برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1326 100 1

اعزام

/'e'zAm/

مترادف اعزام: ارسال، روانه، سوق، فرستادن، گسیل

متضاد اعزام: احضار

برابر پارسی: روانه، فرستادن، گسیل، گسیل کردن

معنی اعزام در لغت نامه دهخدا

اعزام. [ اِ ] (از ع ، اِمص ) در تداول عامیانه ٔ فارسی ، فرستادن کسی یا کسانی را. (یادداشت بخط مؤلف ).
- اعزام داشتن ؛ فرستادن کسی یا کسانی را بجایی. روانه کردن.
- اعزام شدن ؛ مأموریت یافتن کسی یا کسانی بجایی.
- اعزام کردن ؛ گسیل داشتن. ارسال داشتن. فرستادن کسی یا کسانی پی کاری بجایی.

معنی اعزام به فارسی

اعزام
روانه کردن، گسیل داشتن، فرستادن کسی بجائیباین معنی درفارسی استعمال میشود)
( مصدر ) فرستادن روانه کردن گسیل داشتن . توضیح بمعنی فوق اصطلاح ترکی است .

معنی اعزام در فرهنگ معین

اعزام
( اِ ) [ ع . ] (مص م .) در فارسی به معنای فرستادن ، روانه کردن .

معنی اعزام در فرهنگ فارسی عمید

اعزام
روانه کردن، فرستادن.

معنی اعزام به انگلیسی

dispatch (اسم)
شتاب ، ارسال ، مخابره ، اعزام ، گسیل ، پیغام ، توزیع امکانات ، انجام سریع
dispatching (اسم)
اعزام ، توزیع امکانات
send-out (اسم)
اعزام

معنی کلمه اعزام به عربی

اعزام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
روانه..راندن..روانه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعزام مبلغ   • سایت سازمان تبلیغات اسلامی   • اعزام مبلغ اوقاف   • سجام   • ثبت نام اعزام مبلغ اوقاف   • اعزام مبلغ سپاه   • دفتر تبلیغات اسلامی   • سازمان تبلیغات اسلامی قم   • معنی اعزام   • مفهوم اعزام   • تعریف اعزام   • معرفی اعزام   • اعزام چیست   • اعزام یعنی چی   • اعزام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعزام
کلمه : اعزام
اشتباه تایپی : huchl
آوا : 'e'zAm
نقش : اسم
عکس اعزام : در گوگل

آیا معنی اعزام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )