انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1014 100 1

افضل

/'afzal/

مترادف افضل: برتر، بهتر، فاضل تر

برابر پارسی: برتر، افزونتر

معنی اسم افضل

اسم: افضل
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: afzal) (عربی) فاضل تر، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آنها، برترین، بالاترین - برترین، بالاترین

معنی افضل در لغت نامه دهخدا

افضل. [ اَ ض َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی است از فضل مقابل نقص. ج ، افضلون ، افاضل. مؤنث : فُضْلی ̍. ج ، فضلیات ، فُضَل. (از اقرب الموارد). فاضل در حسب و در علم و جز آن و مادام که نکره باشد واحد و جمع و مذکر ومؤنث در وی یکسان است و برخلاف هرگاه الف و لام بر آن داخل شود و یا اضافه گردد، چنین نیست. (ناظم الاطباء). افزون تر. (آنندراج ). فاضل تر. (مهذب الاسماء نسخه ٔخطی ). بافضل تر. برتر. امثل. افزونتر. سرآمده. فزونتر. اشرف. (یادداشت مؤلف ) : و اصطفاه من افضل قریش حسبا و اکرمها نسبا. (تاریخ بیهقی ص 298).
او افضل انبیاست لیکن
آمد پس از انبیا بگیهان.
خاقانی.
- امثال :
افضل الاعمال احمزها ؛ افضل اعمال آن است که استوارتر و قوی ترست. (یادداشت مؤلف ). از روایات است. مراد آن است که برترین اعمال سخت و مشکلترین آنهاست.
|| (اصطلاح عروض ) نام بحری است که وزن سالم آن هشت بار متفاعلن و وزن مجزو آن شش بار متفاعلن باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). بحرکامل. رجوع به کامل (بحر...) شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) لقب حکیم افضل الدین خاقانی است. (آنندراج ) (از غیاث اللغات ) :
افضل این مصرع برجسته ندانم که که گفت
هر که شمشیر زند خطبه بنامش خوانند.
خاقانی.
نه افضلم تو خوانده ای ببزم خود نشانده ای
کنون ز پیش رانده ای تودانی و خدای تو.
خاقانی.
ای افضل ار مشاطه ٔ بکرسخن توئی
این شعر در محافل احرار کن ادا.
خاقانی.
آزادان را نه بیشی افضل
از آزادی دو حرف اول.
خاقانی (از آنندراج ).
رجوع به خاقانی در همین لغت نامه شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) خواجه افضل الدین کشی. وی از جمله ٔ دانشمندان بود و پیوسته بلوازم افاده قیام می نمود. (حبیب السیر ص 118).

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) سید غیاث الدین بن سیدحسن. وی بمزید علم و فقاهت از اکثر سادات مشهد مقدس ممتاز و مستثنی بود و سالهای فراوان در آن ولایت بمنصب شیخ الاسلامی و فیصل قضایای شرعیه اقدام می فرمود. (از رجال حبیب السیر ص 170).

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) سید... پسرسیدنظام الدین سلطانعلی موسوی خواب بین. وی بصفت فضل و وقوف در نظم اشعار ترکی و فارسی اتصاف داشت. (از حبیب السیر ص 206). و رجوع به مجالس النفائس ص 138 شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) خواجه... وی کرمانی است. او جوانی کریم و خوش خلق بودو در حساب ضرب و قسمت بی نظیر و در صفت عدالت و نصفت دلپذیر، و از جفای اعدا ترک وزارت نمود و بعراق رفت و سلطان یعقوب هرچند تکلیف وزارت عراق باو نمود اصلاقبول ننمود. وی شعر می سرود و این مطلع از او است :
تا هر شرری دانه شود کشت جهان را
بر باد دهد خرمن دل خرمن جان را.
(از مجالس النفایس ص 296).

افضل. [اَ ض َ ] (اِخ ) شاه محمد. وی از مشاهیر مشایخ لاهور بود و شعر هم می سرود. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) یا افضل الدین محمدبن حسن بن حسین محمدبن خوزه مرقی کاشانی ، مشهور به «باباافضل » و گاه او را به لقب «خواجه » «حکیم » و «شیخ » نیزخوانده اند. از حکما و عرفای بنام عصر خود بود. وی در مرق از توابع کاشان بدنیا آمد و بهمانجا درگذشت. او را آثار بسیاری است که از طرف دانشگاه تهران بچاپ رسیده است. رجوع به باباافضل در همین لغت نامه شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) محمد شارستانی. رجوع به همین کلمه و تتمه ٔ صوان الحکمة شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) ملک... علی بن صلاح الدین ملقب به نورالدین. وی در حیات پدر حاکم دمشق بود و چون پدرش درگذشت برادر وی عزیز و عموی او عادل بدمشق لشکر کشیدند و آن ملک را از ملک افضل گرفتند. و پس از درگذشت برادر چند صباحی در مصر بمقر عزت رسید ولی عمویش مصر را از وی گرفت و بلده سیمساط را به افضل ارزانی داشت و در همانجا بود تا به سال 622 هَ. ق. درگذشت. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 592). و رجوع به کامل ابن اثیر ج 12 ص 65 ببعد شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) ملک... امیرالجیوش. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 457 و افضل شاهنشاه شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) ملک ناصرالدین محمدبن ملک مؤید،ابوالفداء اسماعیل. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

افضل. [ اَ ض َ ] (اِخ ) ابن قاضی محمد ملقب به نظام الدین. وی المصادر زوزنی را بخط نسخ نوشته و نسخه ٔ آن در کتابخانه ٔ مدرسه ٔ عالی سپهسالار موجود است. رجوع به فهرست کتابخانه ٔ مدرسه ٔ عالی سپهسالار ج 2 ص 284 شود.

معنی افضل به فارسی

افضل
فاضل تر، افزونتر، برتر، بالاتردرعلم یاحسب، افاضل جمع
(صفت ) ۱ - برتر فزونتر پر مایه تر. ۲ - فاضلتر بافضیلت تر . جمع : افاضل .
ابن قاضی محمد ملقب به نظام الدین
ده از دهستان القور است بخش حومه شهرستان بیرجند .
کنایه از شکل مدور که گرد و مدور باشد
محمد بن ابی الحکم عبد ... کنیت او ابو المجدست .
مسعود . در یکی از منشات خواجه رشید الدین نام او آمده است .
محمد بن ناماوار مکنی به ابو عبد الله است. وی از مشاهیر حکمائ و اطبائ اسلام بود و در علوم شرعی و غیره ید طولایی داشت .
همان افضل الدین خونجی است
حسن بن احمد از شعرا بود
خواجه محمد . مولف دستور الوزرائ آرد وی بوفور فضایل و کمالات نفسانی و کثرت وقوف در سرانجام مهمات دیوانی از سایر افاضل وزرائ ممتاز بود .
علی ابن یوسف صلاح الدین ابن ایوب
فاضل تر با فضل تر افزون تر در علم و حسب .
خواجه از شعرا بود و بر اقران و امثال برتری داشت .
همان افضل شاهنشاه امیر الجیوش است .
او را تالیفاتی است از جمله : رساله فی الجهه . تعلیقه بر شرحی طوالع الانوار و نیز بحثی با خواجه زاده درباره اینکه امکان برای هر بشری هست دارد .
احمد بن بدر جمالی مکنی به ابو القاسم وی در اصل ارمنی و وزیر و امیر الجیوش مصر و از ارکان دولت فرمانروای مصر بود .
محمد ابن حسن کاشی . معروف به بابا افضل .
ده کوچکی است از دهستان عقدا بخش شهر بابک شهرستان یزد .
ده کوچکی است از دهستان دشت خاک بخش زرند شهرستان کرمان واقع در ۳۶ هزار گزی شمال خاوری زرند و ۱۵ هزار گزی خاور فرعی زرند به راور .

معنی افضل در فرهنگ معین

افضل
(اَ ضَ) [ ع . ] (ص تف .) ۱ - برتر، فزون تر. ۲ - فاضل تر. ۳ - با فضلیت تر. ج . افاضل .

معنی افضل در فرهنگ فارسی عمید

افضل
۱. فاضل تر.
۲. برتر.
۳. بالاتر در علم یا حسب.

افضل در دانشنامه اسلامی

افضل
از عنوان افضل، در بسیاری از باب های فقهی- اعم از عبادات، معاملات و احکام- یاد شده است.
افضل:به معنای عمل برتر و دارای فضیلت بیشتراست.

برخی مواردافضلیت
در بسیاری از اعمال واجب و نیز مستحب، وجود پاره ای ویژگی ها( که در تحقق اصل عمل دارای فضیلت، دخالت ندارد، لیکن از نظر شرع موجب کمال آن می شود) سبب برخوردار شدن آن عمل، از فضیلت بیشتر است مانند:
۱)خواندن نماز واجب و نیز مستحب که در مسجد، افضل است و در میان مساجد، نماز در مسجد النّبی و مسجد الحرام، افضل از دیگر مساجد است.
۲)همچنین اقامه ی نماز با جماعت، افضل از فرادا خواندن است.
۳)نماز مستحبی را ایستاده گزاردن، افضل از نشسته خواندن آن است.

منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۱، ص۶۲۲.    
...
افضل آیات، آیات دارای برجستگی خاص به اعتبارهای مختلف را می گویند.
به نظر برخی از دانشمندان، بعضی از آیات قرآن کریم برجستگی خاصی داشته و به همین جهت از آیات دیگر افضل و برترند. از میان این آیات می توان به آیةالکرسی ، آیات آخر سوره حشر و آیه ۱۶۳ سوره بقره اشاره کرد.جلال الدین سیوطی در الاتقان آرا و نظریات بسیاری از دانشمندان را درباره با عظمت ترین، جامع ترین، امیدوارکننده ترین، خوفناک ترین و… آیه در قرآن بیان کرده است.
عناوین مرتبط
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۶۳.    
...
افضل التواریخ، تألیف میرزا غلامحسین افضل الملک شیرازی است. وی در سال 1314 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه مامور نوشتن تاریخ دوره ی مظفری شد. میرزا غلامحسین خان پس از اتمام رساندن کتاب آن را افضل التواریخ نام نهاد و از این جهت خود افضل نیز به «افضل الملک» شهرت یافت.
افضل التواریخ، وقایع هر سال را جداگانه در یک مجلد تدوین و هر جلد را به چهار باب تقسیم کرده است. هر جلد خطبه و مقدمه جداگانه دارد.
جلد اول از آن رو که فقط وقایع 43 روز از 18 ذیقعده تا ذیحجه سال 1313 ه.ق، سلطنت مظفرالدین شاه؛ یعنی از زمان تاج گذاری تا پایان سال را در بردارد، مختصرتر است و ابواب جداگانه ندارد.
مولف گوید که شاه پس از تاج گذاری و پس از آنکه وی بخشی از کتاب اعلام الناس در وقایع خلفای عباسی را به او تقدیم کرد، او را مامور نگارش تاریخ عصر خود کرد و موظف ساخت اخبار هر سال کشور را در کتابی گزارش کند.
کتابی در تاریخ 5 سال 1313 - 1317ه.ق از دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار و از منابع دست اول برای این دوره تاریخی است.
«افضل التواریخ»، تالیف «افضل الملک میرزا غلامحسین خان شیرازی» است. در سال ۱۳۱۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه مامور نوشتن تاریخ دوره ی مظفری شد. میرزا غلامحسین خان پس از اتمام رساندن کتاب آن را افضل التواریخ نام نهاد و از این جهت خود افضل نیز به «افضل الملک» شهرت یافت.
افضل التواریخ، وقایع هر سال را جداگانه در یک مجلد تدوین و هر جلد را به چهار باب تقسیم کرده است. هر جلد خطبه و مقدمه جداگانه دارد. جلد اول از آن رو که فقط وقایع ۴۳ روز از ۱۸ ذیقعده تا ذیحجه سال ۱۳۱۳ ه. ق، سلطنت مظفرالدین شاه؛ یعنی از زمان تاج گذاری تا پایان سال را در بردارد، مختصرتر است و ابواب جداگانه ندارد. مولف گوید که شاه پس از تاج گذاری و پس از آنکه وی بخشی از کتاب اعلام الناس در وقایع خلفای عباسی را به او تقدیم کرد، او را مامور نگارش تاریخ عصر خود کرد و موظف ساخت اخبار هر سال کشور را در کتابی گزارش کند.
گزارش محتوا
کتابی در تاریخ ۵ سال ۱۳۱۳- ۱۳۱۷ ه. ق از دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار و از منابع دست اول برای این دوره تاریخی است. این کتاب؛ شامل ۵ مجلد به شرح زیر است: جلد اول حاوی وقایع جلوس مظفرالدین شاه است که در ابتدای آن اخبار مربوط به دربار و خاندان شاهی و سلام های اعیاد و تلگراف های درج شده که مظفرالدین شاه به پادشاهان دیگر کشورها فرستاده است. سپس مطالبی در احوال شاه از دوران کودکی به بعد آمده است. و حوادث ۴۳ روز اول دوران سلطنت مظفرالدین شاه نقل شده است. جلدهای دوم تا پنجم به ترتیب وقایع سال های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ ه. ق را دربردارد. جلد اخیر هر چند؛ همانند سایر مجلدات این اثر مشتمل بر چهار باب است، در اواخر باب چهارم ناتمام مانده است. شاید دوری از دیوان و بروز حوادثی در داخل کشور مولف را از ادامه کار بازداشته است. در بخش آخر هر مجلد وفیات آن سال و مختصری از احوال درگذشتگان ذکر شده است. مولف در مواضع متعددی از کتابش استطرادهای مفصلی دارد. چنانکه در باب دوم جلد چهارم، سرگذشت عباس میرزا ملک آرا و، در باب چهارم جلد دوم، شرح مبسوطی در جغرافیای ممالک ربع مسکون ذکر شده است. از فصول دیگر در مجلدات افضل التواریخ، جغرافیای ایالات شش گانه ایران ، ترجمه سفرنامه میسو بابن و هوسه فرانسوی، شرح حال صفی علیشاه و ترجمه بخش هایی از اعلام الناس بما وقع للبرامکه من بنی عباس یاد کردنی است. افضل الملک در مطاوی اثر خود، گاه اصطلاحات دیوانی را معنی و شرح می کند، تا پس از منسوخ شدن، برای آیندگان ناآشنا نباشد. نیز در هر مجلد افرادی را نام می برد که سمت های وزارت یا پیشکاری یا حکومت ایالات را داشته اند یا به دریافت لقب یا عنوان جدید نایل گشته اند.
← گرایش مولف آن به حق گویی
این اثر به اهتمام «سیروس سعدوندیان» و «منصوره ی اتحادیه» تصحیح گشته است. در پایان کتاب فهرستی از اعلام مذکور در کتاب ذکر شده است.
منبع
...
أفضل الدین شیخ عباس کاشف الغطاء، در مسئله فتوت و جوان مردی با روی کردی فقهی می باشد.
از آن جا که به نظر مؤلف، مروّت افضل دین است، عنوان بحث خود را «أفضل الدین» قرار داده است.
مؤلف، در زمانی می زیسته است که حکومت مرکزی در عراق سقوط می کند و مردم که قدری آزادی نسبی به دست آورده بودند، برخی از معممین را مورد لعن و تهمت قرار دادند و دیگر احترامی برای آنها قایل نبودند.
نویسنده، معتقد است برخی از روحانیون به دلیل آن که از مسیر مروت و جوان مردی خارج شدند و زیّ طلبگی را کنار گذاشتند مردم آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و لذا مشکل عمده را در ترک مروّت دانسته است و با تألیف این کتاب می خواهد مروت را تعریف کند و بیان کند که چگونه می توان این روحیه را در بین روحانیون و طلاب رواج داد و جلوه های مختلف آن را بر حسب افراد و زمان ها و مکان های مختلف نشان دهد.
وی خاطرنشان می کند که هر عملی از روحانیون و طلاب که خلاف مروّت باشد، موجب هتک این نهاد دینی و وهن حوزه های علمیه خواهد شد.
السلفیون و الشیعة نحو علاقة أفضل اثر حسن موسی صفار، رساله ای است مختصر پیرامون رابطه میان سلفیون و شیعه که به زبان عربی و در دوران معاصر نوشته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل بندی خاصی، در یک مدخل و هشت عنوان سامان یافته است.
در مقدمه، به این نکته اشاره شده است که بسیاری، امکان ارتباط و رابطه میان سلفیه و شیعه را به دلیل اختلافات و تضاد آن دو در مسائل حساس عقیدتی و نیز وجود تاریخ پرکشمکش و پر از مخاطره میان آن دو، امری بعید و دور از تصور می دانند درحالی که به عقیده وی، شاید بتوان میان آن دو، رابطه و ارتباطی را تصور نمود.
نویسنده در مدخل به بیان این نکته پرداخته که تاریخ اسلام، همواره شاهد اختلافات و درگیری های فکری و مذهبی بوده که در بسیاری از آن ها، انگیزه های سیاسی دخیل بوده اند و تعصب مذهبی، به معنی سعی در فرض رأی خود و رفض و تکفیر رأی مخالف آن، نتیجه برخی از این درگیری ها بوده است. به نظر وی این تعدد مذاهب و اختلاف آراء، امری طبیعی و عادی بوده که چاره ای از آن نیست.
مطالب کتاب، با پاسخ به این سؤال آغاز شده که آیا ارتباط میان سلفیه و شیعه، ارتباطی نیکو و صحیح است یا نه؟ به اعتقاد نویسنده، بدون شک، وجود حالت تشنج و نزاع داخلی میان امت اسلامی، هیچ نتیجه ای جز تضعیف قدرت آن در مقابله با تهدیدات خارجی و سوءاستفاده دشمنان ندارد.
وی در ادامه، ضمن اشاره به نمونه های از ارتباط میان سلفیه و شیعه. به توضیح این نکته پرداخته که با توجه به زندگی هر دو گروه در منطقه ای واحد و مسلم بودن حق زندگی انسان ها و اشتراک آن ها در حق حیات، هیچ جایگزینی برای همزیستی مسالمت آمیز میان این دو گروه، وجود ندارد.افضل در دانشنامه ویکی پدیا

افضل
افضل یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کندوان بخش کندوان شهرستان میانه واقع شده است.
عکس افضل
افضل یک نام کوچک و نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:
علیرضا افضل (زادهٔ ۱۳۵۳)، بازیکن سابق و مربی فوتسال اهل ایران
محمد انور افضل (زادهٔ ۱۹۲۶ (میلادی))، بازیکن فوتبال اهل افغانستان
مولوی افضل (۱۹۲۰–۲۰۱۲ (میلادی))، سلفی اهل افغانستان
افضل آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
افضل آباد (ایرانشهر)
افضل آباد (خاش)
افضل آباد (دومک)
افضل آباد (زابل)
افضل آباد (زاهدان)
افضل آباد (کورین)
افضل آباد (ایرانشهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان دامن قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۱ نفر (۳۹خانوار) بوده است.
افضل آباد یک روستا در ایران است که در دهستان فشارود، بخش مرکزی شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. افضل آباد ۱۴۹ نفر جمعیت دارد.
افضل آباد (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان پشتکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۴ نفر (۸۲خانوار) بوده است.
افضل آباد (دومک)، روستایی از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان دومک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۷ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
مختصات: ۲۷°۵۵′۴۷″ شمالی ۵۹°۲۷′۲۲″ شرقی / ۲۷.۹۲۹۷۲° شمالی ۵۹.۴۵۶۱۱° شرقی / 27.92972; 59.45611
افضل آباد، روستایی است از توابع بخش میان کنگی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان.
این روستا در دهستان تیمورآباد قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۴۰ خانوار) ۵۸۵ نفر بوده است.
افضل آباد (زاهدان)، روستایی از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان دومک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۷ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
افضل آباد یک روستا در ایران است که در دهستان شوسف، بخش شوسف، شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی واقع شده است. افضل آباد ۱۷۳ نفر جمعیت دارد.
افضل آباد روستایی در دهستان قائم آباد بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۵۳۰ نفر (در ۱۳۵ خانوار) بوده است.
آب انبار چاه افضل مربوط به اواخر دوره صفوی است و در شهرستان اردکان، بخش مرکزی، روستای چاه افضل واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۴۳۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مختصات: ۳۳°۵۹′۰۴″شمالی ۵۱°۲۶′۴۰″شرقی / ۳۳٫۹۸۴۳۰۵۹°شمالی ۵۱٫۴۴۴۳۷۱۹°شرقی / 33.9843059; 51.4443719
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بقعه بابا افضل مربوط به دوره ایلخانی است و در کاشان، بخش برزک ـ روستای مرق واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۲۷ با شمارهٔ ثبت ۳۷۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بافت روستای چاه افضل مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان اردکان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۸۴۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه امامزاده افضل مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان تاکستان، بخش ضیاءآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۶۲۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
چاه افضل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
چاه افضل (اردکان)
چاه افضل (خور و بیابانک)
حمام افضل مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شوشتر، چهار راه امام، پشت مسجد رسول واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
علیرضا افضل (زادهٔ ۲۴ فروردین ۱۳۵۳ در اصفهان) یک بازیکن سابق و مربی فوتسال اهل ایران است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
وی در تیم ملی فوتسال ایران بازی کرده است.
قلعه چاه افضل مربوط به اواخر دوره صفوی است و در شهرستان اردکان، بخش مرکزی، روستای چاه افضل واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۷۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
محمد انور افضل (انگلیسی: Mohammad Anwar Afzal؛ زادهٔ ۱۹۲۶) بازیکن فوتبال اهل افغانستان است.
محمد انور افضل در وبگاه sports-reference.com
وی به همراه تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ شرکت کرده است.
مولوی محمد افضل برگمتالی (انگلیسی: Mawlawi Afzal) مؤسس دولت انقلاب اسلامی افغانستان در شمال ولایت نورستان اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی
http://www.hambastagi.org/new/farsi-received-articles/538-nuristan-land-of-combatants-and-freedom.html. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
مولوی افضل از جمله روحانیون مهم ولایت نورستان بود
وی در سال ۱۳۵۹ پس از کودتای ۷ ثور در یک گردهمایی مردمی در نورستان شرقی، به حیث رهبر و رئیس دولت انقلاب اسلامی افغانستان انتخاب شد.
او با مساعدت مالی عربستان سعودی و کمک ژنرال سرور نورستانی، «دولت انقلاب اسلامی افغانستان» را در ۱۳۶۲ در برگمتال بنیاد نهاد که چیز مشابه با امارت اسلامی ملا عمر بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با افضل

افضل در جدول کلمات

اثری در وقایع ایام سلطنت مظفرالدین شاه تألیف غلامحسین افضل الملک مستوفی
افضل التواریخ

معنی افضل به انگلیسی

transcendent (صفت)
مافوق ، افضل
better (صفت)
برتر ، بهتر ، بیشتر ، خوبتر ، نیکوتر ، چیز بهتر ، افضل
supreme (صفت)
عالی ، بزرگترین ، افضل ، انتها ، اعلی
superlative (صفت)
عالی ، افضل ، مبالغه امیز ، بیشترین ، بالاترین ، درجه عالی ، خیلی عظیم
pre-eminent (صفت)
برتر ، مقدم ، افضل ، سرامد

معنی کلمه افضل به عربی

افضل
اعلي الدرجات

افضل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی افضل

نیما ١٨:٠٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٩
بهتر ، بهترین
|

پیشنهاد شما درباره معنی افضلنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آدرس شعب موسسه افضل توس در تهران   • مجوز افضل توس   • موسسه افضل توس مجوز دارد   • ادغام موسسه افضل توس   • نرخ سود موسسه افضل توس   • مجوز موسسه افضل توس   • سود سپرده موسسه افضل توس   • وضعیت موسسه افضل توس   • معنی افضل   • مفهوم افضل   • تعریف افضل   • معرفی افضل   • افضل چیست   • افضل یعنی چی   • افضل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افضل
کلمه : افضل
اشتباه تایپی : htqg
آوا : 'afzal
نقش : صفت
عکس افضل : در گوگل


آیا معنی افضل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )