برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1297 100 1

اغراض مابعدالطبیعه

اغراض مابعدالطبیعه در دانشنامه ویکی پدیا

اغراض مابعدالطبیعه
اغراض مابعد الطبیعه یا انگیزه های نگارش کتاب مابعد الطبیعه ارسطو کتابی است که فارابی در شرح کتاب مابعد الطبیعه ارسطو و به عنوان یک شرح بر آن نگاشته است.
این کتاب را فارابی به عنوان شرح و توضیحی کلی و مختصر بر کتاب مابعد الطبیعه ارسطو نگاشته است. نصرالله حکمت ا معتقد است اگر ابن سینا این کتاب را نمی خواند دیگر فلسفه ورزی نمی کرد.فارابی در این کتاب توضیح می دهد که متافیزیک با خداشناسی تفاوت می کند و نباید این کتاب را با الهیات خلط کرد. نصرالله حکمت معتقد است که ابن سینا با خواندن اغراض، فهمید که روش ارسطو در مابعدالطبیعه چگونه است. حجم این رساله بسیار کم و پنج صفحه است.فارابی در ابتدای این رساله مقدمه ای بیان می کند و سپس به بیان ویژگی های علم مابعد الطبیعه می پردازد. در انتهای رساله نیز گزارشی در مورد بخش های مختلف کتاب مابعدالطبیعه بیان شده است. این رساله از سه بخش «مقدمه»، «ویژگی های علم مابعدالطبیعه» و «گزارش رساله های کتاب مابعداالطبیعه» تشکیل شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اغراض مابعدالطبیعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اغراض مابعدالطبیعه   • مفهوم اغراض مابعدالطبیعه   • تعریف اغراض مابعدالطبیعه   • معرفی اغراض مابعدالطبیعه   • اغراض مابعدالطبیعه چیست   • اغراض مابعدالطبیعه یعنی چی   • اغراض مابعدالطبیعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اغراض مابعدالطبیعه
کلمه : اغراض مابعدالطبیعه
اشتباه تایپی : hyvhq lhfunhgxfdui
عکس اغراض مابعدالطبیعه : در گوگل

آیا معنی اغراض مابعدالطبیعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )