انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 893 100 1

معنی اسم افشین

اسم: افشین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: afšin) (در اعلام) نام سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیر کرد، (در اعلام) لقب عام پادشاهان اسروشنه - نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی، تون اپ ۱۹۰۱

معنی افشین در لغت نامه دهخدا

افشین. [ اَ ] (اِخ ) لقب پادشاهان اسروشنه. (تاریخ الخلفاء سیوطی ص 364). لقب عام ملوک اسروشنه. (از مفاتیح العلوم و آثارالباقیه از یادداشت مؤلف ).

افشین. [ اَ ] (اِخ ) بیشتر فرهنگها ذیل این کلمه آورده اند: نام شخصی بود کریم و صاحب همت و مکرم و بزرگ و باسخا مانند حاتم و معن و از اصل و نسب و مقام و منصب او چیزی نیاورده اند بجز صاحب انجمن آرا که مؤلف آنندراج نیز از او پیروی کرده است ، چنین آورده : نام مردی بود اصلش از عجم و در نزد خلیفه ٔ بغداد ملازمت یافته و معتصم او را سردار کرده ، بجنگ بابک خرم دین فرستاد بابک را مغلوب و منکوب کرده ، آخرالامر در نزد خلیفه متهم بطغیان گردیده و کشته گشت. سرگذشت این سردار بزرگ در بیشتر تواریخ و تراجم مسطور است. مؤلف مجمل التواریخ والقصص آرد: پس بابک را کار از اندازه بگذشت و معتصم افشین را بحرب بابک فرستاد. و افشین لقب پادشاهان اسروشنه است و نامش حیدربن کاوس بود و اصل او از ماوراءالنهر. و افشین سوی ارمینیه آمد، و بابک در کوههای آن حدود جایهای عظیم دشوار گزیده بود و قلعه ساخته بوده و بسیاری روزگار و حادثه ها رفت تاآخر کار بابک گرفتار شد بر دست او، و حیلت کردن سهل بن سنباط بر قلعه ٔ خویش و بابک را بعد از گریختن از قلعه ، آن جایگاه بداشتن ، و امید دادن ، و این سهل از دهقانان بود، افشین کس فرستاد و ابن سنباط بابک را بصید بیرون آورد تا سپاه او را بگرفتند و بعد مدتها این فتح برآمد، و او را پیش معتصم آوردند بسامره ، بفرمود تا دستش ببریدند و شکم بشکافتند، و پس سرش آوردندو تنش را بسامره بردار کردند و سرش در بلاد اسلام بگردانیدند که آفتی عظیم بود مسلمانی را.... و مازیار بجانب طبرستان خروج کرد تا عبداﷲ طاهر او را بگرفت وبمعتصم فرستاد و او فرموده تا مازیار را به تازیانه میزدند از آن سبب که گفتند افشین را با مازیار مکاتبت بود در عصیان فرمودن ، و عبداﷲ سه ، چهار نوشته یافته بود از افشین به مازیار و به معتصم فرستاده بود وافشین منکر گشت و گفت این حیلت عبداﷲبن طاهر ساخته است پس مازیار را همی زدند تا راست بگوید. وی اندر آن زخم بمرد و هیچ نگفت. پس معتصم از این پس افشین رابفرمود کشتن. بعد از آنکه بر وی درست کردند که اقلف بود ختنه ناکرده وصنم پرستیدی و گفتند بابک را غروری دادی. (از مجمل التواریخ والقصص صص 257 - 258). و برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مآخذ زیر: تاریخ بیهقی ص 172 ببعد و موشح ص 308 و تاریخ الحکماء قفطی و فهرست آن و تاریخ گزیده و فهرست آن و کامل ابن اثیر ج 6 ص 182، 183، 194، 207، 209، 212 و حبیب السیر و فهرست آن و تاریخ تمدن جرجی زیدان و فهرست آن و وفیات الاعیان وفهرست آن و قاموس الاعلام ترکی و تاریخ الاعلام ترکی و تاریخ اسلام و شرح احوال رودکی و سبک شناسی ج 1 ص 232.
نام این سردار در اشعار عرب و فارسی فراوان آمده وبسخا و رادمردی معروف بوده است :
یکی چون معتصم دایم زرافشان است در مجلس
یکی دایم بمیدان در سرافشان است چون افشین.
قطران (از انجمن آرای ناصری ).
ای بر بهنرمندان از صاحب و از صابی
ای به بجوانمردی از حاتم و از افشین.
سوزنی.
هرکه جود و کرم او بعیان دیده بود
بیهده گوش بافسانه ٔ افشین نکند.
سوزنی.
گه سخاوت معن است و حاتم و افشین
گه شجاعت فرهاد و رستم و بیژن.
سوزنی.
و برای نمونه های شعر عربی که ذکر افشین در آن آمده رجوع به البیان والتبیین و فهرست آن وعقدالفرید و فهرست آن شود.

افشین. [ اَ ] (اِخ ) نام ناحیه ایست بخراسان. (از ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 341).

معنی افشین به فارسی

افشین
نام ناحیه ایست بخراسان
همان افشین سردار معروف معتصم است
همان افشین معروف که در نزهه القلوب با وصف غلام معتصم آمده است .
یا اخشین نام یکی از اجداد سامانیان است .

افشین در دانشنامه ویکی پدیا

افشین
خیدر پسر کاووس شاهزاده اشروسنه که با نام افشین شناخته شده است (اشروسنه، کوهستانی مابین سمرقند و خوجنده است)، از شخصیت های نامدار تاریخ ایران است که در قرون اولیه پس از تسلط خلفای عباسیان بر ایران می زیسته.. افشین عنوان موروثی شاهان اسروشنه در آن زمان بوده است.. این نام عربی شده این نام در پارسی میانه یعنی پیشین و در اوستایی یعنی پیسیناه است.هرچند مینورسکی اعتقاد دارد این نام منشا سغدی دارد.. در طول زمانی که برای اولین بار اعراب بر منطقه اشروسه دست یافتند مردمان این ناحیه از مردمان ایرانی تشکیل یافته بودند که توسط شاهزادگان خود که عنوان افشین داشتند اداره می شد..
به طور کلی افشین یک ایرانی محسوب می شود. ولی به هر حال دو منبع کلاسیک (و برخی از نویسندگان) وی را ترک معرفی می کند. او از یک منطقه فرهنگی ایرانی آمده که عموماً ترک به حساب نمی آمدند.این دوگانگی از آنجا بوجود آمده است که نویسندگان عرب واژه ترک را بصورت بی قاعده برای نیروهای تازه خلیفه که در میان آنها برخی از ایرانی تباران فرغانه و اسروشنه نیز بودند بکار می بردند.. به نوشته ابوالفضل بیهقی نام افشین، «اشناس» بوده است ٬ ضبط مشهور در این کلمه به ضم اول است، اما بعضی از افاضل آن را به فتح اول نیز آورده اند.
اَفشین یکی از سرداران ایرانی در دربارمامون و المعتصم بالله خلفای عباسی بود. او در جنگ میان بابک خرم دین و خلیفه عرب، از جانب خلیفه مامور دستگیری بابک شد و او را به نیرنگ و پس از جنگ های بسیار دستگیر کرد و به خلیفه تحویل داد تا مورد توجه خلیفه قرار گیرد و به ارزوهای دیرین خود که رسیدن به ثروت و فرمانروایی خراسان بود برسد ولی طاهریان بر خراسان فرمانروایی داشتند از این رو افشین با طاهریان دشمنی می ورزید و به همین سبب مازیار را به خیزش بر خلیفه و دشمنی با طاهریان فراخواند و به او وعده کمک داد تا بتواند به وسیله او طاهریان را که در برابر ارزوهای خود می دید از میان بردارد اما مازیار به دست طاهریان افتاد و شکست خورد. افشین که جایگاه خود را در نزد خلیفه سست می دید و همه ارزوهایش را بر باد رفته دید چاره را در فرار دید و برای بدست اوردن فرصت فرار تصمیم به برگزاری یک مهمانی را گرفت تا در ان خلیفه و همراهانش را بکشد ولی یکی از یارانش به نام بیژن این نقشه را به خلیفه می گوید و افشین و کسان او اسیر می شوند و او را محاکمه می کنند و می کشند.
افشین پسر کاووس شاهزاده اشروسنه از شخصیت های تاریخ ایران است.
افشین (شهر)
افشین همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
افشین جعفری با نام هنری افشین (متولد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ در بابل) خواننده ایرانی است.
افشین (به ترکی استانبولی: Afşin) شهری است در کشور ترکیه که در استان قهرمان مرعش واقع شده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۸٬۴۰۹ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۸٬۱۹۳ نفر می باشد.
افشین نام کوچک ایرانی پسرانه می باشد. ریشه ی این نام در زبان پارسی میانی پیشین، و در اوستایی پیسینَه و یا پیسَنَه می باشد. این نام علاوه بر ایران در ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز متداول می باشد.
افشین از سرداران تاریخ ایران
افشین می تواند اشاره به یکی از افراد زیر باشد:
افشین مقدم
افشین میتواند اشاره به محلی باشد:
افشین بیابان گرد
آرش افشین
افشین قطبی
افشین نوروزی
افشین جعفری
افشین (شهر) نام شهری در ترکیه می باشد.
افشین اسانلو (زاده ۱۳۵۰ - درگذشته ۳۱ خرداد ۱۳۹۲)، برادر منصور اسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعالان کارگری و زندانی سیاسی بود که در زندان رجایی شهر درگذشت. دلیل مرگ وی سکته قلبی اعلام شد.
افشین اسماعیل زاده (زاده ۱ اردیبهشت ۱۳۷۱ - رشت) بازیکن فوتبال اهل ایران است.
وی سابقه عضویت در تیم های داماش گیلان، پرسپولیس تهران و بیرامار پرتغال و مس کرمان را دارد.
افشین اِلیان (علیان) (۸ اسفند ۱۳۴۴ تهران) یک استاد حقوق، فلسفه دان، شاعر، و منتقد اسلام ایرانی-هلندی است. وی متخصص در حقوق جنایی بین الملل است و در لیدن هلند اقامت دارد. او در سال ۱۳۶۸ به عنوان یک پناهندهٔ سیاسی به هلند مهاجرت کرد. به علت تهدیدهای مسلمانان افراطی، او زیر محافظت شدید پلیس است.
افشین اولیایی (زادهٔ آمل، مازندران) بازیکن سابق و مربی فعلی والیبال اهل ایران است. اولیایی سابقه حضور در تیم ملی ایران را در مسابقات بازی های آسیایی بوسان ۲۰۰۲ را در کارنامه دارد. وی به همراه دیگر بازیکنان تیم به مدال نقره مسابقات دست یافتند.
افشین بختیار (زادۀ ۱۳۲۹، تهران) عکاس ایرانی است.
افشین بیابانگرد کشتی گیر (زاده ۲۰ خرداد ۱۳۶۶) در شهر پارس آباد در استان اردبیل کشور ایران است. در سال ۲۰۱۲ او موفق به کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی آسیا و در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب مدال برنز در جام جهانی و بازی های آسیایی شد.
افشین پارساییان راد یکی از بازیکنان فوتبال ایران است. این بازیکن در طول در دوران حضورش، در تیم های مختلفی من جمله پرسیتارا جاکارتا مشارکت داشته است.
افشین پارسیان راد (انگلیسی: Afshin Parsaeian Rad؛ زاده ۱ فوریهٔ ۱۹۸۰(1980-02-01)) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.
افشین پیروانی (زاده ۱۷ بهمن ۱۳۴۸ - شیراز) بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس و مربی فوتبال اهل ایران است. او رکورددار بیشترین کاپیتانی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران است.
پیروانی در زمان مربیگری امیر قلعه نویی در تیم ملی، یکی از دستیاران او بود. او همچنین دارای گرین کارت آمریکاست.نام افشین پیروانی در تیم منتخب تاریخ دربی ها نیز دیده می شود. همچنین پیروانی دارای مدرک مربیگری حرفه ای فیفا (پرولایسنس) است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ پیروانی به سمت مدیر اجرایی تیم ملی و جواد نکونام به عنوان دستیار کارلوس کی روش منصوب شدند.
افشین جهان دیده (زادهٔ ۱۳۴۲ در تهران) مترجم ایرانی آثار فلسفی. او در رشتهٔ مترجمی زبان فرانسه تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه آزاد تهران فارغ التحصیل شده است. وی از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۷۸ با مجله پیام یونسکو در مقام مترجم همکاری داشته و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ سرویراستار نشر نی بوده است. علاوه بر این جهاندیده در مؤسسه پرسش درسگفتارهایی در فلسفه فوکو ارائه می کند. وی بیشتر کار خود را صرف ترجمه متون فرانسوی کرده است.
سید رضا چاووشی گیلان نژاد مشهور به افشین چاوشی بازیکن فوتبال ایرانی می باشد. او فوتبال خود را از تیم جوانان هلال احمر رشت آغاز کرد در ادامه به تیمهای پایه و بزرگسالان باشگاه فوتبال استقلال رشت رفت و به تیم پگاه گیلان منتقل شد سپس برای انجام سربازی به تیم نظامی ملوان رفت و دوباره به پگاه بازگشت. و ادامه فوتبالش را در تیم های داماش گیلان و استیل آذین و سپیدرود رشت پیگیری کرد.
افشین چاوشی در سال ۲۰۰۵ میلادی به عضویت تیم ملی فوتبال امید ایران درآمد. او در فصل ۸۸-۸۷ لیگ برتر با به ثمر رساندن پانزده گل چهارمبن گلزن برتر مسابقات شد . دو گل او در برابر استقلال در فصل 87-86 و گلی که در دقیقه نود بازی استیل اذین و پرسپولیس وارد دروازه علیرضا حقیقی کرد شایان ذکر است . در فصل 91-90 هم در بازی رفت و هم در بازی برگشت داماش و پرسپولیس چاوشی موفق به گشودن دروازه تیم پایتخت شد و به همین دلیل طرفدارانش به او لقب افشین رفت و برگشت دادند. او همچنین در فصل 90-89 توانست اقای گل لیگ دسته یک ایران شود. او با دو گلی که به سپاهان در جام حذفی سال هشتاد و هفت زد زمینه ساز صعود پگاه گیلان به فینال جام حذفی شد.
افشین حاجی پور (زاده ۲۶ آذر ۱۳۳۶ مسجدسلیمان) بازیکن فوتبال بازنشسته ایرانی است، که بیشتر سال های بازیگری خود را در باشگاه فوتبال فولاد خوزستان، استقلال تهران و سپاهان اصفهان فعالیت کرد. وی سابقه بازی در تیم ملی فوتبال ایران را نیز در کارنامه خود دارد. از موارد شاخص دوران فعالیت حاجی پور در سطح اول فوتبال کشور، می توان به قهرمانی در لیگ برتر با تیم های فولاد خوزستان، استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ۳ مقطع مختلف، اشاره نمود.
افشین حبیب زاده سیاست مدار اصلاح طلب ایرانی است. او برای شرکت در انتخابات شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ نامزد شد و در لیست امید قرار گرفت. حبیب زاده اولین عضو علی البدل دوره چهارم شورای شهر تهران بود و قرار بود با استعفای احمد مسجدجامعی عضو شورا شود، اما مسجدجامعی استعفایش را پس گرفت. حبیب زاده کارشناسی ارشد علوم سیاسی و کارشناسی مهندسی مکانیک دارد و از مؤسسان و مدیران خبرگزاری کار ایران است.
افشین دانشیان یکی از بازیکنان فوتبال ایران است. این بازیکن در طول در دوران حضورش، در تیم های مختلفی من جمله شاهین بوشهر مشارکت داشته است.
افشین رامین (۱۳۴۰) آهنگساز، نوازنده تنبور و سه تار؛ ترانه سرا و مدرس موسیقی متولد کرمانشاه است.
افشین رتنسی (انگلیسی: Afshin Rattansi؛ زادهٔ 1968 (۴۷–۴۸ ساله)) یک خبرنگار و پدیداور اهل بریتانیا است که در پرس تی وی و آرتی مشغول به کار بوده است. وی از سال ۱۹۸۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. او از هندی تباران بریتانیا است.
آرش افشین (زاده ۱ بهمن ۱۳۶۸ در رامهرمز) بازیکن فوتبال ایرانی است. او هم اکنون در استقلال تهران بازی می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با افشین

افشین در جدول کلمات

ساخته افشین شرکت
عاشق
ساخته افشین شرکت با بازی ایرج نوذری و هانیه توسلی
عاشق
ساخته افشین شرکت با بازی مجید مظفری و افسانه بایگان
فانی
ساخته افشین شرکت با بازی افسانه بایگان و مجید مظفری
فانی
ساخته افشین شرکت با بازی امین حیایی و چکامه چمن ماه
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی امین حیایی | رحیم نوروزی و چکامه چمن ماه
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی حیایی | چمن ماه و رحیم نوروزی
شکلات
ساخته افشین شرکت با بازی مجید مظفری | افسانه بایگان و عبدالرضا اکبری
فانی
ساخته افشین شرکت در سال 68 با بازی مجید مظفری | افسانه بایگان و عبدالرضا اکبری
فانی
ساخته افشین شرکت در سال 68 با شرکت مجید مطفری | افسانه بایگان | عبدالرضا اکبری و مرحوم منوچهر حامدی
فانی

افشین را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی افشین

سبحان ١٦:٣٦ - ١٣٩٥/٠٨/٢٥
این واژه از دو بخش اوستایی ساخته شده و آفشین بوده است: آف: رساننده. مانند آفتاب که تاب یعنی گرما و آفتاب یعنی گرما رسان. شین در اوستایی شَیَنَ و به معنی آرامش بوده است. و آفشین یعنی آرامبخش. (09163657861)
|

افشین قلی زاده ١٣:١١ - ١٣٩٥/١١/٠٧
افشین این اسم به دو بخش تقسیم میشود. اف بمعنی فرو برنده و شین بمعنی خشم معنی اسمی که روی شخص گذاشته میشود بمعنی فروبرنده خشم است.
|

افشین ٠٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٣
افشین به معنی بزرگ مردایرانی
|

افشین ٠١:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/٣٠
افشین کلمه ای ترکی هست آق شین بوده مانند قره شین ...که عرب ها آن را آفشین تلفظ کرده اند
|

شیوا و راشن ١٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥
افشین یکی ازپادشاه های ایرانی بود
|

افشین ١٦:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
بزرگ مرد
|

افشین... ١٤:١٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢١
در برخی کتب قدیمی افشین از کلمه خشتریه به اعشین امروزه تبدیل شده
|

افشين ٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٢
بيشتر ب معني فرو برنده خشم است
|

افشىن مومن زاده ٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
افشبن ب معناى سالار وسردار اىرانى
|

افشین ٠١:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٠١
افشین یعنی روشنایی دل ها
|

سحر ٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٠٧
به معنی مردی بزرگ وبا احترام واقتدار
|

علی حیدر صحافی ٠٨:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٢
آرامش دهنده دوستدلر
|

افشین مرادی ١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
افشین به معنی شفافیت نور و باهمت
|

احمد رضا فلاح مهریزی ١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢
افشین به معنی افشناننده کریم و سخی و جوانمردبوده و از اسماء خداوند می باشد . یعنی خداوند جهان را از خوشه وجود خود می افشاند یا از خود میزاید یا زا خود می بارد.
|

افشین ٠٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣
افشین به معنی ابر مرد ایرانی
|

پیشنهاد شما درباره معنی افشیننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• افشین و همسرش   • افشین maach   • افشین dokhtar shirazi   • افشین جعفری   • اسم افشین   • افشین دیگه دوستم نداری   • افشین bikhial   • افشین ماچ   • معنی افشین   • مفهوم افشین   • تعریف افشین   • معرفی افشین   • افشین چیست   • افشین یعنی چی   • افشین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افشین
کلمه : افشین
اشتباه تایپی : htadk
آوا : 'afSin
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس افشین : در گوگل


آیا معنی افشین مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )