ، اعتصاب ، حضور در محلی بعنوان اعتراض
turn-out (اسم)
اجتماع ، ازدحام ، تولید ، اعتصاب ، اعتصابگر
stay-in strike (اسم)
اعتصاب

معنی کلمه اعتصاب به عربی

اعتصاب
ضربة
الإضراب الشامل
الإضراب العام
الإضراب عن الأکل ، إضراب عن الطعام
ضربة

اعتصاب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
شوریدن.بر آشفتن بجای اعتصاب.
نسترن بصيرى
مخالفت كردن با نظر ديگران
ب. الف. بزرگمهر
دست کشیدن از [کاری]

نمونه:
فلانی سه روز از خورد و خوراک دست کشید. (فلانی سه روز اعتصاب غذا کرد.)
ب. الف. بزرگمهر
از کار بازایستادن، دست از کار شستن

افزون بر �دست از کار کشیدن� که پیش تر پیشنهاد نموده بودم.
......💋Alsa
دست از کار کشیدن
کاسپین پور
باید دید که ریشه این واژه عصب است یانه ، اگر عصب باشد این واژه آریایی است و واژه ضربه نیز آریایی است که عرب آن را به جای این واژه بکار می برد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعتصاب چیست   • اعتصاب رانندگان   • انواع اعتصاب   • اعتصاب غذای بابی ساندز   • اعتصاب کارگران   • اعتصاب غذا پتروشیمی پردیس   • اعتصاب کارگری   • اعتصاب غذای نرگس محمدی   • معنی اعتصاب   • مفهوم اعتصاب   • تعریف اعتصاب   • معرفی اعتصاب   • اعتصاب یعنی چی   • اعتصاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتصاب
کلمه : اعتصاب
اشتباه تایپی : hujwhf
آوا : 'e'tesAb
نقش : اسم
عکس اعتصاب : در گوگل

آیا معنی اعتصاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )