انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 988 100 1

افشین

/'afSin/

معنی اسم افشین

اسم: افشین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: afšin) (در اعلام) نام سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیر کرد، (در اعلام) لقب عام پادشاهان اسروشنه - نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی، تون اپ ۱۹۰۱

معنی افشین در لغت نامه دهخدا

افشین. [ اَ ] (اِخ ) لقب پادشاهان اسروشنه. (تاریخ الخلفاء سیوطی ص 364). لقب عام ملوک اسروشنه. (از مفاتیح العلوم و آثارالباقیه از یادداشت مؤلف ).

افشین. [ اَ ] (اِخ ) بیشتر فرهنگها ذیل این کلمه آورده اند: نام شخصی بود کریم و صاحب همت و مکرم و بزرگ و باسخا مانند حاتم و معن و از اصل و نسب و مقام و منصب او چیزی نیاورده اند بجز صاحب انجمن آرا که مؤلف آنندراج نیز از او پیروی کرده است ، چنین آورده : نام مردی بود اصلش از عجم و در نزد خلیفه ٔ بغداد ملازمت یافته و معتصم او را سردار کرده ، بجنگ بابک خرم دین فرستاد بابک را مغلوب و منکوب کرده ، آخرالامر در نزد خلیفه متهم بطغیان گردیده و کشته گشت. سرگذشت این سردار بزرگ در بیشتر تواریخ و تراجم مسطور است. مؤلف مجمل التواریخ والقصص آرد: پس بابک را کار از اندازه بگذشت و معتصم افشین را بحرب بابک فرستاد. و افشین لقب پادشاهان اسروشنه است و نامش حیدربن کاوس بود و اصل او از ماوراءالنهر. و افشین سوی ارمینیه آمد، و بابک در کوههای آن حدود جایهای عظیم دشوار گزیده بود و قلعه ساخته بوده و بسیاری روزگار و حادثه ها رفت تاآخر کار بابک گرفتار شد بر دست او، و حیلت کردن سهل بن سنباط بر قلعه ٔ خویش و بابک را بعد از گریختن از قلعه ، آن جایگاه بداشتن ، و امید دادن ، و این سهل از دهقانان بود، افشین کس فرستاد و ابن سنباط بابک را بصید بیرون آورد تا سپاه او را بگرفتند و بعد مدتها این فتح برآمد، و او را پیش معتصم آوردند بسامره ، بفرمود تا دستش ببریدند و شکم بشکافتند، و پس سرش آوردندو تنش را بسامره بردار کردند و سرش در بلاد اسلام بگردانیدند که آفتی عظیم بود مسلمانی را.... و مازیار بجانب طبرستان خروج کرد تا عبداﷲ طاهر او را بگرفت وبمعتصم فرستاد و او فرموده تا مازیار را به تازیانه میزدند از آن سبب که گفتند افشین را با مازیار مکاتبت بود در عصیان فرمودن ، و عبداﷲ سه ، چهار نوشته یافته بود از افشین به مازیار و به معتصم فرستاده بود وافشین منکر گشت و گفت این حیلت عبداﷲبن طاهر ساخته است پس مازیار را همی زدند تا راست بگوید. وی اندر آن زخم بمرد و هیچ نگفت. پس معتصم از این پس افشین رابفرمود کشتن. بعد از آنکه بر وی درست کردند که اقلف بود ختنه ناکرده وصنم پرستیدی و گفتند بابک را غروری دادی. (از مجمل التواریخ والقصص صص 257 - 258). و برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مآخذ زیر: تاریخ بیهقی ص 172 ببعد و موشح ص 308 و تاریخ الحکماء قفطی و فهرست آن و تاریخ گزیده و فهرست آن و کامل ابن اثیر ج 6 ص 182، 183، 194، 207، 209، 212 و حبیب السیر و فهرست آن و تاریخ تمدن جرجی زیدان و فهرست آن و وفیات الاعیان وفهرست آن و قاموس الاعلام ترکی و تاریخ الاعلام ترکی و تاریخ اسلام و شرح احوال رودکی و سبک شناسی ج 1 ص 232.
نام این سردار در اشعار عرب و فارسی فراوان آمده وبسخا و رادمردی معروف بوده است :
یکی چون معتصم دایم زرافشان است در مجلس
یکی دایم بمیدان در سرافشان است چون افشین.
قطران (از انجمن آرای ناصری ).
ای بر بهنرمندان از صاحب و از صابی
ای به بجوانمردی از حاتم و از افشین.
سوزنی.
هرکه جود و کرم او بعیان دیده بود
بیهده گوش بافسانه ٔ افشین نکند.
سوزنی.
گه سخاوت معن است و حاتم و افشین
گه شجاعت فرهاد و رستم و بیژن.
سوزنی.
و برای نمونه های شعر عربی که ذکر افشین در آن آمده رجوع به البیان والتبیین و فهرست آن وعقدالفرید و فهرست آن شود.

افشین. [ اَ ] (اِخ ) نام ناحیه ایست بخراسان. (از ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 341).

معنی افشین به فارسی

افشین
نام ناحیه ایست بخراسان
همان افشین سردار معروف معتصم است
همان افشین معروف که در نزهه القلوب با وصف غلام معتصم آمده است .
یا اخشین نام یکی از اجداد سامانیان است .

افشین در دانشنامه ویکی پدیا

افشین
خیدر پسر کاووس شاهزاده اشروسنه که با نام افشین شناخته شده است (اشروسنه، کوهستانی مابین سمرقند و خوجنده است)، از شخصیت های نامدار تاریخ ایران است که در قرون اولیه پس از تسلط خلفای عباسیان بر ایران می زیسته. افشین عنوان موروثی شاهان اسروشنه در آن زمان بوده است. این نام عربی شده این نام در پارسی میانه یعنی شیر درنده و در اوستایی معنی پیسینه یا همان شیر درنده را دارد. هرچند مینورسکی اعتقاد دارد این نام منشا سغدی دارد. در طول زمانی که برای اولین بار اعراب بر منطقه اشروسه دست یافتند مردمان این ناحیه از مردمان ایرانی تشکیل یافته بودند که توسط شاهزادگان خود که عنوان افشین داشتند اداره می شد.
اشروسنه
استروشن
خوقند
خجند
به طور کلی افشین یک ایرانی محسوب می شود. ولی به هر حال دو منبع کلاسیک (و برخی از نویسندگان) وی را ترک معرفی می کند. او از یک منطقه فرهنگی ایرانی آمده که عموماً ترک به حساب نمی آمدند. این دوگانگی از آنجا به وجود آمده است که نویسندگان عرب واژه ترک را به صورت بی قاعده برای نیروهای تازه خلیفه که در میان آن ها برخی از ایرانی تباران فرغانه و اسروشنه نیز بودند بکار می بردند. به نوشته ابوالفضل بیهقی نام افشین، «اشناس» بوده است، ضبط مشهور در این کلمه به ضم اول است، اما بعضی از افاضل آن را به فتح اول نیز آورده اند.
اَفشین یکی از سرداران ایرانی در دربارمأمون و المعتصم بالله خلفای عباسی بود. او در جنگ میان بابک خرم دین و خلیفه عرب، از جانب خلیفه مأمور دستگیری بابک شد و او را به نیرنگ و پس از جنگ های بسیار دستگیر کرد و به خلیفه تحویل داد تا مورد توجه خلیفه قرار گیرد و به آرزوهای دیرین خود که رسیدن به ثروت و فرمانروایی خراسان بود برسد ولی طاهریان بر خراسان فرمانروایی داشتند از این رو افشین با طاهریان دشمنی می ورزید و به همین سبب مازیار را به خیزش بر خلیفه و دشمنی با طاهریان فراخواند و به او وعده کمک داد تا بتواند به وسیله او طاهریان را که در برابر آرزوهای خود می دید از میان بردارد اما مازیار به دست طاهریان افتاد و شکست خورد. افشین که جایگاه خود را در نزد خلیفه سست می دید و همه آرزوهایش را بر باد رفته دید چاره را در فرار دید و برای بدست آوردن فرصت فرار تصمیم به برگزاری یک مهمانی را گرفت تا در آن خلیفه و همراهانش را بکشد ولی یکی از یارانش به نام بیژن این نقشه را به خلیفه می گوید و افشین و کسان او اسیر می شوند و او را محاکمه می کنند و می کشند.
افشین پسر کاووس شاهزاده اشروسنه از شخصیت های تاریخ ایران است.
افشین (خواننده)
افشین (شهر)
افشین همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
افشین جعفری با نام هنری افشین (زاده ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ در بابل) خواننده ایرانی است.
افشین در اینستاگرام
افشین در سال ۱۳۵۷ در بابل به دنیا آمد و از هفت سالگی به همراه خانواده اش درتهران زندگی کرد. او در ۱۰ سالگی به نواختن گیتار پرداخت و سپس شعر گفت و آهنگ ساخت.
افشین در سال ۱۳۷۴ با خانواده اش به آلمان و شهر مانهایم مهاجرت کرد. در سال ۱۳۷۸ با شرکت پارس ویدئو قرارداد امضا کرد و آلبوم بوی بارون را به بازار فرستاد. دومین آلبوم افشین ستاره سال ۱۳۸۱ بوسیله شرکت ترانه بیرون آمد. این اولین کاری بود که با K.O. (تهیه کننده آلمانی اش) ساخت. آلبوم آس و پاس که مخلوطی از موسیقی رقصی، هیپ هاپ و ریتم های ایرانی و رپ آلمانی بود در سال ۱۳۸۳ منتشر شد. در این آلبوم برادر افشین نیز به عنوان خواننده رپ مشارکت کرده است. او پس از این آلبوم ماچ را در سال ۱۳۸۴ بیرون داد.
آلبوم بعدی او ترانه ای برای ایکس در سال ۲۰۰۹ منتشر شد و بعد از آن آلبوم غیرقانونی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. جدیدترین آلبوم او بابام می گفت نام دارد که در سال ۲۰۱۷ به بازار آمد.
افشین (به ترکی استانبولی: Afşin) شهری است در کشور ترکیه که در استان قهرمان مرعش واقع شده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۸٬۴۰۹ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۸٬۱۹۳ نفر می باشد.
فهرست شهرهای ترکیه
افشین نام کوچک ایرانی پسرانه می باشد. ریشه ی این نام در زبان پارسی میانی پیشین، و در اوستایی پیسینَه یا پیسَنَه می باشد. این نام علاوه بر ایران در ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز متداول می باشد.
افشین از سرداران تاریخ ایران
افشین مقدم
افشین بیابان گرد
آرش افشین
افشین قطبی
افشین نوروزی
افشین جعفری
افشین می تواند اشاره به یکی از افراد زیر باشد:
افشین اسانلو (زاده ۱۳۵۰ - درگذشته ۳۱ خرداد ۱۳۹۲)، برادر منصور اسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعالان کارگری و زندانی سیاسی بود که در زندان رجایی شهر درگذشت. دلیل مرگ وی سکته قلبی اعلام شد.
اسانلو در سال ۱۳۸۹ در پی اعتراضات خیابانی دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. اسانلو در دوران حبس به دلیل مشکلات قلبی چندین بار در بیمارستان بستری شد و نهایتا به دلیل سکته قلبی درگذشت.
مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اسانلو، روز ۳ تیر ۱۳۹۲ در تهران و تحت تدابیر امنیتی برگزار شد.
برخی منابع از فوت وی در بیمارستان رجایی شهر کرج خبر دادند.
افشین اسماعیل زاده (زاده ۱ اردیبهشت ۱۳۷۱ - رشت) بازیکن فوتبال اهل ایران است.
Afshin Esmaeilzadeh در PersianLeague.com
Afshin Esmaeilzadeh در IranLeague.ir
وی سابقه عضویت در تیم های داماش گیلان، پرسپولیس تهران و بیرامار پرتغال و مس کرمان را دارد. او در جام جهانی نوجوانان در نیجریه بازی کرد.
افشین اِلیان (علیان) (زاده ۸ اسفند ۱۳۴۴ در تهران) یک استاد حقوق، فلسفه دان، شاعر و منتقد اسلام ایرانی-هلندی است. وی متخصص در حقوق جنایی بین الملل است و در لیدن هلند اقامت دارد. او در سال ۱۳۶۸ به عنوان یک پناهندهٔ سیاسی به هلند مهاجرت کرد. به علت تهدیدهای مسلمانان افراطی، او زیر محافظت شدید پلیس است.
نامه هایی از یک ایرانی (به هلندی: Brieven van een Pers)
رستاخیز واژه ها (به پارسی و هلندی: Verrijzenis van Woorden)
افشین الیان در تهران متولد شد. در دوره انقلاب ۱۳۵۷ ایران وی از هواداران فدائیان خلق بود. پس از انقلاب از آنها جدا شد و به حزب توده متمایل شد. با شروع سختگیریها در دهه شصت و غیرقانونی اعلام شدن حزب توده و احتمال دستگیری، (الیان) از کشور خارج شد و ابتدا به پاکستان رفت. پس از چند ماه راهی افغانستان شد و در کابل شروع به تحصیل در رشته پزشکی کرد. در آنجا با تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی از جمله سیاوش کسرایی دیدار کرد.
در سال ۱۳۶۸ به هلند پناهنده شد و برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شد و در نهایت در سال ۲۰۰۳ دکتری خود را در رشته حقوق از دانشگاه تیلبورخ دریافت کرد. در حال حاضر وی استاد دانشکده حقوق دانشگاه لیدن هلند است. از او چند کتاب به زبان هلندی و نوشته هایی در نشریه های هلندی و بین المللی به چاپ رسیده است.
افشین الیان در سال ۲۰۱۵ او به خاطر شهامت و رُک گویی در بیان دیدگاه هایش دربارهٔ اسلام سیاسی برنده جایزه پیم فورتَین در هلند شد.
افشین اولیایی (زادهٔ آمل، مازندران) بازیکن سابق و مربی فعلی والیبال اهل ایران است. اولیایی سابقه حضور در تیم ملی ایران را در مسابقات بازی های آسیایی بوسان ۲۰۰۲ را در کارنامه دارد. وی به همراه دیگر بازیکنان تیم به مدال نقره مسابقات دست یافتند.
ایران در بازی های آسیایی ۲۰۰۲
کاله جوان با بازیکنانی بومی وارد رقابت های لیگ شد
تیم دوم مازندران در دستان اولیایی
افشین بختیار (زادۀ ۱۳۲۹، تهران) عکاس
از پاسارگاد تا داراب
ایران سرزمین افسانه ای
سفر به ایران
پرسپولیس
ایران و ایرانیان
هفت اقلیم
سیستان و بلوچستان
ایران سرای کهن
گیلان
چهارمحال بختیاری
شهر ایران
سمنان
هفت رنگ زندگی
ایران؛ انسان، طبیعت، زندگی (با متن علی اکبر عبدالرشیدی به فارسی و انگلیسی، چاپ خانه فرهنگ و هنر گویا)
افشین بختیار فارغ التحصیل رشته برق صنعتی از دانشگاه علم و صنعت است.
او که دارای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، حدود ۴۵ سال است که به کار عکاسی از موضوعات طبیعت، معماری، مردمی، صنعتی وهوایی از ایران و میراث فرهنگی و آثار باستانی مشغول است.
از ایشان بیش از ۶۵ جلد کتاب نفیس ایران شناسی چاپ شده است.
افشین بیابانگرد کشتی گیر (زاده ۲۰ خرداد ۱۳۶۶) در شهر پارس آباد در استان اردبیل کشور ایران است. در سال ۲۰۱۲ او موفق به کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی آسیا و در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب مدال برنز در جام جهانی و بازی های آسیایی شد. او در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حضور داشت که با شکست مقابل حریفان از گردونه رقابت ها حذف شد. افشین بیابانگرد بعد از شکست مقابل مورات داگ ۲۲ ساله در مسابقات جام تختی برای همیشه از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی کرد.
foeldeak.com
افشین بیابانگرد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر صفر مقابل کیم یانگ-ها از کره جنوبی به پیروزی دست یافت و راهی دور سوم شد، اما در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب چنگیز لابازانوف از روسیه شد و از حضور در نیمه نهایی بازماند که با توجه به حضور حریفش در فینال به گروه شانس مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز تلاش کند. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ از سد بالینت کورپاسی از مجارستان گذشت و راهی دیدار رده بندی شد تا برای مدال برنز مبارزه کند. بیابانگرد در دیدار رده بندی با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل آلیاساندر دمیانوویچ از بلاروس به پیروزی رسید و به مدال برنز دست یافت.
بیابانگرد در کشتی اول مقابل روسلان تسارف از قرقیزستان به روی تشک رفت و با نتیجه ۸ بر صفر به برتری دست یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هان سو ریو از کره جنوبی رفت و در پایان ۳ بر صفر بازنده شد. بیابانگرد در مرحله شانس مجدد پان چنگ از چین را ۵ بر ۳ شکست داد. بیابانگرد برای کسب مدال برنز مقابل علی مراد المورات تاسمورادوف از ازبکستان به روی تشک رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۷ بر یک حریف خود را شکست داده و مدال برنز را از آن خود کند. پیش از حضور تیم ملی کشتی فرنگی در بازی های آسیایی قرار بود امید نوروزی که دو هفته پیش برای ایران در مسابقه های جهانی به روی تشک رفته بود و به مدال نقره نیز رسیده بود، در بازی های آسیایی در وزن ۶۶ کیلوگرم به روی تشک برود اما از ناحیه کشاله ران شدیداً مصدوم شد و از سوی دیگر شکستگی انگشت دست او نیز اجازه نداد تا نوروزی در این بازی ها برای ایران به روی تشک برود. اصرار کادر فنی نیز برای حضور او در تیم ملی نتیجه نداد تا یک هفته مانده به بازی های آسیایی افشین بیابانگرد که در مسابقه های جهانی در وزن ۷۱ کیلوگرم برای ایران به روی تشک رفته بود، در وزن ۶۶ کیلوگرم مسافر اینچئون شود.
در وزن ۷۱ کیلوگرم افشین بیابانگرد در دور اول مقابل الکساندر ماکسیموویچ از صربستان با یک سالتوی زیبا با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت. وی در در دور دوم برابر ماتیاس ماش از آلمان در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر پیش بود، در دقیقه پایانی ۳ بر ۵ باخت و با توجه به شکست ماتیاس آلمانی مقابل آرمن واردانیان اوکراینی در مرحله نیمه نهایی بیابانگرد از دور رقابت ها کنار رفت.
آرش افشین (زاده ۱ بهمن ۱۳۶۸ در رامهرمز) بازیکن فوتبال ایرانی است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷.
آرش افشین سالهای نوجوانی خود را در باشگاه بنیاد رامهرمز سپری کرد و در جوانی به تیم فرهنگ شهرداری رامهرمز پیوست و مدتی را به همراه این تیم در سوپرلیگ استان گذراند. افشین یک فصل را در تیم جوانان استقلال تهران سپری کرد و سپس به تیم امید این باشگاه ملحق شد. پس از یک فصل حضور در رده امید، با نظر مجید جلالی، به باشگاه فوتبال فولاد خوزستان اضافه شد و برای اولین بار بازی در لیگ برتر را تجربه کرد. افشین پس از ۴ فصل بازی در تیم بزرگسالان فولاد، در تابستان ۱۳۹۲، به باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان پیوست. البته قبل از پیوستن به باشگاه سپاهان زمزمه های حضور در باشگاه لیل فرانسه و باشگاه استقلال به گوش می رسید. او پس از یک نیم فصل ناموفق در سپاهان مجدداً در ابتدای نیم فصل دوم ۱۳۹۲–۱۳۹۳ به فولاد خوزستان پیوست. پس از جنجال کارت معافیت بازیکنان فوتبال، وی به عنوان بازیکن-سرباز با قراردادی دوساله به باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی پیوست؛ که پس از طی دوره آموزشی در پادگان آموزشی نیروی دریایی انزلی وارد تیم فوتبال ملوان از فصل ۹۴/۹۵ شد. آرش افشین در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۵ با قرار دادی دو ساله به استقلال تهران پیوست.
افشین پس از سپری کردن یک فصل نه چندان موفق در استقلال تهران و استقلال خوزستان در تاریخ ۳۱ تیر ۹۶ با قراردادی یک ساله به فولاد خوزستان بازگشت. آرش افشین در لیگ هفدهم با پیراهن فولاد خوزستان نتوانست درخششی داشته باشد و در لیست مازاد این تیم قرار گرفت. این بازیکن فعلاً بدون تیم می باشد و با راه اندازی یک مدرسه فوتبال مشغول آموزش فوتبال به نونهالان است. وی در تاریخ سیزدهم بهمن 97 با امضای قرارداد جدیدی به تیم فولاد خوزستان برگشت.
آخرین به روز رسانی ۳۰ شهریور ۱۳۹۲


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

افشین در دانشنامه آزاد پارسی

افشین ( ـ۲۲۶ق)
عنوان عمومی حکّام موروثی اشروسنه تا نیمه اول قرن ۳ق و عنوان خیدر بن کاوس، آخرین حاکم اشروسنه و سردار معروف ایرانی در دورۀ خلافت مأمون و معتصم عباسی. وی پس از مخالفت با پدر و برادرش به بغداد نزد مأمون رفت و اسلام آورد و او را به تسخیر اشروسنه تشویق کرد و پس از آن جانشین پدر و حاکم اشروسنه شد و همواره در رکاب مأمون و معتصم بود تا در ۲۲۰ق معتصم وی را در سمت فرمانروایی آذربایجان برای دفع بابک خرم دین به آن جا فرستاد. سرکوب بابک به دست افشین خلیفه را بسیار خشنود ساخت و بر سر افشین تاج نهاد و جواهرات و اموال بسیار به او بخشید. در ۲۲۴ق منکجور (از فرمانروایان زیردست افشین) بر خلیفه شورید و افشین نیز ابوالساج، از فرماندهان خود را به مقابلۀ او فرستاد، اما خلیفه هر دو آنان را آلت دست افشین علیه خود می دانست و وی را از شغل فرماندهی عزل کرد. وی در مدتی که محبوس بود سعی می کرد نظر معتصم را جلب نماید ولی بی فایده بود. سرانجام به اتهام همکاری با بابک و مازیار و نیز حکم ارتداد به دستور خلیفه در زندان به قتل رسید و جنازه اش را به دار آویخته و آتش زدند و خاکسترش را در دجله ریختند.

ارتباط محتوایی با افشین

افشین در جدول کلمات

ساخته افشین شرکت
عاشق
ساخته افشین شرکت با بازی ایرج نوذری و هانیه توسلی
عاشق
ساخته افشین شرکت با بازی مجید مظفری و افسانه بایگان
فانی
ساخته افشین شرکت با بازی افسانه بایگان و مجید مظفری
فانی
ساخته افشین شرکت با بازی امین حیایی و چکامه چمن ماه
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی امین حیایی | رحیم نوروزی و چکامه چمن ماه
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی حیایی | چمن ماه و رحیم نوروزی
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی مجید مظفری | افسانه بایگان و عبدالرضا اکبری
فانی
ساخته افشین شرکت در سال 68 با بازی مجید مظفری | افسانه بایگان و عبدالرضا اکبری
فانی
ساخته افشین شرکت در سال 68 با شرکت مجید مطفری | افسانه بایگان | عبدالرضا اکبری و مرحوم منوچهر حامدی
فانی

افشین را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی افشین

سبحان ١٦:٣٦ - ١٣٩٥/٠٨/٢٥
این واژه از دو بخش اوستایی ساخته شده و آفشین بوده است: آف: رساننده. مانند آفتاب که تاب یعنی گرما و آفتاب یعنی گرما رسان. شین در اوستایی شَیَنَ و به معنی آرامش بوده است. و آفشین یعنی آرامبخش. (09163657861)
|

افشین قلی زاده ١٣:١١ - ١٣٩٥/١١/٠٧
افشین این اسم به دو بخش تقسیم میشود. اف بمعنی فرو برنده و شین بمعنی خشم معنی اسمی که روی شخص گذاشته میشود بمعنی فروبرنده خشم است.
|

افشین ٠٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٣
افشین به معنی بزرگ مردایرانی
|

افشین ٠١:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/٣٠
افشین کلمه ای ترکی هست آق شین بوده مانند قره شین ...که عرب ها آن را آفشین تلفظ کرده اند
|

شیوا و راشن ١٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥
افشین یکی ازپادشاه های ایرانی بود
|

افشین ١٦:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
بزرگ مرد
|

افشین... ١٤:١٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢١
در برخی کتب قدیمی افشین از کلمه خشتریه به اعشین امروزه تبدیل شده
|

افشين ٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٢
بيشتر ب معني فرو برنده خشم است
|

افشىن مومن زاده ٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
افشبن ب معناى سالار وسردار اىرانى
|

افشین ٠١:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٠١
افشین یعنی روشنایی دل ها
|

سحر ٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٠٧
به معنی مردی بزرگ وبا احترام واقتدار
|

علی حیدر صحافی ٠٨:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٢
آرامش دهنده دوستدلر
|

افشین مرادی ١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
افشین به معنی شفافیت نور و باهمت
|

احمد رضا فلاح مهریزی ١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢
افشین به معنی افشناننده کریم و سخی و جوانمردبوده و از اسماء خداوند می باشد . یعنی خداوند جهان را از خوشه وجود خود می افشاند یا از خود میزاید یا زا خود می بارد.
|

افشین ٠٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣
افشین به معنی ابر مرد ایرانی
|

سعید ٠٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢
دوستی در بالا به این کلمه کاملا پارسی یک کلمه ترکی ربط دادن که واقعا با عقل سلیم قابل درک نیست افشین از واژه افشاننده یعنی پخش کننده نور آمده است و افشین یعنی کسی که نور پخش می کند در کنایه از اینکه شخصی کهنیکی را گسترش می دهد امیدوارم که دوستان ترک سندی در این خصوص بیارن بصورت تاریخی که این کلمه در کجا در ترکی استفاده شده است یا همان آغشین خودشان
|

یکتا ١٤:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨
لقب پادشاهان اسرونشه
|

پیشنهاد شما درباره معنی افشیننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

علی > Fat chance
mina > you won
حدیث > مهرسام
علیرضا > awesome
golzar > vituperation
مریم مختارزاد > surreal
میدیا > bachache
ارغوان > switch

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• افشین و همسرش   • افشین maach   • افشین dokhtar shirazi   • افشین جعفری   • اسم افشین   • افشین دیگه دوستم نداری   • افشین bikhial   • افشین ماچ   • معنی افشین   • مفهوم افشین   • تعریف افشین   • معرفی افشین   • افشین چیست   • افشین یعنی چی   • افشین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افشین
کلمه : افشین
اشتباه تایپی : htadk
آوا : 'afSin
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس افشین : در گوگل


آیا معنی افشین مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )