برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1214 100 1

افضل الدولة

معنی افضل الدولة در لغت نامه دهخدا

افضل الدولة. [ اَ ض َ لُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) یا افضل الملک پسر سوم مرحوم آخوندملامحمد جعفر که بقولی در 1267 هَ. ق. تولد یافت و از نزدیکان سیدجمال الدین اسدآبادی بود. وی بزبانهای عربی و ترکی و فرانسه آشنایی داشت و بسیار خوشنویس بود و رساله ٔ کوچکی در تاریخ و جغرافیای کرمان دارد. رجوع به مقدمه ٔ تاریخ کرمان چ باستانی پاریزی شود.

افضل الدولة. [ اَ ض َ لُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) یکی از ملوک سلسله ٔ نظام حیدرآباد هند است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

افضل الدولة. [ اَ ض َ لُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) محمدبن ابی الحکم عبد... کنیت او ابوالمجد است. رجوع به ابوالمجد و محمدبن ابی الحکم و عیون الاخبار و قاموس الاعلام ترکی شود.

افضل الدولة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی افضل الدولة   • مفهوم افضل الدولة   • تعریف افضل الدولة   • معرفی افضل الدولة   • افضل الدولة چیست   • افضل الدولة یعنی چی   • افضل الدولة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افضل الدولة
کلمه : افضل الدولة
اشتباه تایپی : htqg hgn,gة
عکس افضل الدولة : در گوگل

آیا معنی افضل الدولة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )