انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 888 100 1

معنی اقتصاد در لغت نامه دهخدا

اقتصاد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) میانه راه رفتن.(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). میانجی نگاه داشتن. (تاج المصادر بیهقی ). میانه نگاه داشتن. (ترجمان القرآن ). || (اِمص ) میانه روی در هر کاری. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). قصد.
- علم اقتصاد ؛ عبارت از علم به مجموع وسایلی است که برای رفع نیازمندیهای مادی بشر از آن استفاده میشود.
|| مواصلةالشاعر عمل القصائد. (منتهی الارب )؛ مواصله کردن شاعر عمل قصائد را. (ناظم الاطباء).

معنی اقتصاد به فارسی

اقتصاد
میانه راه رفتن، میانه روی کردن، به اندازه خرج کردن، تعادل دخل وخرج رانگاه داشتن ، میانه روی، میانه روی درهرکار
۱ - ( مصدر ) میانجی شدن میانگی کردن. ۲ - میانه نگاه داشتن . ۳ - باندازه خرج کردن . ۴ - تعادل دخل و خرج را حفظ کردن. ۵ - ( اسم ) میان کاری . ۶ - میانه روی در هر کار باندازه خرج کردن . یا علم اقتصاد . یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط بدخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت میکند و وسایلی که باید در عمل با توجه بمقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تائ مین گردد بحث میکند.
[اقتصاد] ← علم اقتصاد
[economy] [اقتصاد] 1. مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی در چارچوب تولید و مصرف که به استناد آن نحوۀ تخصیص منابـع در یک ناحیـۀ جغـرافیایی یا حوزه مشخص می شود 2. منابع و ثروت یک کشور یا یک منطقه، به ویژه آنهایی که برحسب تولید و مصرف قابل تعریف اند
[economics of education, education economics] [اقتصاد] مطالعۀ مسائل اقتصادی مربوط به آموزش، ازجمله تقاضا و تأمین مالی و انجام تمهیدات لازم
[positive economics] [اقتصاد] جنبه ای از علم اقتصاد متکی بر تحلیل های عینی و بی طرفانه از وضعیت کنونی و پیشین
[information economics, economics of information, infonomics] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] 1. در اقتصاد خرد، شاخه ای که به مطالعۀ چگونگی تأثیر اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می پردازد 2. مبحثی که در آن دادوستد اطلاعات به عنوان یک کالای اقتصادی مطالعه می شود
[rentier economy] [اقتصاد] وضعیتی که در آن درآمدهای اقتصادی نتیجۀ فعالیت عوامل تولید نباشد
[open economy] [اقتصاد] اقتصادی که در آن مبادلات تجاری و فعالیت اقتصادی با دنیای خارج به نسبت زیاد است
[market economy] [اقتصاد] نوعی نظام اقتصادی که در آن تصمیمات اقتصادی و تعیین قیمت کالاها و خدمات عمدتاً براساس تعامل هم افزود شهروندان تعیین می شود و دولت در آن نقش بسیار ناچیزی دارد
[closed economy] [اقتصاد] اقتصادی که با کشورهای دیگر ارتباط اقتصادی نداشته باشد
[ecological economics, education economics] [اقتصاد] مطالعۀ برهم کنش ها و تحولات ناشی از فعالیت های اقتصادی انسان و زیست بوم هایی که این فعالیت ها در آنها، در طول زمان و در گسترۀ مکان، صورت می گیرد
[international economics] [اقتصاد] اقتصادی که به کنش متقابل عوامل اقتصادی در کشورهای مختلف جهان می پردازد
[sustainable forest economy] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] شیوه ای در اقتصاد جنگل که بر مبنای پایداری استوار است
[monetary economics] [اقتصاد] حوزه ای در علم اقتصاد که به مطالعۀ تأثیر پول و رفتار نهادهای سیاست گذاری پولی بر متغیرهای اقتصادی، ازجمله اشتغال، تولید، نرخ بهره، قیمت محصولات، مصرف و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری می پردازد
[development economics] [اقتصاد] شاخه ای از علم اقتصاد که موضوع آن یافتن شیوه های بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای روبه توسعه است
[forest economy] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] بخشی از اقتصاد محلی و منطقه ای یا ملی که کلاً یا عمدتاً از تولید جنگلی بهره می گیرد متـ . بهره دهی جنگل
[microeconomics] [اقتصاد] شاخه ای از اقتصاد نظری که رفتار اقتصادی کارگزاران، ازجمله خانوار و بنگاه، را مطالعه می کند
[pharmacoeconomics] [علوم دارویی] مطالعۀ عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه های دارو و درمان و همچنین نظام های سلامت
[command economy] [اقتصاد] نظامی که در آن دولت نقش بازار را ایفا می کند و درمورد نوع و مقدار کالاها و خدماتی که باید تولید و عرضه شود تصمیم گیری می کند
[welfare economics] [اقتصاد] شاخه ای از علم اقتصاد که بر تخصیص بهینۀ منابع و کالاها و اثر آن بر رفاه اجتماعی تمرکز دارد
[behavioural economics] [اقتصاد] مطالعۀ جنبه های روانشناختی رفتارهای اقتصادی افراد و نهادها
[underground economy] [اقتصاد] بخشی از فعالیت های اقتصادی که به هر دلیل، ازجمله فرار مالیاتی، نامشخص بودن برای دستگاه های اداری، شبه قانونی یا غیرقانونی بودن، در مجموعۀ فعالیت های ثبت شده و ارزشیابی شده در اقتصاد لحاظ نمی شوند یا بسیار کمتر از حد واقعی ثبت می شوند

معنی اقتصاد در فرهنگ معین

اقتصاد
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) میانه روی در هر کاری . ۲ - رعایت اعتدال در دخل و خرج . ۳ - (اِمص .) میانه روی در هزینه ها، میان کاری . ۴ - مجازاً صرفه جویی . ،علم ~یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط

معنی اقتصاد در فرهنگ فارسی عمید

اقتصاد
۱. دانش بررسی روش های کسب درآمد، مصرف کالاها و خدمات، روابط بازرگانی، و سازمان دهی امور مالی برای بهره برداری بهینه از منابع تولید ثروت.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] میانه روی کردن.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] به اندازه خرج کردن، تعادل دخل وخرج را نگه داشتن.
۴. [قدیمی] میانه روی، میانه روی در هر کار.

اقتصاد در دانشنامه اسلامی

اقتصاد
تنظیم و ساماندهی اموال‏ خصوصی و عمومی و عملیّات مرتبط با آن را اقتصاد می گویند.
اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه روی است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحی در علم اقتصاد است.

بیان علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارت است از دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشه‏ها.

بابهای فقهی مرتبط با اقتصاد
اسلام در کنار توجّه به بُعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادّی و حیات اقتصادی بشر نیز توجّه ویژه کرده است. از این رو، در فقه، بابهای بسیاری به شئون مختلف این بُعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیه، هبه، سبق و رمایه، وصیت، عتق، جعاله، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاء موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخشهایی از دیگر بابها به گونه‏ای با مسائل مالی مرتبط‏اند، مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.
مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر می‏گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است.

ارکان اقتصاد
...
اقتصاد از قصد به معنای میانه روی آمده است
در اصطلاح، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد. گفتنی است که در این مدخل، مباحثی از اقتصاد مورد بحث قرار می گیرد که بیش تر، جنبه کلی و ارزشی دارد و هر یک از موضوعات اقتصادی مانند انفاق، مالکیت و... در جایگاه الفبایی خود آورده شده است. در این مدخل از واژه های «اسراف»، «اکل»، «اموال»، «انفاق»، «تبذیر»، «ربا»، «رزق»، «شراب»، «طعام»، «طیبات»، «مال»، «نعمت» و... استفاده شده است.
اقتصاد در قرآن
قرآن کریم در آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح نموده است. بنی اسرائیل تا قبل از ورود به بیت المقدس بیابانگرد بودند و با آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المقدس را یافتند ملزم به مراعات شرایط و ضوابط زندگی شهری و قوانین اقتصادی شدند. علامه طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم بودن در برابر قوانین اقتصادی و حقوق شهروندی است که اگر تابع این قوانین همزیستی و حقوق شهروندی شوند از هرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند.
عناوین مرتبط
آزادی اقتصادی؛ آسیب شناسی اقتصادی؛ اصلاحات اقتصادی؛ اصول اقتصاد؛ اقتصاد و معنویت؛ اهمیت اقتصاد؛ رشد اقتصادی؛ وابستگی اقتصادی.
اقتصاد اثباتی، بررسی آن دسته از مقولات اقتصادی است که به طور اصولی بتوان از طریق مشاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پایه ارزش های ذهنی صحت آن را اثبات کرد.
اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه که هست، و یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه ای می پردازد.
سالواتوره، دومینک، تئوری وسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، ۸۱، نشر نی، چاپ۲۴، ص۴۴.
مبحث اقتصاد اثباتی و دستوری در علم اقتصاد از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه ریزی شده (متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متاثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مؤلفه های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار و ابتدایی ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظام های سنتی به علت عدم کارایی منقرض گشت. به مرور زمان، نظام های اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامریی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه ریزی کرد.در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیرمتمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می نماید. در این نظام نیاز، باعث ایجاد تولید گشته و دست نامریی بازار، خود، اوضاع را مرتب می نماید؛ به طوری که اگر تولیدکننده گران تر از قیمت بازار بفروشد، مصرف کننده با نخریدن، او را مجبور به ارزان فروختن می کند و بر عکس. خود این مطلب سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیراقتصادی در جامعه خواهد شد. این سیستم اعتقادی به دخالت دولت در بازار ندارد.از مهم ترین اشکالات نظریه اقتصاد باز، ناتوانی زیاد در عدم کارآیی، بی عدالتی، عدم توجه بازار به بخش های عمومی چون پلیس، بهداشت، فضای سبز و غیره است. این مسائل از نظر بازار، اقتصادی محسوب نمی شوند. نظریه دست نامرئی هم که قدرت بیشتری به اقتصاد بازار داده بود، در بحران های بزرگ، از لحاظ اعتبار ضربه بزرگتری خورد. در مقابل اقتصاد باز (بازار)، اقتصاد برنامه ریزی شده ویا متمرکز قرار دارد. اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی عبارتست از تخصیص منابع توسط دولت ها؛ که در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق، عملی بود.اقتصاد متمرکز، نمونه ای از دستور مطلق در اقتصاد است. اقتصاد متمرکز یعنی اینکه دولت مشخص می کند، چه چیزی را چه کسی باید تولید کند. تا دهه ۱۹۸۰ میلادی موفقیت های زیادی برای چین و شوروی که اقتصاد متمرکزی را اداره می کردند، حاصل شد؛ اما با شکست شوروی سابق استفاده از اقتصاد برنامه ریزی شده به طور مطلق، شکست خورد. علل اصلی استفاده مطلق از اقتصاد برنامه ریزی شده مربوط به دریافت حوادث و وقایع اقتصادی و ارتباط علی و معلولی این نظام بود که به ناتوانی در ایجاد، سازماندهی، کنترل کیفیت، ایجاد انگیزه و ناتوانی در حفظ محیط زیست منجر می شد. شاید به نظر برسد محیط زیست در اقتصاد متمرکز، بهتر از اقتصاد باز حفظ گردد؛ ولی استفاده بیش از حد از وسایلی چون سموم دفع آفات را در میان اقتصاد برنامه ریزی شده نیز می توان مشاهده کرد. اکنون تمام کشورها، نظامی مختلط از اقتصاد باز و برنامه ریزی شده را اجرا می کنند.
لیپسی، ریچارد و جی هاربری، کالین، اصول علم اقتصاد، ارشاد فکری (ترجمه و تالیف)، مشهد، نیکا، ۷۸، چاپ اول، ص۴۴.
 ۱. ↑ سالواتوره، دومینک، تئوری وسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، ۸۱، نشر نی، چاپ۲۴، ص۴۴.۲. ↑ گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، تهران، ۷۸، بانک مرکزی، ص۴۱۱.۳. ↑ فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، ۷۹، پیکان، چاپ۸، ص۹۱۲.۴. ↑ قره باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، ۷۶، رسا، چاپ دوم، ص۶۱۷.۵. ↑ سالواتوره، دومینک، تئوری وسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، ۸۱، نشر نی، چاپ۲۴، ص۱۲.۶. ↑ گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، تهران، ۷۸، بانک مرکزی، ص۳۶۱.۷. ↑ فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، ۷۹، پیکان، چاپ۸، ص۸۰۹.۸. ↑ قره باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، ۷۶، رسا، چاپ دوم، ص۶۱۷.۹. ↑ لیپسی، ریچارد و جی هاربری، کالین، اصول علم اقتصاد، ارشاد فکری (ترجمه و تالیف)، مشهد، نیکا، ۷۸، چاپ اول، ص۴۴.
منبع
...
اقتصاد اسلامی، مجموعه ای از گزاره های دینی است که به عنوان بستر و زیربنای نظام اقتصادی تلقی شده و غایاتی که دین در زمینه اقتصاد برای انسان ترسیم کرده است. و فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، توزیع و مصرف را اقتصاد گویند. در این میان دین مبین اسلام دیدگاه خاص و ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد که از آن تعبیر به اقتصاد اسلامی می شود.
واژه « اقتصاد » از ماده «قـصـد» به معنای تصمیم گیری و اراده به انجام کاری بوده و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر، استقامت و پایداری در مسیر نیز به کار رفته است.
کاربرد مشتقات قصد در قرآن
مشتقات ریشه «قصد» در قرآن در معنای لغوی آن به کار رفته و ناظر به مفهوم جدید «اقتصاد» نیست، چنان که آیات : «... مِنهُم اُمَّةٌ مُقتَصِدَةٌ وکَثیرٌ مِنهُم ساءَ ما یَعمَلون» به معنای معتدل در عمل ، «...فَلَمّا نَجّهُم اِلَی البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ...» به معنای متمایل به طریق مستقیم یا میانه رو در ظلم و کفر ، «...فَمِنهُم ظالِمٌ لِنَفسِهِ و مِنهُم مُقتَصِدٌ ومِنهُم سابِقٌ بِالخَیرتِ...» به معنای میانه رو یا درآمیزنده عمل صالح و ناپسند ، «لَو کانَ عَرَضًا قَریبًا وسَفَرًا قاصِدًا لاَتَّبَعوکَ...» به معنای مسیری آسان و نزدیک و «واقصِد فی مَشیِکَ واغضُض مِن صَوتِکَ...» به معنای اعتدال در مشی یا راه رفتن همراه با طمأنینه آمده است.
معنای لاتینی واژه اقتصاد
معادل لاتینی واژه «اقتصاد» در معنای رایج کنونی، (Economy) بوده که آن را برگرفته از دو واژه یونانی کهن (Oikos) به معنای خانه و (Nemein) به معنای اراده کردن دانسته اند و اکنون یکی از رشته های علوم اجتماعی به شمار می رود که در رابطه با رفتارهای گوناگون انسانی در زمینه فعالیت های اقتصادی و تفسیر واقعیات ظاهری مرتبط با این فعالیت ها بحث می کند و به بررسی رفتارهای مالی و غیر مالی بشری در زمینه تولید کالاها و خدمات از منابع کمیاب و توزیع آن ها بین افراد و گروه های جامعه برای مصرف در زمان حال یا آینده می پردازد.
تعریف مکتب اقتصادی
...
اقتصاد اسلامی از اصطلاحات نویسندگان و متفکران مسلمان معاصر است و مراد از آن دانش اقتصاد یا فعالیت ها و فرایندهای اقتصادی با لحاظ اصول و آموزه های اسلامی است.
اقتصاد اسلامی شاخه ای از دانش است که از طریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب مطابق با آموزه های اسلامی، بدون محدود ساختن آزادی های فردی، و بدون ایجاد عدم توازن های کلان اقتصادی و زیست محیطی، به تحقق سعادت انسانی کمک می کند. برخی از اقتصاد دانان مسلمان نظیر سید محمد باقر صدر، بین دانش اقتصاد و نظام اقتصادی تفاوت قایل است و اقتصاد اسلامی را به معنای نظام اقتصادی اسلام می داند.
در این که علم اقتصاد اسلامی وجود دارد یا خیر؟ بین اقتصاد دانان مسلمان اختلاف نظر است، برخی مانند سید محمدباقر صدر معتقد است که اسلام مذهب و مکتب اقتصادی دارد نه علم اقتصاد؛ زیرا آموزه های اقتصادی اسلام، روشی است که اسلام تبعیت آن را در حیات اقتصادی سفارش می کند و به دنبال توصیف و تبیین پدیده های اقتصادی و قوانین حاکم بر آن ها نیست. برخی دیگر از صاحب نظران به دلیل مبانی هستی شناشانه و معرفت شناسانه ویژه اسلام و نیز وجود آیات و روایاتی که به بیان قوانین علمی حاکم بر رفتار های اقتصادی انسان پرداخته است، معتقدند که اسلام علاوه بر مکتب اقتصادی علم اقتصاد نیز دارد.
یکی از تخلفات مالی اهل مدین نوعی آزاد اندیشی مطلق در تصرفات مالی بود، که کم فروشی و از چشم انداختن اجناس دیگران بین آنها رواج داشت.
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۴۳۶، برگرفته از مقاله «اقتصاد اهل مدین».    
...
در دوره جنگ جهانی دوم، ایران با مشکلات فزاینده اقتصادی، از سرگرفته شدن مباحث و فعالیت های سیاسی و آغاز دوباره فشارهای سیاسی خارجی روبه رو بود. ایران همانند جنگ جهانی اول مشکلات عظیم اقتصادی را تجربه کرد و در زندگی روزمره مردم جابجایی و تغییراتی پدید آمد. اشغال ایران به وسیله ارتش های بیگانه سبب کمبود ارزاق عمومی و صعود سرسام آور بهای کالاهای مصرفی شد که با شدت بیشتری سراسر ایران را در بر می گرفت.
با شروع جنگ جهانی دوم در ۱۱شهریور ۱۳۱۸ش. محمود جم نخست وزیر ایران با صدور اطلاعیه ای رسما تصمیم دولت ایران را مبنی بر این که در این جنگ بی طرف است را اعلام کرد، اما با حمله آلمان به شوروی، تمام محاسبات بی طرفی ایران را برهم زد، زیرا جنگ به مرزهای ایران نزدیک می شد و سرزمین ایران را به صورت حلقه ارتباطی مهمی میان شوروی و انگلیس درآورد. دولت انگلیس و فرانسه به علت پیشرفت های آلمان و به خطر افتادن منافع غرب در خاورمیانه تصمیم گرفتند به حمایت شوروی بشتابند و انگلیس و شوروی وارد خاک ایران شدند.
جنگ جهانی دوم و اوضاع ایران
در دوره جنگ جهانی دوم، ایران با مشکلات فزاینده اقتصادی، از سرگرفته شدن مباحث و فعالیت های سیاسی و آغاز دوباره فشارهای سیاسی خارجی روبه رو بود. ایران همانند جنگ جهانی اول مشکلات عظیم اقتصادی را تجربه کرد و در زندگی روزمره مردم جابجایی و تغییراتی پدید آمد. از نظر سیاسی، شاه جوان محمدرضا شاه، تنها یکی از چند بازیگر عمده سیاسی بود و مجموعه ای از روزنامه ها، حزب های سیاسی و سازمان تازه تاسیس، اتحادیه های کارگری، بازیگران دیگر صحنه سیاسی را تشکیل می دادند. اینها همه در جَوی صورت می گرفت که ایران در اشغال متفقین بود. نیروهای شوروی در شمال و نیروهای انگلیسی در جنوب و مشاوران آمریکایی در خدمت دولت و ارتش ایران، در تهران بودند و ایران به صورت خط تدارکاتی شوروی در آمده بود. این تحولات در اوضاع داخلی و بین الملی ایران در طی جنگ جهانی دوم زمینه را برای جنبش های بعدی ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ و ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ش. آماده ساخت.
جنگ جهانی دوم و مشکلات ایران
اشغال ایران به وسیله ارتش های بیگانه سبب کمبود ارزاق عمومی و صعود سرسام آور بهای کالاهای مصرفی شد که با شدت بیشتری سراسر ایران را در بر می گرفت. همه ۱۵میلیون جمعیت کشور در جنگ جهانی دوم با مشکلات عظیمی روبه رو بودند. ایران صحنه مداخله نیروهای متفقین و خط تدارکاتی آذوقه و مهمات به شوری شد. متفقین قول داده بودند، برای مردم ایران تا حد امکان مشکلی به وجود نیاورند، اما بخش های کلیدی اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات بازرگانی خارجی، بودجه دولت و سطح زندگی، بر اثر اشغال شدیدا آسیب دید. بخش های معدودی مثل پرورش اسب و گوسفند رشد نسبی داشتند، زیرا فشار حکومت رضاشاهی، از ایلات و اسکان اجباری آنها برداشته شد و همین امر موجب شد، جمعیت ایلات و عشایر بیشتر شود و از یک میلیون در سال ۱۳۱۰ به ۲ میلیون در سال ۱۳۲۰ افزایش یابد. کاهش تولید محصولات غذایی از یک سو و تقاضای ارتشهای اشغالگر خارجی از سوی دیگر برای مواد غذایی، به قحطی شدیدی در اکثر مناطق ایران خاصه آذربایجان و سواحل دریای خزر منتهی گردید.
صنایع ایران
...
تجدید توان اقتصادی و انسانی بنی اسرائیل با امداد الهی صورت گرفته بود که یک امر خدادادی بوده است.
تجدید توان اقتصادی و انسانی بنی اسرائیل با امداد الهی، پس از اولین شکست صورت گرفت که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است در آنجا که می فرماید:وقضینآ الی بنی اسرءیل فی الکتـب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا• ثم رددنا لکم الکرة علیهم وامددنـکم بامول وبنین وجعلنـکم اکثر نفیرا. ما به بنی اسرائیل در کتاب ( تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود•سپس شما را بر آنها چیره می کنیم؛ و شما را به وسیله داراییها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرارمی دهیم.. .سپس به ذکر گوشه ای از تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل پرداخته و می گوید: ((ما در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در زمین ، دو بار فساد خواهید کرد، و راه طغیان بزرگی را در پیش خواهید گرفت )) (و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا). توان اقتصادی و نیروی انسانی بنی اسرائیل، امر خدادادی بوده است که در قرآن خداوند می فرماید:وقضینآ الی بنی اسرءیل... • ... وامددنـکم بامول وبنین...ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود•سپس شما را بر آنها چیره می کنیم؛ و شما را به وسیله داراییها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن ) قرارمی دهیم.
اقتصاد در اسلام بر خلاف اقتصاد در غرب، بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی تأکید دارد. صاحب نظرانی بر این باروند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است.
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می کنند از واژه هایی استفاده می کنند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می کنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی استفاده می کنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.برخی صاحب نظران نیز در کشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است. (این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهای کتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است.) بررسی هر یک از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد.
تقسیم آموزه ها
ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فکر می کنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
← مبانی اعتقادی
اکنون این پرسش را مطرح می کنیم که ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احکام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را کشف کنیم.این کشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد که در کشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مکشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش کشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مکشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست که آن چه در نهایت از روش صحیح کشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه کشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد کاشف، صلاحیت کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مکشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر کسی از توان کافی کشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه کشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یک پاداش خواهد گرفت.روشی که ما برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می کنیم به نام «روش ترکیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود.
روش ترکیب
...
با توجه به این که اقتصاد دانان تعاریف متفاوتی از اقتصاد ارائه داده اند لکن اختلاف تعاریف هر چه باشد اصل موضوع را عوض نمی کند و همه متفق القول خواهند بود که اقتصاد بحث معاش بشر به معنای وسیع کلمه است، موضوع اقتصاد، در بر گیرنده خواست ها، نیازها، آمال و بلند پروازی های بشر است. بر این اساس بحث منابع تامین کننده این نیازها مطرح می شود.
خداوند متعال در قرآن کریم در آیات فراوانی منابع مهم تامین نیازها و حوائج بشر را معرفی می کند، لکن پیش از آنکه به آن آیات بپردازیم، خوبست که بدانیم در قرآن کریم، اولین منبع تامین نیاز بشر، بهشت ، معرفی شده است چنانکه خداوند متعال به حضرت آدم (علیه السّلام) می فرماید: «ای آدم تو و همسرت در بهشت مسکن گزین و از هر آنچه که می خواهید میل کنید». و نیز می فرماید: «همانا برای توست که هرگز در آن گرسنه و برهنه نمی شوی و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد».
تامین معاش بشر
اما پس از اخراج حضرت آدم (علیه السّلام) و استقرار او بر روی زمین خداوند متعال در آیات فراوانی، زمین، را مهمترین و ارزشمندترین منبع اقتصادی و تامین معاش بشر معرفی می کند. بعنوان مثال به دو نمونه از آن اشاره می کنیم:۱. «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر شکر گذاری می کنید». ۲. «و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزونی در آن رویاندیم و برای شما انواع وسائل زندگی در آن قرار دادیم و همچنین برای کسانی که شما نمی توانید به آن ها روزی دهید». از تامل و دقت در آیات اقتصادی قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال منابع اقتصادی و تامین معاش بشر را، دو گونه، معرفی می کند:
منابع طبیعی محض
ابتدا منابع طبیعی محض که خداوند متعال در طبیعت به ودیعه نهاده است بدون دخالت دست بشر مثل: دریا، زمین، ... دوم منابع طبیعی که با کمک دست بشر بعنوان منبع اقتصادی مطرح می شود مانند: معدن، کشاورزی، زنبور داری و... اکنون به بررسی آیات مربوط به هر یک از آن ها می پردازیم.نخست آیات مربوط به منابع طبیعی محض:
← زمین
...
اوضاع اقتصادی ایران، در سال های حکومت فتحعلی شاه بدترین اوضاع را داشته و سودی که همیشه ایران در اقتصاد جهانی برده است، این است که سرزمین ایران راه بازرگانی شرق به غرب بوده و در ضمن کالاهای خود را به کشورهای مشرق و مغرب جهان می فروخته است.
با استقرار دولت نو بنیاد قاجار ایران از لحاظ طرز حکومت و از لحاظ مجموعه اوضاع و احوالی که منجر به سقوط صفویه و ادامه اغتشاشات ناشی از انقلابات بعد از آن گشته بود، دوباره همان راه را ادامه داد. استبداد پادشاه و حکام وی همچنان خشونت آمیز، تجارت و کشاورزی همچنان در حال تنزل و نظارت امنای مذهب بر افکار و آرا همچنان بی منازع بود و در نتیجه سال ها منازعات داخلی و خارجی، مخصوصاً در اثر بروز قحطی و یبماری واگیردار جمعیت به نحو بارزی به شدت کاهش پیدا کرده بود. اوضاع اقتصادی ایران، در سال های حکومت فتحعلی شاه بدترین اوضاع را داشته و سودی که همیشه ایران در اقتصاد جهانی برده است، این است که سرزمین ایران راه بازرگانی شرق به غرب بوده و در ضمن کالاهای خود را به کشورهای مشرق و مغرب جهان می فروخته است. در این مدت طولانی، امنیتی که بازرگانی بدان نیازمند است در ایران نبود. در زمان فتحعلی شاه اوضاع وخیم تر شد؛ زیرا که بازارهای همسایگی ایران در خاک عثمانی و قفقاز و بین النهرین و آسیای مرکزی و افغانستان و هندوستان به جهات و عللی که پیش از این اشاره رفت، بسته شده بود و تجارت ایران منحصر شده بود به داد و ستد بسیاری با تازیان سواحل خلیج فارس که گاهی با ایران معامله می کردند.
کاهش ارزش پول
بر اساس نوشته "سرجان ملکم" در سال ۱۸۱۰م.(پایان ثلث اول سلطنت فتحعلی شاه) درآمد کل کشور سه میلیون تومان بود. حتی تا چهار میلیون تومان هم ذکر کرده اند."چالز عیسوی" در تحلیل علت کاهش ارزش پول ایران در آن مقطع و کاهش ارزش برابری آن در مقابل پول های خارجی می نویسد. مهمترین مساله در این مورد تقلب در پول و سقوط شدید، سکه و نقره در ایران بود و در این دوران، وزن طلا در سکه ها شدیداً رو به کاهش گذاشت. این کاهش ها نوعی بی اعتمادی در تجارت و دیگر افراد جامعه به وجود آورد و نارضایتی زیادی در جامعه به وجود آورد. ایام حکومت فتحعلی شاه را از نظر اقتصادی تورم زا توصیف می کنند. سلطنت فتحعلی شاه گذشته از معایب فراوان دیگر که داشت، کشور را از نظر اقتصادی نیز به یک سیر قهقرایی برد. هزینه دربار پر ازدحام وی و مال دوستی اش یک تورم جانکاه در پی داشت؛ چنان که در آغازین روزهای حکومت او نرخ تورم به رقمی هولناک رسید. مثلاً سیصد کیلو گرم گندم که در عهد "کریم خان" به دو هزار دینار (دو ریال) معامله می شد.در آغاز سلطنت فتحعلی شاه به سه تومان (سی ریال) رسید.
تولید و صادرات
با وجود ضعف و انحطاطی که با سقوط صفویه در ایران رخ داده بود، ایرانیان در تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی همچون ابریشم، پنبه و تنباکو نقش داشتند که در سده هیجدهم به دلیل تورم شدید کاهش و در نیمه سده نوزدهم افزایش شدیدی یافت. علت این توسعه فعالیت شرکت های مختلف یونانی و سایر شرکت ها نظیر «شرکت برادران رالی» بود. در نیمه نخست قرن نوزدهم تنباکو یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به شمار می آمد که به هند، عثمانی و مصر صادر می شده است؛ در این زمان تنباکو در بیشتر قسمت های ایران کشت می شد. در میانه سال های ۱۸۰۰م.و ۱۹۱۴م. حجم تجارت خارجی ایران با این که موانع چندی بر سر راه آن قرار گرفت، به سرعت رشد کرد. صادرات به خاطر کاهش تولید محصولاتی چون ابریشم در سال ۱۸۶۰م. به تدریج کاهش یافت و واردات در نتیجه اعتلاء موقتی بازارهای محلی و یا ناکامی شرکت های محلی رو به تقلیل گذاشت و ضمناً تحت تاثیر وقایع خارجی نظیر بحران های ادواری مالی در بازارهای جهانی، جنگ داخلی آمریکا و جنگ روس ـ عثمانی و تنزل قیمت ها قرار گرفت.
کالاهای صادراتی
...
رابطه دین و اقتصاد، سه نوع ذکر شده است که یا رابطه اقتصاد و اخلاق دینی است یا از طریق فقه است؛ مثلا وضع حقوقی بسیاری از مسائل اقتصادی در فقه بیان شده است. یا رابطه اعتقادات، افکار و اندیشه های دینی در اقتصاد و رفتارهای اقتصادی جامعه است.
این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.امید که با خواندن ادبیات این تحقیق، مطالبی مفید دستگیرتان شود. ان شاالله.
پاسخ به چند مطلب
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تاثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
← توجیه اقتصادی باستیا
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
← نگرش های حداقلی به دین
...
ظرفیت سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد نوشته محمدجواد ایروانی، مقاله ای است به زبان فارسی و با موضوع سیاست و اقتصاد.
نویسنده، در پی ارائه مدلی اجرایی برای سیاست های اقتصادی اصل 44 در راستای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی است. این مقاله بر اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیت‏هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید دارد.
مقاله، مانند سایر مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه و محتوای مطالب در شش شماره (با احتساب مقدمه) است. نویسنده در نگارش این مقاله از 13 منبع فارسی و انگلیسی بهره برده است.
نویسنده در مقدمه مقاله، بر شناخت مشکلات اساسی در زمینه های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به عنوان یکی از مقدمات اجرای سند چشم انداز جمهوری اسلامی در اقتصاد، دست می گذارد. او از ناکارآمدی بدنه اداری دولت در بُعد مدیریتی، بهره‏ ورى پایین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرآیند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و... در بُعد اقتصادی، عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامه وبودجه در بُعد مالی، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى‏ در بُعد اجتماعی، تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره در بُعد فرهنگی و تشدید مخالفت‏ها و تنش‏هاى کینه‏ توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران‏ در بُعد سیاسی، به عنوان مشکلات اساسی در اجرای سند چشم انداز یاد می کند که باید رفع یا چاره اندیشی شوند.
ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، روش هایی را برای اجرای سند چشم انداز پیشنهاد داده است. این سیاست ها حول سه محور می چرخند؛ جلوگیری از بزرگ تر شدن دولت، توجه به سهم تعاونی ها در این امر و تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی. در این مقاله پس از ارائه مختصرى از نظریه‏ هاى فرایند فرهنگ‏سازى و نهادسازى به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیت‏هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید شده است. ایجاد تشکل‏ها و نهادها به منزله خلق پدیده‏ هایى است که کم‏کم با نمونه‏ سازى (تشکل) تبدیل به عادت عمومى در اقتصاد می شوند. این نمونه ‏ها روزبه‏ روز عینى‏ سازى می شوند و سپس برونى‏ سازى تحقق مى ‏پذیرد. پس از مرحله برونى‏ سازى این نمونه‏ ها براى نسل جدید تبدیل به داده ‏هاى اجتماعى شده و در شریان جامعه رسوب‏گذارى می شوند. در قالب همین فرآیند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمایه ‏ها پیشنهاد شده است که سه رکن دارد.
رکن اصلى و اول این سامانه مشارکت شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى رسمى کنونى در خلق تشکل‏هاى جدید براى فرهنگ‏سازى و زدن جرقه تحرک فعالیت‏هاى اقتصادى است و بهترین راه‏ حل ممکن براى غلبه بر هزینه‏ هاى سنگین سر برآمدن فعالیت‏هاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است که از وجود فرصت‏هاى خرد و کلان سرمایه‏گذارى در بازار پس‏انداز و سرمایه و فعالیت‏هاى تخصصى تولیدى و خدماتى بى ‏اطلاعند. رکن دوم کارآفرینان صاحب سرمایه‏ هاى قابل توجه جهت ایفاى نقش تحرک عملیاتى و با نقش مدیریت عامل اجرایى است و رکن سوم که ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادى و مشارکت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است که آحاد مردم صاحب سرمایه‏ هاى خُرد را تشکیل می ‏دهد.اقتصاد در دانشنامه ویکی پدیا

اقتصاد
اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه ها، سازمانها و حتی ملتهاست.
یک اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همین طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می کند را تعیین می نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می کنند.
اقتصاد (به انگلیسی: Economics) یک کتاب درسی مقدماتی تاثیرگذار در زمینه علم اقتصاد است که توسط پل ساموئلسون نوشته شد. این کتاب برای دهه ها پرفروشترین کتاب درسی اقتصاد بود.
در علم اقتصاد، مکتب آب شیرین، اشاره به دانشمندان اقتصاد کلان آمریکایی دارد که در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، اتفاق نظر موجود در تحقیقات اقتصاد کلان را مورد نقد قرار دادند. عنصر کلیدی در این رویکرد در علم اقتصاد، این استدلال بود که اقتصاد کلان، باید بصورت پویا، کمّی، و بر این اساس مورد مطالعه قرار گیرید که چگونه افراد و سازمان های در بازارها مشارکت و چگونه تحت شرایط عدم اطمینان تصمیم گیری می کنند. کانون این رویکرد جدید در اقتصاد کلان، اقتصاددانان دانشگاه کارنگی ملون، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه مینه سوتا، و دانشگاه روچستر بودند. این جریان فکری، "مکتب آب شیرین" نامیده شده است به این سبب که پیتسبرگ، شیکاگو، روچستر، و مینیاپولیس در نزدیکی دریاچه های بزرگ آمریکای شمالی واقع شده اند. رویکرد دیگر در روش شناسی تحقیقات اقتصاد کلان، بطور اساسی مورد حمایت اقتصاددانان دانشگاه ها و سایر مؤسسات واقع در نزدیکی سواحل شرقی و غربی ایالات متحده قرار داشت؛ دانشگاه هایی شامل دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه برکلی، دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه پرینستون، دانشگاه کلمبیا، و دانشگاه ییل. این رویکرد، به عنوان مکاتب آب شور شناخته می شوند. هر یک از این مکاتب، اندیشه های مکتب دیگر را تحت تأثیر قرار داده است، و بسیار از اندیشه های مکتب آب شیرین در جریان اصلی تحقیقات علم اقتصاد رجحان یافته اند.
آرژانتین از منابع طبیعی غنی، جمعیت باسواد با درصد بالا، بخش کشاورزی صادرات محور، و پایه صنعتی متنوع بهره می برد. کشور از لحاظ تاریخی دارای طبقه متوسط فراوانی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین می باشد، اما این بخش از جمعیت در اثر سلسله ای از بحرانهای اقتصادی از بین رفته اند. امروز، درحالی که بخش مهمی از جمعیت هنوز از لحاظ مالی ثروتمند هستند، آنها در موضعی از یک مقایسه حاد با میلیونها نفر از افرادی قرار می گیرند که شاهد آن هستند که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است. از سال ۲۰۰۲ به بعد، بهبود در وضعیت بخش های فقیرتر و نیز یک بازگشت عمده در طبقه متوسط جامعه پدید آمده است.
اقتصاد آزمایشی (انگلیسی: Experimental economics) به کارگیری شیوه های آزمایشی برای مطالعه بر روی مسائل اقتصادی است. داده های جمع آوری شده در آزمایش ها برای تخمین اندازه تأثیر، آزمایش صحت تئوری های اقتصادی و به تصویر کشیدن مکانیزنم های بازار است.
از لحاظ رده بندی سازمان ملل آفریقای جنوبی کشوری با درآمد متوسط همراه با منابع غنی و توسعه یافته از نظر مالی، قانونی، ارتباطات، انرژی و بخش های حمل و نقل است و دارای بازار سهام (بورس اوراق بهادار JSE) است که بین ۱۰ بازار سهام بزرگ دنیا قرار دارد و همچنین زیر ساختهایی مدرن برای حمایت از تقسیم مؤثر کالا بین مراکز شهری در تمامی منطقه دارد. تولید ناخالص داخلی که اصلاحیه اصطلاح برابری قدرت خرید است این کشور را در بین ۵۰ کشور ثروتمند دنیا قرار می دهد. آفریقای جنوبی از بسیاری جنبه ها کشوری پیشرفته است اما این توسعه حول چهار منطقه اتفاق افتاده است. کیپ تاون، بندر الیزابت، دوربان و پروتوریا – ژوهانسبورگ به غیر از این چهار منطقه در بقیه جاها پیشرفت کم بوده و فقط علی رغم استراتژی های دولت همچنان پابرجاست اما مناطق توسعه نیافته اصلی در حال پیشرفت سریع هستند. این مناطق شامل: خلیج موسل به خلیج پلتن برگ، منطقه رستنبرگ، نلزپروت، بلوئم فونتین، ساحل جنوبی کیپ، ساحل شمالی KZU در بین مناطق دیگر می شود. فاصله بسیار درآمدها و اقتصاد دوگانه باعث شده تا این کشور در حال توسعه محسوب شود. عدم تساوی درآمدها در آفریقای جنوبی چنان زیاد است که از این نظر در بالاترین رده های جهانی قرار می گیرد. میزان رشد پیامد آن در ده سال اخیر به کاهش بیکاری منجر شده است، با این حال اقتصاد آنها راه درازی را در پیش دارد و مشکلات اقتصادی بزرگی هنوز باقی مانده اند. دیگر مشکلات شامل، خلافکاری؛ فساد و ایدز هستند. در ابتدا سال ۲۰۰۰ رئیس جمهور تابوامیکی قسم خورد که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی را با رفع قوانین محدود کننده کار افزایش دهد و به خصوص سرعت بیشتری ببخشد و هزینه های غیر ضروری دولتی را کاهش دهد. سیاست های احراز سوی حزب کارگرمورد مخالفت قرار گرفتند. بنابر محاسبات آفریقای جنوبی ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی کل قاره را در دست دارد. همچنین این کشور بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی قاره نیز است.
این کشور با راند که بزرگ ترین پول رایج بازار تجارت و در حال توسعه است به جمع ۱۵ کشور برتر دارای پول رایج دنیا پیوسته است ─مجمع دائم (CLS) که در آن معاملات تجاری سریعاً بسته می شوند و ریسک معامله در مناطق زمانی را کاهش می دهند. راند آفریقای جنوبی (ZAR) بهترین پول رایج در مقابل دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۵ طبق جدول امتیاز پولهای رسمی بلومبرگ بوده است. بی ثباتی راند آفریقای جنوبی برفعالیت های اقتصادی اثر گذاشته که همراه با سقوط سریع سال ۲۰۰۱ بود که باعث تنزل تاریخی ۸۵/۱۳ راند نسبت به دلار آمریکا شد که باعث بیم از تورم شد و باعث شد تا بانک پشتوانه نرخ بهره ها را افزایش دهد. راند از آن موقع وضعیت بهتری یافته و با نرخ ۹۹/۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ در مقابل دلار آمریکا مبادله شده و اقدام بانک پشتوانه نیز باعث مهار تورم شده است. قدرت راند باعث وارد آمدن فشار به صادر کنندگان شده و آنها از دولت خواسته اند تا در نرخ ارز برای کمک به متعادل کردن نرخ راند دخالت کند و همچنین بسیاری از صادرکنندگان نیز کارکنان خود را اخراج کرده اند.
۵/۲۱ درصد از جمعیت جوان بنابر محاسبات انجام شده در سال ۲۰۰۳ دچار ایدز هستند دولت اخیر بعد از مدتها تأخیر منابع مالی زیادی برای مبارزه با این اپیدمی اختصاص داده است اخیراً تحقیقی در مجله آفریقایی ایدز به چاپ رسیده که کار توماس رل والیوشیسانا است و نشان می دهد که سطح این بیماری در حال کاهش است و از ۲/۴ درصد به ۷/۱ درصد برای افراد ۴۹–۱۵ ساله رسیده و مرگ ومیرآن در سال ۲۰۰۸ به ۴۸۷۳۲۰ نفر می رسد. در سال ۲۰۰۰ ،تابو امبکی، رئیس جمهور وقت، اهمیت ابتلا به ایدز را زیر سؤال برد و به طرز جنجال برانگیزی فقر را عامل اصلی آن دانست. در سال ۲۰۰۱ دولت گروهی از دانشمندان را که شامل تعدادی از مخالفین ایدز بودند (کسانی که تفکر رایج در مورد ایدز را زیر سؤال می بردند) را برای دادن گزارش مأمور کرد. بعد از گزارش آنها دولت اعلام کرد که سیاست خود را همچنان بر این فرضیه بنا می نهد که عامل ایدز HIV است منازعات در این مورد فروکش نکرده و سازمانهایی بمانند مبارزه عملیاتی و درمانی همچنان دولت را بخاطر واکنش کند در مقابل این اپیدمی به چالش های سیاسی و قانونی می کشانند. پناهندگان از کشورهای فقیرتر همراه با مهاجران DRC، موزامبیک، زیمباوه، مالاوی و بسیاری دیگر که نماینده بخش های بزرگی از بخش غیررسمی هستند به میزان بسیار بالایی وجود دارند. با میزان بالای بیکاری در کشورهای جنوب آفریقا بیگانه هراسی ترسی رایج در آنجا است و متولدین آْفریقای جنوبی احساس نفرت از مهاجرانی دارند که به نظر می رسد موقعیتهای شغلی آنها را به خطر می اندازند ترسی که به دلیل اقدام کارفرمایان آفریقای جنوبی در استخدام مهاجران به دلیل حقوق کمتر نسبت به شهروندان آفریقای جنوبی قابل توصیه است. این اتفاق مخصوصاً در صنایع ساخت وساز، جهانگردی کشاورزی و خدمات عمومی افتاده است.
مهاجرین غیرقانونی همچنین به شدت مشغول تجارت غیررسمی هستند. به هر حال بسیاری از مهاجرین در شرایط نامطلوبی به سر می برند و سیاست مهاجرت این کشور از سال ۱۹۹۴ به بعد سختگیرانه شده است.
اقتصاد آلاسکا بیشتر بر مبنای منابع طبیعی (همانند نفت) و صنعت گردشگری استوار است.
آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) و پنجمین تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را در جهان دارد. آلمان از بنیانگذاران اتحادیهٔ اروپا و حوزه یورو است. جایگاه اقتصادی این کشور در جهان بعد از انقلاب صنعتی و همزمان با تشکیل آن مطرح شد و تا به امروز از آن به عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه گذار در پروژه های تحقیقاتی اسم برده می شود. اقتصاد آلمان، از سیستم اقتصاد اجتماعی بازار پیروی می کند.
در سال ۲۰۱۴ این کشور رکورد بیشترین مازاد تجاری دنیا را به ارزش ۲۸۵ میلیارد دلار ثبت کرد. آلمان همچنین در سال ۲۰۱۴ با صادراتی معادل ۱٫۱۳ تریلیون یورو (۱٫۲۸ تریلیون دلار) سومین صادرکنندهٔ بزرگ در دنیا از لحاظ کالا و خدمات بوده است. ۷۰٪ تولید ناخالص داخلی آلمان به بخش خدمات، ۲۹٫۱٪ درصد به صنعت و ۰٫۹٪ به کشاورزی اختصاص دارد. صادرات این کشور ۴۱٪ از تولید ملی را شامل می شوند. ده محصول اول صادراتی آلمان عبارتند از: خودرو، ماشین آلات، محصولات شیمیایی، محصولات الکترونیک، تجهیزات الکتریکی، مواد دارویی، تجهیزات حمل و نقل، فلزات، محصولات خوراکی و پلاستیک. ۵۰٪ انرژی آلمان از سوزاندن زغال سنگ یا سوخت های فسیلی بدست می آید. انرژی هسته ای، گاز، انرژی باد، سوخت های بیو، انرژی خورشیدی و نیروگاه های آبی در مرتبه های بعدی قرار دارند. آلمان اولین کشور صنعتی اش که متعهد به جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی برای تامین انرژی مورد نیاز خود شد. در حال حاضر ۲۷٪ نیروی برق مصرفی در آلمان از انرژی های تجدیدپذیر تولید می شود.
۹۹٪ شرکت های آلمانی، شرکت های با اندازهٔ کوچک و متوسط هستند که عمدتاً بصورت خانوادگی اداره می شوند. در میان ۵۰۰ ابرشرکت بزرگ دنیا از لحاظ درآمد، دفتر مرکزی ۵۳ شرکت در آلمان قرار دارد که از میان آن ها می توان از فولکس واگن، آلیانتس، دایملر، بی ام و، زیمنس، BASF، میونیک ره، ا.آن، بایر و ار.وه.ئه نام برد.
آلمان همچنین میزبان بزرگ ترین نمایشگاه های دنیاست و دو سوم نمایشگاه های معتبر دنیا در این کشور برگزار می شوند. بزرگ ترین نمایشگاه های سالانه و کنگره های اقتصادی در این کشور در شهرهایی همانند هانوفر، مونیخ، فرانکفورت و برلین برگزار می شوند.
آلمان تنها کشور در بین پنج صادرکننده بزرگ اسلحه در دنیاست که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیست.
اکثر افراد شاغل (۷۳٫۵۳ درصد) در بخش خدمات در آلمان به کار گرفته شده اند از جمله در حمل و نقل، هتل ها و رستوران ها، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان، مسکن و بخش مالی. بخش تولید ۲۴٫۴ درصد از نیروی کار را در خود دارد که در حوزه هایی نظیر شیلات، کشاورزی و جنگلداری مشغول هستند. نرخ بیکاری در این کشور در فوریه ۲۰۱۴ برابر ۵٫۱ درصد بوده است.
اقتصاد آموزش یا اقتصاد آموزشی شاخه ای است از علم اقتصاد که عبارت است از مطالعه موضوعات اقتصادی مرتبط با آموزش، از جمله تقاضا برای آموزش، تأمین مالی و فراهم آوردن آموزش، و کارایی مقایسه ای برنامه ها و سیاستهای مختلف آموزشی. از زمان مطالعات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین مدرسه داری و خروجی های بازار کار برای افراد انجام می شد، رشته اقتصاد آموزش به سرعت گسترش پیدا کرده است تا جایی که تقریباً همه موضوعاتی که دارای ارتباط با آموزش هستند را پوشش می دهد.
اقتصاد آنارشیستی مجموعه نظریه های اقتصادی و فعالیت اقتصادی درون فلسفهٔ سیاسی آنارشیسم است.
اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی (انگلیسی: Economy of the Soviet Union) روی یک سیستم از مالکیت دولتی بر ابزار تولید، کشاورزی جمعی، تولید صنعتی و اداری برنامه ریزی متمرکز بود. اقتصاد با کنترل دولت از سرمایه گذاری، مالکیت عمومی از دارایی های صنعتی، ثبات اقتصاد کلان، بیکاری ناچیز و امنیت شغلی بسیار زیاد بود.
اقتصاد اتحادیه اروپا دومین اقتصاد بزرگ در جهان به صورت اسمی و طبق برابری قدرت خرید است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، ۱۵ تریلیون دلار (اسمی) تخمین زده می شود که حدود ۲۲ درصد از اقتصاد جهانی است.
اقتصاد اتریش یک نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی توسعه یافته است که سطح زندگی بالایی برای شهروندانش ایجاد کرده است. تا دهه هشتاد میلادی بسیاری از صنایع اتریش ملی شدند و با خصوصی سازی های سالهای اخیر سطح مالکیت حکومت در اتریش به میانگین سطح مالکیت دولت های دیگر اتحادیه اروپا نزدیک شد.
اقتصاد اتیوپی از لحاظ تاریخی یکی از بهترین اقتصادهای جهان می باشد که در طول دوران سلطنت هایله سلاسی که در آن ارزش دلار اتیوپی خیلی بالا رفته بود، نیز ادامه داشته است. اتیوپی در مرز یک ملت کامیاب قرار داشت. اما در هر صورت پس از انقلاب سال ۱۹۷۴ (میلادی)، نحوه اداره اقتصاد اتیوپی بصورت اقتصاد سوسیالیستی تغییر یافت: کنترل های قدرتمند ایالات تثبیت گشته و بخش عمده ای از اقتصاد و از جمله صنایع مدرن، کشاورزی سطح بالا و تجاری، کلیه زمین های کشاورزی، مناطق اجاره ای شهری و کلیه موسسات مالی به بخش خصوصی منتقل گردیدند. از نیمه سال ۱۹۹۱ (میلادی)، اقتصاد شروع بحرکت بسمت اقتصاد بازار محور غیر متمرکز نموده و تاکید آن بر ابتکار عمل فردی قرار گرفت که نتیجه آن یک دهه رکود اقتصادی بود. در سال ۱۹۹۳ (میلادی) حرکت تدریجی خصوصی سازی کسب و کار، صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی ادامه یافت.
با این حال، اتیوپی بصورت کامل یک کشور خصوصی نیست. حزب حاکم ائی پی آر دی اف کنترل بیش از پنجاه موسسه تجاری قدرتمند در اتیوپی را در دست دارد. این روش نسخه کپی برداری شده از اقتصاد چین می باشد. برخی از این موسسات عبارتند از امباسل، تیکور آبای، دینشو، مگا و غیره. هم اکنون بسیاری از مایملک رژیم قبل بنام خصوصی سازی به این موسسات تحت کنترل ائی پی آر دی اف انتقال یافته اند. از آن گذشته، بر اساس قانون اساسی اتیوپی، حق مالکیت زمین تنها به "ایالت و مردم" تعلق دارد، لکن شهروندان تنها امکان تملک زمین (تا ۹۹ سال) را داشته و قادر به اجاره مجدد، فروش و یا تملک زمین نیستند..
اقتصاد اثباتی ( نقطه مقابل اقتصاد هنجاری ) شاخه ای از اقتصاد است که به شرح و توضیح پدیده های اقتصادی می پردازد و بر حقایق و روابط رفتاری علت و اثر تمرکز می کند و شامل توسعه و آزمایش تئوری های اقتصادی است که اصطلاح قدیمی آن اقتصاد فارغ از ارزش ( در آلمانی: wertfrei ) می باشد.
اقتصاد اثباتی به عنوان یک علم به تجزیه و تحلیل اقتصاد رفتاری می پردازد. یک بیانیه ی تئوری استاندارد از اقتصاد اثباتی با دیدگاه کاربردی در مبانی آنالیزهای اقتصادی پل ساموئلسون (۱۹۴۷) مطرح شده است. همچنین اقتصاد اثباتی از قضاوت های ارزشی اقتصادی اجتناب می کند. به عنوان مثال یک تئوری اقتصاد اثباتی ممکن است توضیح دهد که چگونه رشد عرضه پول تورم را تحت تاثیر قرار می دهد اما هیچ دستورالعملی برای اینکه چه سیاست هایی باید اتخاذ گردد ارائه نمی دهد.
با این حال اقتصاد اثباتی معمولاً لازمه ی رتبه بندی سیاست های اقتصادی یا نتایج معطوف به مقبولیت است که همان اقتصاد هنجاری است. اقتصاد اثباتی اقتصادی است که که گاهی اوقات به عنوان اقتصاد “ آنچه که هست” تعریف می شود. در حالی که اقتصاد هنجاری در مورد” آنچه که باید باشد” بحث می کند.این تمایز توسط جان نویل کینز (۱۸۹۱) بسط و توسط میلتون فریدمن در یک مقاله ی تاثیر گذار به تفصیل شرح داده شد. تشخیص تمایز اثباتی از هنجاری ریشه در تفاوت واقعیت و ارزش در فلسفه دارد. حامیان اصلی این تمایزات دیوید هیوم و جورج ادوارد مور بوددند. اساس منطقی چنین رابطه ی دوگانه ای در ادبیات فلسفی مورد مناقشه قرار گرفته است. چنین بحث هایی در مباحثه های علوم اثباتی به خصوص در علم اقتصاد منعکس شده اند. به گونه ای که منتقدانی مانند گونار میردال (۱۹۵۴) و طرفداران اقتصاد فمینیستی مانند جولی نلسون، جف اشنایدر و جان شاکلفورد و دایانا استراسمان ایده ی این که اقتصاد می تواند کاملاً بی طرف و بدون دستور کار باشد را متصور شدند.
اقتصاد اثباتی مربوط به چیزهایی است که هست. به عنوان مثال یک نمونه ی بیانیه ی اقتصاد اثباتی به این صورت است: نرخ بیکاری در فرانسه بالاتر از ایالات متحده آمریکا است.
اقتصاد اجتماعی (انگلیسی: Socioeconomics) شاخه ای از علوم اجتماعی است که در زمینه بررسی چگونگی شکل گیری فعالیت های اقتصادی، تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی فعالیت می نماید. به طور کلی، اقتصاد اجتماعی با تجزیه و تحلیل جوامع اجتماعی و فرهنگی، در سطوح اقتصاد محلی و منطقه ای یا اقتصاد جهانی علائم پیشرفت یا رکود اقتصادی را بررسی می نماید.
اقتصاد اردن، اقتصادی کوچک با منابع طبیعی محدود است همراه با معضلاتی چون کمبود منابع آب، نفت و دیگر منابع معدنی و اتکای شدید به کمک های خارجی دارد. این کشور در حال حاضر راههایی برای گسترش تامین آب محدود خود می یابد و بویژه از طریق همکاری های منطقه ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می برد. همچنین اردن در تامین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می شد تامین می گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تامین می شده است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.
از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد) QIZ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند (۳۹۵ میلیون دلار) بود، ۶/۵ میلیون پوند (۹/۶ میلیون دلار) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند (۰۵/۱ میلیارد دلار) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند (۶۶۱ میلیون دلار) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا- اردن که دوجانبه می باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده است، فاصله گرفته است.
دولت وعده داده است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آنها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه (ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می گیرد و مقررات سهل گیرانه ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تامین شده، در نظر گرفته می شود.
قرارداد تجارت آزاد (FTA) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می آورد.
در سال ۱۹۹۶، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزی امضا کردند که زمینه را برای حریم هوایی آزاد میان دو کشور فراهم آورد و پیمان آمریکا- اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاری دو جانبه در سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. اردن از سال ۲۰۰۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده است.
پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی معادل ۲، ۰۰۰ در صد داشته است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات بخش تولیدات صادرات- محور رشد سریع و قابل توجهی داشته است..
در طبقه بندی بانک جهانی اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می گیرد. سرانه تولید ناخالص ملی اردن برای سال ۲۰۰۳ تقریباً ۱، ۸۱۷ دلار (۱، ۴۹۷پوند) بوده و به طور میانگین ۵/۱۴٪ از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می شوند در سال ۲۰۰۳ بیکار بوده اند. سرانه تولید ناخالص ملی اردن در سال ۲۰۰۵ به ۴، ۲۰۰ دلار آمریکا رسیده است. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمدی مشابهی هستند، بالا است.
میزان رشد جمعیت اردن بالاست که البته در سالهای اخیر با کاهشی مواجه شده و در حال حاضر به ۸/۲٪ رسیده است. یکی از مهم ترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجنماعی شهروندان، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که از دهه ۹۰ به ان سو محقق و میسر شده است. با وجود این، میزان بیکاری در این کشور بالاست. رقم رسمی اعلام شده برای بیکاری در اردن ۵/۱۲٪ و رقم غیر رسمی آن حدود ۳۰٪ است. میزان تورم قیمت ها پایین است و در سال ۲۰۰۳ به ۳/۲٪ رسید. گردش پول نیز در اردن با ثبات بوده و نرخ ارز آن از سال ۱۹۹۵ با دلار آمریکا تعیین می شده است.
هر چند که اردنی های در صدد انجام اصلاح اقتصادی و افزایش میزان تجارت کشور خود هستند، با این حال اقتصاد اردن کماکان در برابر شوکهای خارجی و ناآرامی های منطقه ای آسیب پذیر است. اگر در منطقه آرامش نباشد، چنین به نظر می رسد که رشد اقتصادی محکوم به قرار گرفتن زیر ظرفیت و توان بالقوه آن است. اما در خصوص جنبه مثبت و خوش بینانه اردن می توان از ظرفیت و توانایی آن در انرژی خورشیدی یاد کرد که مرهون صحراهای این کشور است. این انرژی خورشیدی نه تنها برای تولید الکتریسیته عاری از آلودگی، بلکه برای انجام کارهای جانبی از قبیل شیرین سازی آب دریا تعاونی فرامدیترانه ای انرژی قابل تجدید (TREC). به کار می آید.
ارمنستان کشوری است با ۲۹ هزار و ۷۴۳ کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بیشتر از ۳ میلیون و ۶۰ هزار نفر که در شمال با گرجستان (۱۶۴ کیلومتر)، در غرب با ترکیه (۲۶۸ کیلومتر)، در شرق با آذربایجان (۵۶۶ کیلومتر) و در جنوب با ایران (۳۵ کیلومتر) و نخجوان (۲۲۱ کیلومتر) مرز مشترک دارد.
اقتصاد اروپا در بردارنده ۷۳۱ میلیون نفر در ۴۸ کشور مختلف است. همانند دیگر قاره ها، میزان ثروت کشورها در اروپا متغیر است اما حتی در فقیرترین کشورهای این قاره تولید ناخالص داخلی و استانداردهای زندگی به اندازه قابل توجهی بالاتر از کشورهای فقیر دیگر قاره هاست. این درحالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از میانگین جهانی است و جزو کشورهای بسیار توسعه یافته (لیختن اشتاین، موناکو، آندورا، نروژ، سوئد، هلند، سوئیس) محسوب می شوند.
ازبکستان دارای زمین های حاصل خیز بسیاری است و بزرگترین تولید کننده پنبه در جهان می باشد. این کشور دارای ذخایر نفت، گاز، آهن و زغال سنگ است. ازبکستان بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات و صنایع سنگین در آسیای میانه است. از تولیدات دیگر ازبکستان می توان پنبه، گوشت و لبنیات را نام برد.
اقتصاد اسپانیا، سیزدهمین قدرت اقتصاد جهانی بر اساس حجم تولید ناخالص داخلی را در کارنامهٔ خود دارد، این کشور در سال ۲۰۱۳، در رتبهٔ چهاردهم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار گرفته بود.
تاریخ اقتصاد مطالعه اقتصادها و پدیده های اقتصادی در گذشته است. بررسی تاریخ اقتصاد با استفاده از ترکیبی از روش های تاریخی،آماری و با بکاربردن اقتصاد کاربردی در اتفاقات تاریخی و نهادهای اجتماعی انجام می گیرد. این موضوع دربرگیرنده تاریخ بازرگانی و تاریخ مالی بوده و با موضوع های تاریخ اجتماعی،جمعیت شناسی تاریخی و تاریخ نیروی کار همپوشانی دارد.
جهانی شدن اقتصاد، (به انگلیسی: Economic globalization) یعنی گرایش یا جهت گیری بسوی یک اقتصاد جهانی یکپارچه که وابستگی درونی آن بیش از گذشته باشد و شامل دو عنصر جهانی شدن بازار و جهانی شدن تولید می باشد.
یک مؤسسه صنعتی یا تجاری را هنگامی جهانی می نامیم که همه جهان را در قلمرو فعالیت خود می داند. دیدگاه مدیرانش تنها به محیط های محلی، ملی و منطقه ای محدود نمی شود، بلکه در گستره جهانی می اندیشند، تحلیل می کنند، تصمیم می گیرند و سیاست گذاری و برنامه ریزی می نمایند. به بیان دیگر چنین مؤسسه ای سراسر گیتی را گستره تاخت و تاز خود می داند و برای رویارویی با همه فرصت ها و تهدیدهای این محیط بزرگ آماده شده است. مدیر و سیاست گذار این مؤسسه در افق دید خود یک بازار بزرگ یعنی بازار جهانی و میلیون ها مصرف کننده را می بیند که حق انتخاب آن ها به درون مرزهای سیاسی و جغرافیایی محدود نشده و می توانند به هزاران بازار کالا، بازار سرمایه یا خدماتی که از طرف همه مؤسسات تجاری و صنعتی عرضه می شود، دسترسی داشته باشند. در عصر جهانی شدن مرزهای سیاسی مانند گذشته تعیین کننده نبوده و اقتصاد، تجارت و صنعت در درون این مرزها محدود نمی شود. بنابراین در چنین فضایی تولیید کننده، مصرف کننده، بازاریاب و مدیر همگی باید جهانی بیندیشند.
حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق اعمال نظریهٔ اقتصاد (مشخصاً نظریهٔ اقتصاد خرد) بر تحلیل حقوق است. مفاهیم اقتصادی به منظور توضیح اثرات قانون، ارزیابی این که چه مقرراتی از دارای بهره وری اقتصادی هستند، و پیش بینی این که چه مقررات حقوقی اعلام خواهند شد به کار می رود.
دنیای اقتصاد روزنامه اقتصادی ایرانی است، که در سال ۲۰۰۲ توسط علیرضا بختیاری راه اندازی شد و هم اکنون متعلق به شرکت هلدینگ دنیای اقتصاد تابان می باشد. در رتبه بندی روزنامه های ایران بر پایه عملکردشان در بازهٔ نیمه دوم ۱۳۹۴ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دنیای اقتصاد با ۸۱٬۶۸ امتیاز، رتبهٔ دوم را داشت.
رادیو اقتصاد رادیویی است که به طور تخصصی به موضوع تجارت و اقتصاد می پردازد.
این رادیو بر روی موج اف ام، فرکانس ۹۸ بصورت ۲۴ ساعته برنامه دارد.
این رادیو با حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت به فعالیت می پردازد.
علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می پردازد.
کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می کنند. در این راستا، یک تقسیم بندی اولیه کتابهای پایه ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می کند.
دیگر تقسیم بندی های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).
تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصاددانان برای تأکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تأسیس کرده اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده اند.
جایزه یادبود نوبل در اقتصاد (به سوئدی: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) هر ساله توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد به محققان در زمینه اقتصاد اعطا می شود. این یکی از پنج جایزه نوبل است که در سال ۱۸۹۵ توسط آلفرد نوبل برای مشارکت های برجسته در زمینه های فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح و فیزیولوژی یا پزشکی اهدا می شود. البته جایزه نوبل اقتصاد، جایزه ای است که به یاد آلفرد نوبل توسط بانک مرکزی سوئد به اقتصاددانان اعطا شده و به بیان دقیق و رسمی جزء جوایز نوبل محسوب نمی شود. این جایزه توسط بنیاد نوبل اداره می شود و توسط یک کمیته که متشکل از پنج عضو منتخب آکادمی علوم سلطنتی سوئد هستند به برندگان اعطا می شود. این جایزه از سال ۱۹۶۸ هر ساله به محققان در زمینه اقتصاد اعطا می شود. برای نخستین بار این جایزه در سال ۱۹۶۹ به یان تینبرگن از هلند و رنجر فریچ از نروژ اهدا شد..
هر جایزه شامل یک مدال، یک دیپلم افتخار و جایزه نقدی است که در طول سال های مختلف مقدار آن متفاوت بوده است. در سال ۱۹۶۹، مقدار جایزه یان تینبرگن و رنجر فریچ به طور مشترک، ۳۷۵٫۰۰۰ کرون بود که ارزشی برابر با ۲،۸۷۱،۰۴۱ کرون در دسامبر ۲۰۰۷ است. این جایزه در سالانه استکهلم در تاریخ ۱۰ دسامبر برابر با سالگرد مرگ نوبل به برندگان اهدا می شود.
۴۶ جایزهٔ نوبل تا سال ۲۰۱۴ به ۷۵ نفر داده شده است. تا سال ۲۰۰۷، نُه جایزه در زمینه اقتصاد کلان بوده، بیش از هر زمینهٔ دیگری در اقتصاد همچنین ۲۸ نفر از برندگان به دانشگاه شیکاگو وابسته بوده اند.
مجله اقتصاد یکی از مجلات علمی پیشرو در اقتصاد است که از طرف انجمن سلطنتی اقتصادی انگلیس برای نخستین بار توسط ویلی بلکول و به زبان انگلیسی در سال ۱۸۹۱ منتشر شد.
مجله اقتصاد یکی از قدیمی ترین مجلات اقتصادی است. این مجله برای اولین بار در سال ۱۸۹۱ منتشر شد "با هدف ترویج پیشرفت دانش اقتصادی". در سال های ۱۹۱۱-۱۹۴۶ جان مینارد کینز ویرایشگر مجله اقتصاد بود پس از او جان فلمینگ از دانشگاه آکسفورد به مدیریت مسئول مجله اقتصاد در سالهای ۱۹۷۶-۱۹۸۰ برگزیده شد. در حال حاضر، مجله اقتصاد متشکل از گروهی شامل آنتونیو سیسکونه از دانشگاه پومپو فابرا، لئوناردو فلی از مدرسه اقتصاد لندن، استیو ماچین (ویرایشگر ویژه) از کالج لندن، جرن استفن پیسچکه از مدرسه ی اقتصاد لندن، و اندرو اسکات ویرایشگر (سردبیر)از مدرسه اقتصاد لندن،تدوین و منتشر می شود و تعداد دفعات چاپ آن به صورت سالانه ۸ مجله است.
مجمع جهانی اقتصاد (به انگلیسی: World Economic Forum) یکی از سازمان های بزرگ اقتصادی سوئیس است. این سازمان سالانه بیشتر از ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد و برای بیشتر از ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
مقاله ای پیرامون ماهیت و اهمیت علم اقتصاد (انگلیسی: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science) مقاله ای از لیونل رابینز است که با هدف ارائهٔ تعریفی دقیق تر از اقتصاد به عنوان یک علم، و سایر مفاهیم وابسته به آن نگاشته شده است. این مقاله، تحلیلی است که در ارتباط با «راه حل های مورد پذیرش مسائل عملی» مبتنی بر بهترین رویه عمل امروزین نوشته شده است، و به ویژه به آثار فیلیپ ویکستید، لودویگ فن میزس و دیگر اقتصاددانان از اروپای قاره ای می پردازد.
همشهری اقتصاد یکی از مجلات گروه مجلات همشهری است که در تلاش است مهمترین مباحث روز را در قالب گفتگو، گزارش و مقاله کارشناسی بررسی کند. کارشناسان این ماهنامه همواره از انتقادات خوانندگان برای بهتر شدن استقبال می کند.
وزارت اقتصاد می تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:
وزارت اقتصاد افغانستان
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های اقتصاد

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه ها، سازمانها و حتی ملتهاست.
• «در بسیاری کشورها مردم از این که می گویند اقتصاد مشکل است و آنها نخواهند فهمید، از اینکه گفته می شود “مسائل اقتصادی و مالی را فقط گروه کوچکی از کارشناسها می فهمند و بقیه دنیا نمی فهمد“، از این حرفها خسته شده اند. این حرفها شوخی است چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد. این مسائل، مسائل سیاسی و اجتماعی هستند مسائل فرهنگی و ادبی هستند و هر کسی می تواند در این زمینه ها نظری داشته باشد.» -> توما پیکتی

اقتصاد در جدول کلمات

اقتصاد
آکانومی, صرفه جویی
اقتصاد دان آمریکایی متولد 1937 که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرد
رابرت لوکاس
اقتصاد دان انگلیسی متولد 1776 میلادی صاحب کتاب «رسانه درباره اصل جمعیت»
مالتوس
اقتصاد دان اهل بریتانیا متولد 1910 میلادی که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد
رانالدکواس
اقتصاد دان نروژی متولد 1895 که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد و در سال 1973 وفات یافت |
راگنارفریش
از قدرت های تازه اقتصاد جهان
هند
از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهان
هند
استفاده از مخارج و مالیات دولت برای هدف های معین اقتصاد کلان
سیاست مالی
اصطلاحی در علم اقتصاد که به عنوان یک متغیر برون زا مطرح است و به وسیله بانک مرکزی مشخص می شود
عرضه پول
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند اطلاق می شود
سرمایه ای

معنی اقتصاد به انگلیسی

economy (اسم)
علم اقتصاد ، اقتصاد ، صرفه جویی

معنی کلمه اقتصاد به عربی

اقتصاد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی اقتصاد

مائده ١٦:١٣ - ١٣٩٥/١٠/٢٣
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وارتا (سنسکریت)
لاگاه (سنسکریت: لاگهَوَ)
پاشکیت (کردی: پاشه که وت)
|

فاطمه ١٧:٠١ - ١٣٩٥/١١/٣٠
Finance
|

فاطمه ١٣:٣٦ - ١٣٩٦/٠١/٢٣
کدبانی
|

هومن دبیر ١٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦
زربانی.بازربانی
|

اشکان ٠٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠١/٠١
بیش از هفتاد درصد عربی ، ایرانی است و بسیاری از واژه ها کخ گمان میکنیم عربی اند ، ایرانی اند مانند واژه قاضی وجنایت و ... واژه اقتصاد نیز برخی گمان میکنند ایرانی است و در دیگر زبان های هند و اروپایی میتوان این واژه را دید از جمله در زبان آلمانی ، ما نباید فراموش کنیم که زبان عربی را ایرانی ها پدید آوردند و چون این زبان ، واژه چندانی نداشت ، ایرانی ها واژه های بسیاری در این زبان ریختند
|

اشکان ٠٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٠١
لغت آریایی�اکتساد�که گویش ایرانی آن�اختساداست و عرب آنرا�اقتصاد�مینویسد ریشه در زبان آلمانی دارد و ساخته شده از لغت�اکتسی�که خود از ریشه هندواروپایی��agبه معنای گذاشتن مدیریت سوارکردن پیشبردن به دست آمده است. لغت�اکتسی�(سرمایه-دارایی) که در ارمنستان�ակցիաakts’ia�(share)�خوانده میشود و در روسیه به دو شکل اکتسی�акции�به معنای�finance�و اکتیوактив�به معنای�assets�به کار میرود در دو واژه ازبکستانی�aktsiyadorlik�(سرمایه-دارایی) وaktsiyador�(سرمایه‌گذار)�نیز به کار رفته که از ایندو واژه ایرانی�اختساد�به دست آمده است. واژگان زیر همگی به معنای سرمایه گذارshareholder�هستند که از ریشه�اکتسی�ساخته شده‌اند:ازبکستان:�aktsiyador

آلبانی:�aksioneri

باسک:�akziodun

بلاروس:�акцыянер

بلغارستان:�акционер

کاتالان:�accionista

چک-اسلواک:�akcion�ř

دانمارک:�aktion�r

استونی:�aktsion�r

فرانسه:�actionnaire

ایتالیا:�azionista

لاتویا:�akcionārs

لیتوانی:�akcininkas

مقدونیه:�акционер

نروژ:�aksjon�r

لهستان:�akcjonariusz

پرتغال:�acionista

رومانی:�acționar

روسیه:�акционер

صربستان:�акционар

اسپانیا:�accionista

سوئد:�aktie�gareبدینسان روشن میشود�که�لغت�ایرانیاختساد←اقتصاد هیچ ربطی (رپتی) به ریشه�عربی قصد ندارد و از باب عربی افتعال ساخته نشده است.|

بێهڕاد سابڵاغی موکریانی کوردی ١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٠١
به کوردی واسه اونم معادل داریم مثل فارسی نیست هیچیرو حفظ نکرده و داده به عربها معرب کردن و خودشونم همون تعریب شده رو گرفتن
۱-ئابووری
۲-پاشەکەوت
|

نیازعلی شمس ٠٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٩
با درود به پیشگاه پارسی دوستان گرانسنگ:
بنده با بررسی جستارهای گوناگون درباره این واژه چنین برداشتم:
این واژه در باب افتعال عربی از واژه اقتصد و ریشه چهار بخشی است. در آیات قرآن کریم آمده <و منهم مقتصد:برخی میانه رو هستند> پس نمی‌توان این واژه را با پارسی یکی دانست.
واژه کساد نیز که شاید دوستمان برشمرده باشند از:(دهخدا)
کساد. [ ک َ ] (ع اِمص ) ناروائی متاع و جز آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ناروائی متاع و بی رواجی اشیاء و عدم خریداری آن . (آنندراج ) (غیاث اللغات ). ناروا شدن متاع و کالاباشد. (برهان ). فارسیان کساد را به معنی کاسد هم استعمال نمایند و این مجاز است . (آنندراج ) :
کساد نرخ شکر در جهان پدید آید
دهان چو بازگشائی بوقت خندیدن .
بنده چند برابر برای این واژه یافتم بمانند میان‌داری،میانه‌روی،میان‌کاری،اندازه‌داری
ولی (خدابیامرز) دهخدا باز چنین آورده است:
اقتصاد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) میانه راه رفتن .(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). میانجی نگاه داشتن . (تاج المصادر بیهقی ). میانه نگاه داشتن . (ترجمان القرآن ).
◄ (اِمص ) میانه روی در هر کاری . (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). قصد.
♦ علم اقتصاد ؛ عبارت از علم به مجموع وسایلی است که برای رفع نیازمندیهای مادی بشر از آن استفاده میشود.
اکنون با هم سنجی این واژگان باید چم را در واژه دیگی جست که بتواند به پول و سرمایه و نیز گذاری داشته باشد.
به واژگان زیر بنگرید:
داشته،دارایی
و نگهداشت
با آمیختن آنها
می‌توان واژه داشته‌داری،داشت‌داری،داشت‌دارانه،داشت‌آوری،داشت‌آورانه و از این دست را پیشنهاد نمود.
باسپاس
|

شهریار آریابد ١١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٥
در پهلوی " آبریک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
|

پیشنهاد شما درباره معنی اقتصادنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اقتصاد چیست   • تعریف اقتصاد   • اقتصاد نیوز   • اقتصاد آنلاین   • جهان اقتصاد   • رشته اقتصاد   • اقتصاد ایران   • اقتصاد ایران پس از تحریم   • معنی اقتصاد   • مفهوم اقتصاد   • معرفی اقتصاد   • اقتصاد یعنی چی   • اقتصاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اقتصاد
کلمه : اقتصاد
اشتباه تایپی : hrjwhn
آوا : 'eqtesAd
نقش : اسم
عکس اقتصاد : در گوگل


آیا معنی اقتصاد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )